Nederland en Duitsland: Is regeren onmogelijk geworden?

9

In Nederland is er, om in Duitse termen te spreken, een zwart/rode partijencoalitie en een kabinet maar kan er feitelijk niet geregeerd worden omdat er geen meerderheid is in de Eerste Kamer. Dat wat nu over ons burgers wordt uitgegoten was bij de verkiezingen op geen enkele wijze te voorzien. Wat vandaag is kan morgen weer anders zijn. Er lijkt feitelijk nog maar één ding zeker en dat is oneindige politieke honger naar het geld van ons burgers.

regeren nederland duitsland

Duitsland onze buur

Dat de situatie in Nederland niet uniek is blijkt uit de situatie in Duitsland. Ook daar praat men over een zwart/rode coalitie. Het onderlinge wantrouwen blijkt echter vreselijk groot. Diverse CDU/CSU politici hebben, hebben met hun hand op het hart, beloofd dat er geen belastingverhogingen zullen komen. De SPD heeft echter als eerste eis dat de belastingen flink omhoog moeten. Daarnaast vertrouwen de roden de zwarten absoluut niet. Men is bang dat de SPD, als het mis gaat en er nieuwe verkiezingen moeten komen, de rekening gepresenteerd krijgt voor de dan mislukte samenwerking. Er wordt gepraat en gepraat, gediscussieerd, gewezen en geëist. Hoe het af gaat lopen weet niemand.

Geld, geld en geld: Honderden, nee duizenden Miljarden

Alles lijkt om geld te draaien, in elk land afzonderlijk en in het Europese geheel. Eén miljard Euro, vroeger nog de onvoorstelbare hoeveelheid van duizend miljoen, in guldens of marken nog veel meer, blijkt collectief gezien eigenlijk niets meer te zijn. Als er één punt is dat de gevoelde inflatie meer dan duidelijk maakt dan is het dit wel. De wereld waarin wij individuele burgers leven blijkt een geheel andere te zijn dan die op collectief niveau.

Het huidige politieke systeem blijkt niet meer te voldoen

Uit het enorme politieke- en bestuurlijke gekrakeel, in Europa, de VS en elders blijkt dat er geen binding meer is tussen dat wat wij gewone burgers voelen, denken en vinden en de politieke vertegenwoordiging. Democratie klink mooi maar heeft feitelijk gezien zijn bestaansrecht verloren. Partijen en vakbonden die nog maar een paar procent van het totaal aan burgers vertegenwoordigen. Verkiezingsprogramma’s die geen enkele waarde blijken te hebben. Wat na verkiezingen komt blijkt volkomen onvoorspelbaar te zijn geworden. De problemen zijn te groot en complex geworden zeker daar waar ze qua schaalgrootte uitdijen. Nederland, Europa en de wereld.

Het gevecht om de macht

Wie de grootste gemene deler probeert te vinden in al het gedoe, die kan maar tot één conclusie komen. Feitelijk gezien gaat het nog maar om één onderwerp en dat is het gevecht om de macht. De macht van individuen en groepen in onderlinge interactie. Organisaties, geheime en openlijke verbonden, coalities, genootschappen, partijen, belangengroepen en vul verder maar in. De toenemende complexiteit, technische mogelijkheden en de enorme geldstromen die gemanipuleerd kunnen worden, dat alles maakt maar één ding zeker en dat is de onzekerheid op zich.