Nederland en de grootste wereldproblemen: wie krijgt de Zwarte Piet?

4

Er is anno 2019 een behoorlijk aantal grote en kleine problemen, issues, waarmee de wereld kampt. De mensheid worstelt. Waarvoor mens en maatschappij dringend een oplossing moet vinden. Sommige zijn van recenter datum, ander bestaan al jaren of vele decennia. Onze bronnen hier voor zijn o.m.: het Wereld Economisch Forum. De World Health Organization. Amnesty International. Human Rights Watch. De Hoge Commissaris Mensenrechten van de Verenigde Naties. Zo zijn er, in willekeurige volgorde van belangrijkheid en urgentie (houd u vast): 

 • watercrisis; extreem weer, falende aanpassingen en mitigatie naar aanleiding van de klimaatverandering, en natuurrampen. Voegen we hier ook aan toe de vele honderden miljoenen mensen die geen of slechts beperkt toegang hebben tot vers en gezond drinkwater.
 • de talloze oorlogen groot en klein, van conflicten op kleine schaal tot burgeroorlogen, waarvan alleen de wapenfabrikanten profiteren.
 • Amnesty en Human Rights Watch belichten en bestrijden een hele resem van problemen die te maken hebben met onrecht en mensenrechten. In het bijzonder op het gebied van ‘vrijheid van meningsuitingmartelingvluchtelingen en asielzoekers, internationale berechting, maatschappelijk verantwoord ondernemen, wapenbeheersing, de mensenrechten van vrouwen en seksuele minderheden (LHBT), milieu/klimaatverandering, gevangenschap, doodstrafverdwijningen en sociaaleconomische rechten, kinderrechten, rechten van gehandicapten en terrorisme.’
 • Het World Economic Forum noemt zo op: voedselveiligheid, inclusieve groei, toekomst van werk/werkloosheid, klimaatverandering, wereldwijde financiële crisis, toekomst van het internet/vierde industriële revolutie, gendergelijkheid, wereldwijde handel, investeringen en regelgevingskaders, langetermijninvesteringen en toekomst van de gezondheidszorg
 • de top tien dieren met uitsterven bedreigd. In feite is wel 27 procent van alle dieren en planten op aarde bedreigd.
 • ‘De langste lijst van wereldproblemen komt van de Hoge Commissaris Mensenrechten van de Verenigde Naties (UNHCHR). Die noemt zeventig onderwerpen. Voor elk daarvan heeft de organisatie een programma, soms omvangrijk en soms beperkt. Vluchtelingen en asielzoekers ontbreken in deze lijst, zij zijn het onderwerp van de VN-organisatie voor vluchtelingen (UNHCR).’ Deze 70 issues waar aandacht moet aan besteed worden; werkpunten; pijnpunten zijn dan:
 1. ‘Actieplannen voor mensenrechten
 2. Adequate huisvesting
 3. Albinisme
 4. Armoede
 5. Bedrijven en en mensenrechten
 6. Binnenlandse vluchtelingen (ontheemden)
 7. Buitengerechtelijke, standrechtelijke en willekeurige executies
 8. Burgerrechten en politieke rechten
 9. Corruptie en mensenrechten
 10. Culturele rechten
 11. Democratie
 12. Discriminatie
 13. Doodstraf
 14. Duurzame ontwikkelingsdoelen en mensenrechten
 15. Dwangmaatregelen
 16. Economische, sociale en culturele rechten
 17. Gedwongen ontruimingen
 18. Geestelijke gezondheid en mensenrechten
 19. Gehandicapten
 20. Gevangenschap
 21. Gewelddadig extremisme
 22. Gewetensbezwaarden
 23. Gezondheid
 24. Handel en investeringen
 25. Hiv/aids
 26. Humanitaire actie (interventie)
 27. Huurlingen
 28. Inheemse volkeren
 29. Internationale orde
 30. Internationale solidariteit
 31. Jongeren
 32. Kinderen
 33. Klimaatverandering
 34. Land en mensenrechten
 35. Lepra
 36. Martelen
 37. Mensenhandel
 38. Mensenrechteneducatie en -opleiding
 39. Mensenrechtenindicatoren
 40. Mensenrechtenverdedigers
 41. Migratie
 42. Milieu
 43. Minderheden
 44. Nationaliteit
 45. Noodsituaties
 46. Onafhankelijkheid van de rechterlijke macht
 47. Onderwijs
 48. Ontwikkeling (goed bestuur en schulden)
 49. Ouderen
 50. Particuliere militaire en beveiligingsbedrijven
 51. Privacy
 52. Racisme
 53. Rechtsgang (eerlijke rechtspraak)
 54. Rechtsstaat (rule of law)
 55. Represailles
 56. Seksuele oriëntatie en genderidentiteit
 57. Slavernij
 58. Sociale zekerheid
 59. Terrorisme (en de maatregelen daartegen)
 60. Traditionele waarden
 61. Transitional justice (overgangsjustitie)
 62. Veiligheid van journalisten
 63. Verdwijningen
 64. Verstedelijking (urbanisering) en mensenrechten
 65. Versterking van organen van internationale verdragen
 66. Voedsel (voedselzekerheid en honger)
 67. Vrijheid van geloof en godsdienst
 68. Vrijheid van mening en expressie
 69. Vrouwen
 70. Water en sanitair’

Ondertussen in Nederland

Aan al dit en nog veel meer moet aandacht besteed worden. Dringend. Problemen groot en klein, van mens en maatschappij, van fauna en flora. Dit is dan nog geen eindige lijst. Want volledig zijn in deze zou betekenen de helft van Biflatie.nl hiervoor innemen. Maar: u krijg toch al een idéé van de omvang, niet? Ondertussen in Nederland. Waarmee houden wij ons bezig? De politiek, de media, de lezers en kijkers? Een heel land in rep en roer. Oeverloze discussies, maatregelen voor en tegen, bedreigingen en demonstraties allemaal rond en over? Zwarte Piet

Relativeer

Ménsen?! Waarmee zijn we eigenlijk bezig? Beseffen we het nog wel? Zijn we nu massaal gek aan het worden? Loopt dit niet de spuigaten uit? Get it together please, houd uw verstand erbij. Haal de schouders op en ga heen. Zet alles eens op een rijtje en relativeer. Denken we nu echt de zeer belangrijke problemen van racisme en discriminatie op déze manier te counteren? We focussen ons op uiterlijkheden en gaan compleet voorbij aan de inhoud.