Nationaal fiscaal gepruts, het moet echt eenvoudiger

6

In veel artikelen die hier op Biflatie.nl voorbij komen wordt ons fiscaal klimaat ten tonele gebracht. Als zou belastingdruk te hoog zijn, te ingewikkeld, verspillend, en vooral teveel missers opleveren in de uitvoering. Kortom, heel veel aspecten die politieke aandacht vragen maar dan vooral daadkracht. Al jarenlang wordt er gekibbeld dat de uitvoerende overheidsdienst, de Belastingdienst er een puinzooi van maakt.

Puinzooi

Dat is nogal een makkelijke vingerwijzing naar een instantie die met handen en voeten gebonden is aan de opgelegde wet- en regelgeving. Bedacht door politiek Den Haag en telkens maar weer uitgebreid met de nodige aanvullingen. Wetswijzigingen en nieuwe regelgeving die na Prinsjesdag met de presentatie van de Miljoenennota altijd leiden tot een nieuw belastingplan voor het volgende fiscale jaar. Aangepaste tarieven en nieuwe regeltjes die de Belastingdienst weer moet meenemen in hun werkzaamheden en in de praktijk moet toepassen.

Foutje? Bedankt!

Ooit is in het jaar 2001 de nieuwe Wet Inkomstenbelasting ingevoerd met de bedoeling om een vereenvoudiging door te voeren van een veel te complex fiscaal stelsel. Bij de behandeling van de wetsvoorstellen zijn door de politiek nogal wat wijzigingen aangebracht om de diverse partijen met hun achterban tegemoet te komen. En weg was de vereenvoudiging. Zo werkt nu eenmaal een democratie met veel partijenstelsel, iedereen wil wat in de melk brokkelen. Jammer is dat. Hierdoor worden we opgescheept met teveel ingewikkelde regelgeving waardoor uitvoerende instanties slecht begrepen worden door hun “klanten.” Kijk eens naar de kolossale ministeries in Den Haag en hoeveel ressorterende overheidsinstanties zich wel niet bezig houden met de uitvoering en de naleving van onze democratisch tot stand gekomen wetgeving. Schieten we door misschien? Ik weet het wel zeker. Kijk maar eens hoeveel kritiek er wordt geuit op de overheid waar om de haverklap iets fout loopt met nare gevolgen voor de burger. Belastingdienst, Justitie en UWV staan daardoor onder hoge druk.

Geen tijd voor fiscale rompslomp

Nu ben ik een ervaringsdeskundige op het gebied van de uitvoering van (fiscale) wetgeving durf ik wel te stellen. Ik heb tijdens mijn ambtelijke diensttijd belastingplichtigen geholpen die met hun fiscale problemen aanklopten bij het loket. Als uitvoerende overheidsdienaar heb ik daardoor een beeld kunnen vormen van de problemen bij de burger. Het was meestal de complexiteit van de fiscale wetgeving die leidde tot problemen. Even niet goed lezen of een termijn vergeten en gelijk al een brief met waarschuwende woorden. In ons landje zijn veel burgers druk in hun maatschappelijk bestaan met werk, gezin, hobby, sport en invulling van de vrije tijd, want we hebben zoveel. We zijn druk, druk, druk. Een huishouden van bijvoorbeeld 4 personen met opgroeiende kinderen heeft alle tijd en aandacht nodig voor werk, inkomen, opvoeding, de gezinsbegroting en nog enige ontspanning. De vervelende blauwe brieven met beteugelende teksten zijn altijd weer sfeer verpestend want kost tijd en geld. Behalve dan de enkeling die nog wat loonheffing kan terug ontvangen vanwege aftrekposten, zoals hypotheekrente, zorgkosten, giften, etc.

Toeslagen, altijd weer teveel

De meest ellendige brieven van de Belastingdienst zijn misschien wel de witte enveloppen van de afdeling Toeslagen. Veel mensen vergeten om tijdig inkomenswijzigingen door te geven waardoor vooral bij de jongeren met een groeiend inkomen veel van die witte enveloppen op de mat vallen. De schrik slaat ze om het hart als teveel betaalde bedragen worden terug gevorderd. De bedragen van zorg- en huurtoeslag samen geteld liegen er meestal niet om. Bedragen hoger dan 1000 euro zijn geen uitzonderingen. Men mag in termijnen terug betalen. Over 24 maanden wel liefst. Een onderschat nadelig effect daarbij is dat bij veel jongeren in de eerste arbeidsjaren na hun studie fiscale schulden ontstaan door onoplettendheid. Ook de nadelige invloed op de gemoedstoestand moet niet worden uitgevlakt. Ruzie tussen de toeslagpartners tot scheidingen aan toe. We hebben het te ingewikkeld gemaakt en misschien wel de maatschappij ontwricht.

Met dank aan…

Hoeveel accountantskantoren, (louche) adviesbureaus en administratiekantoren verdienen er niet hun brood mee doordat de overheid en samenleving wordt opgezadeld met complexe regelgeving. Bedacht door ijverige politici die graag willen scoren voor hun achterban. De praatzieke sluwe bestuurder die graag zijn naam ziet onder een amendement en later op zijn grafsteen een mooie tekst krijgt ingegraveerd: “Een toegewijd bestuurder met hart voor de samenleving.” Een lepe grafschenner die de tekst bewerkt en het woordje “met” weglakt en de letter d in “hart” wijzigt in een d. Veel eigenzinnige politici zouden die tekst, “hard voor de samenleving,” opgespeld mogen krijgen bij het afscheid van hun aardse bestaan. Maar dat terzijde. Het is een bekend feit dat veel overijverige bestuurders graag een stempelafdruk nalaten.

Tijd voor fiscaal oproer

Het is tijd dat eens wordt onderkend dat ons kleine polderlandje is overstelpt met fiscale wet- en regelgeving met een kosten verslindend ambtenarenapparaat. De popie-jopie-politicus roept dan snel dat er moet worden bezuinigd op het ambtenarenapparaat maar vergeet dan dat de complexe wet- en regelgeving door hem en zijn collega’s zijn afgeroepen over het volk. Dus vandaar mijn dringende oproep: wil de echte hervormer, de reformator, de nieuwe Maarten Luther dus, opstaan in de politieke kerk. Een modern schisma met een afsplitsing van de gruwelijke politieke besluitvorming. Of is het gewoon tijd voor een revolutie. We hebben al een scholierenstaking tegen het klimaat, een boerenprotest tegen het stikstofbeleid, nu nog een burgerprotest tegen het fiscaal klimaat. GW