Nederland en Europa staan voor grote veranderingen

Als ik ‘s morgens zo rond een uur of zes met Bram, ons superhondje, door de straten van mijn geboortedorp loop dan verkeert mijn zijn in een tijdloze tussenwereld van wat is en wat ooit was. In het geestesoog, zie ik de bakker, de kruidenier en de slager van meer dan vijftig jaar terug nog in hun winkels staan, druk aan het werk. Alleen de hoofdlijnen, van waar ik vroeger liep, zijn nog herkenbaar, al het andere is ten deel gevallen aan verandering, de cyclus van opkomst, verval en uiteindelijk het verdwijnen alsof het er nooit is geweest. Als het goed gaat dan komt er na verval en het verdwijnen weer opbouw en begint de cyclus opnieuw. Al het grootte zit ook in al het kleine. Het grote is als het kleine. Zoals het in mijn woonplaats is, zo is het ook in Europa en de wereld.

veranderingen succes nederland

Wakker schrikken door de crisis?

In ons gezapige Nederlandje leven velen nog in een gewone dagelijkse sleur er van uit gaande dat morgen, helemaal of heel veel, zal lijken op gisteren en eergisteren. In werkelijkheid verkeren we door de opeenhoping van diverse crises in een enorme wervelstorm. Afhankelijk van onze afstand tot het windstille centrum kunnen we denken dat het allemaal wel mee valt of, als je als Cyprus naar de buitenkant wordt gestuwd, opeens vaststellen dat er geen enkele controle meer mogelijk lijkt of is. Je bent uitgeleverd aan de grillen van het eeuwige nu. Voor de duidelijkheid, het gaat wat mij betreft veel verder dan de begrippen economisch en financieel. Hoe lang zitten we  al niet met problemen in o.a. het onderwijs, de zorg, rechtspraak, huisvesting, innovatie en werkgelegenheid?

Zombiebanken en financiële risico’s

Hoofdeconoom Buiter spreekt over zombiebanken. Voor wie het even niet meer weet is een zombiebank feitelijk gezien een dode bank, failliet, die kunstmatig  “in leven” wordt gehouden door overheidssteun, dus door onze belastingen en door het opeten van nog levende banken. Door de gebeurtenissen in Cyprus is duidelijk geworden dat vanaf nu, bij banken die omvallen, de aandeel- en obligatiehouders alsmede de spaarders boven de garantiesom, als eerste aangesproken zullen gaan worden. Deze ontwikkeling heeft per direct een enorme kapitaalstroom op gang gebracht, zeker in landen als Spanje, Italië en aanverwanten. Het gaat echter nog veel verder. Wij burgers zijn het vertrouwen kwijt aan het raken, wat geld, de banken en het overheidshandelen betreft. Niets lijkt meer onaantastbaar. Voor het eerst in meer dan zestig jaar van gestage groei en opbloei, worden we geconfronteerd met grote en diepe schaduwen, die ons vrees aanjagen en waartegen we, zo het lijkt, nog geen remedie hebben gevonden.

Europa in de werelddynamiek

Wie denkt dat alle aandacht kan gaan naar de crises als geschetst, die kon wel eens van de koude kermis thuiskomen. Wereldwijd worden de kaarten opnieuw geschud. China, India, Rusland, Brazilië, de Verenigde Staten en vele andere landen zijn, onderling en in relatie tot Europa, hevige concurrenten geworden. Grondstoffen, energie, onderwijs, werkgelegenheid, markten, logistiek, consumptie en groei. Ieder zoekt de beste plek op het snel draaiende vliegwiel van macht en kracht. Wie even niet oplet, niet dynamisch genoeg reageert die kan de druk niet langer bolwerken, moet loslaten en vliegt in een mooi rechte lijn, tot een nooit meer weerzien, de afgrond in.

Mee blijven doen

Als wij als Nederland willen blijven meedoen dan moeten we als individuen en als land de beste in de klas willen zijn. Het zelfde geldt op Europees niveau. Door de juiste maar beperkte mate van samenwerking en snelheid van handelen zouden we mee kunnen blijven doen op wereldniveau. Zeker is, wat mij betreft, dat dit niet op de manier kan waarop het nu gaat. Landen moeten o.a. door devaluatie hun concurrentiekracht kunnen beïnvloeden. De Euro kan daarbij een prima overkoepelende munt zijn. Er zijn snel grote veranderingen nodig, niet naar een centralistisch gestuurd, maar een dynamisch samenwerkend Europa. Wie niet snel genoeg mee kan, eeuwig wil blijven praten, gebakken zit in nationale trots of de glorie van de 17E eeuw, die heeft pech gehad. India, China en aanverwanten wachten echt niet op ons. De beste remedie is hard aan het werk te gaan. Nee niet om meer en meer te consumeren maar om ons land klaar te maken voor de komende decennia.

Het mooie is dat we een enorm potentieel aan kennis en ervaring hebben. Velen staan te popelen om te helpen, om belangeloos de handen uit de mouwen te steken, om kennis en ervaring te delen, solidariteit en caritas vorm te geven, waarbij wel geldt dat iedere Nederlander als eerste zijn eigen individuele verantwoording moet willen nemen. Al te goed is immers buurmans gek.

32 reacties

 1. mooi, heel mooi bedacht en geschreven, wijsheid en visie verpakt in een tekst die op de voorpagina van iedere krant (ook in België) hoort te staan.

 2. Mooi geschreven.
  Handen uit de mouwen.
  Zelf het heft in handen nemen.
  Samenwerken en elkaar helpen.
  Stem nu voor Dhr Bennink als onze nieuwe Premier, 😉
  Bedankt.

 3. Prachtig gesproken hoor, daar zal ik niks op afdingen. De handen uit de mouwen, natuurlijk, maar daar zit volgens mij het probleem niet. Nederland heeft namelijk een zeer hoge arbeidsproductiviteit.
  We moeten onszelf weer opnieuw uitvinden, wat vinden we belangrijk in het leven en de maarschappij en hoe kunnen we dat bereiken. Een ding staat wel vast, het groeimodel is uitgewerkt, en we moeten op een sociale en solidaire manier een terugtrekkende beweging maken, ons iets minder afhankelijk maken van de internationale markten. We moeten daarom genoegen nemen met wat minder materiiële welvaart, en ons concentreren op de productie van goederen en diensten die er werkelijk toe doen. Dus afgelopen met commerciële banken met hun onzin-producten en hun corrupte megalomane bestuurders. Laten we gewoon een nationale bank oprichten, met bestuurders onder de balkenendenorm. Het dient wel een bank te zijn die internationaal mee kan, maar met een heel transparant bestuur, en transparante producten, direct gecontroleerd door de kamer.
  Ik deel Ben’s afkeer van een centralistisch bestuurd Europa, maar dat betekent wel dat de euro geen toekomst heeft. Want het zal een ieder nu wel duidelijk zijn dat de keuze de euro te redden, de facto betekent het kiezen voor een neoliberaal Europa, met een steeds verder groeiende kloof tussen arm en rijk, afbraak van de verzorgingsstaat, en de ganadeklap voor de democratie.
  Zo, is het, het is dus van tweeën één. We kunnen het niet allebei hebben.
  Het is een mooi verhaal van Ben, maar de maatschappij zal eerst een keuze moeten maken voor we echt verder kunnen werken aan een betere maarschappij. De regenten trekken nog overal aan de touwtjes, en zijn HELEMAAL NIET van plan mee te werken.
  Het zijn immers bijna allemaal psychopaten en die zijn niet zo coöperatief.

  1. @VO
   Ons zelf nieuw uitvinden!? Om dat te kunnen moet je vele ervaringen hebben opgedaan, af kunnen wegen wat wel en niet waarde heeft, inzien dat het materiële, zeker als het om meer gaat dan de basisvoorzieningen, niet meer dan een soort afgod is. Ik zou het heel graag willen, dat kun je wel uit mijn schrijven lezen.17 miljoen mensen bewegen tot grote veranderingen. Dat wordt meer dan een kunststuk, daar is een wonder voor nodig. Wie weet… als de nood aan de man/vrouw is?

  2. Verontruste burger dank voor je reactie, alles zo juist geformuleerd.

   Het streven naar verandering, zoals weergegeven door Ben leeft bij vele Nederlanders.

   Ik denk dat wij onze krachten moeten bundelen, maar dit lijkt een bijna onmogelijke opgave.

   Om de massa mee te krijgen, moet je naast een goed verhaal (plan) mensen ook financieel voordeel en toekomst perspectief bieden.

   Probleem is alleen dat deze maatschappij zo is ingericht dat goede plannen of in verkeerde handen vallen of worden tegenwerkt door huidige wetgeving. Vele hebben dit met de dood moeten bekopen.

   Gelukkig zijn er nog heel veel mooie dingen in deze wereld.

   De mogelijk

 4. Ik ben kritisch Ben. Het beste jongetje van de klas, meedoen op wereldniveau…

  Concurrentie is strijd. En strijd is voor apen. Een interne Europese markt die groei als basis heeft afgezworen. Gebaseerd op duurzaamheid met welzijn als fundament en welvaart als valkuil.

  Een basis economie als de ultieme sociale basisverzekering, en een vrij kapitalistisch systeem als natuurlijke tegenhanger, daar ga ik voor. Ik heb geen zin om te concurreren in arbeidsvoorwaarden met een land als China dat, met haar 1,3 miljard naar eerder genoemde welvaart snakkend inwoners, wanhopig tracht de valse belofte van eeuwige groei te handhaven.

  Kleine regionale samenwerkingsverbanden gericht op welzijn, de Foxconn waanzin van iPads op afbetaling heel ver achter ons latend.

  1. Zo is het maar net houtskool. Een Europese politieke unie heeft maar één doel: het ontketenen van een economische wereldoorlog, waarin inderdaad het concurreren op salarrissen en secundaire arbeidsvoorwaarden het machtigste wapen in de strijd zal zijn. We zullen het zien. Als de bevolking niet heel snel in opstand komt en een verenigde staten van europa in gerommeld worden, gaan ze alles kwijtraken. Een beetje minder welvaart is niet erg, maar alle basiszekerheden gaan eraan. Wordt gewoon een ordinaire strijd om het bestaan voor de gewone man. De elite zal alles toekomen, zoals alle wetenschappelijke doorbraken in de zorg etc etc. Voor de gemiddelde burger zal een uitermate schraal basispakketje overblijven. Dit is nu al aan het gebeuren houtskool. We worden bang gemaakt voor de stijgende zorgkosten terwijl alles betaalbaar is als het taboe losgelaten wordt om de rijken meer te laren betalen om de publieke zaak in stand te houden. Het gebeurt nu allemaal, terwijl er geld zat is. Kijk naar ons voorland de vs: schrijnende publieke armoede versus excessieve particuliere rijkdom. Realiseer je dat veel mensen in de vs zeggen, dat meer zorg voor de armen onbetaalbaar is. Geloof jij het? Er zijn zo ongelooflijk veel rijken in de vs, dus dat is het probleem niet. Er is geen solidariteit, maar het klinkt beter om te zeggen dat er geen geld is. Dat is waar Europa ook op afstevent. Jammer dat de meeste mensen niet goed aanvoelen wat er aan het gebeuren is, en de grote lijnen niet meer kunnen onderscheiden. Ze worden allemaal het bos in gestuurd met sprookjes en leugens.
   Als er dit jaar geen omwenteling in de stemming en het denken komt is het te laat.

   1. @Verontruste Burger:
    “Een beetje minder welvaart is niet erg, maar alle basiszekerheden gaan eraan.”

    Ja, met dank aan de VVD! Hoe dom moet je wel zijn om als gewone burger op die partij te stemmen? Ik denk dat de rijken, de VVD-achterban, de verkiezingen zo weet te manipuleren dat het gewone volk massaal op die partij gaat stemmen.

  2. Ik ben ook meer dan kritisch maar heb wel een computer, tablet, smartphone e.d. Ook als we het helemaal anders zouden willen doen, dan nog zullen we een hele tijd moeten meedraaien in de arena van de strijd. Ik ben met je eens dat Chinese arbeidsvoorwaarden niet iets voor ons zouden moeten zijn en toch gaan grote groepen mensen in ons land en de rest van Europa, in een hoog tempo, die richting uit. Ook met onze dieren en gewassen zijn we al een flink eind op die weg. Plofkippen, turbo-koeien, dikbillen voor de slacht, genetisch gemodificeerde mais en granen. Niets is de mens te dol om tot geld verdienen te komen.

   1. @Ben

    Het grote probleem is dat het gehele “systeem” gebaseerd is op korte termijn denken. Een prachtig voorbeeld is de huizenmarkt in Nederland. Alle maatregelen die nu worden voorgesteld om de zooi weer los te trekken zijn er niet op gericht om tot een oplossing te komen maar om weer de zaken vooruit te schuiven. We hebben als Nederland veel te veel op de pof geleefd en dan hebben we nog geluk dat ons land een exportland is want anders was het parasiteren al eerder begonnen en waren de private- en publieke schulden nog veel hoger geweest.
    tientallen jaren hebben we erover gedaan om deze schuldenberg op te bouwen. Minstens zoveel tijd zal er nodig zijn om dit probleem op een fatsoenlijke manier weer af te bouwen. Reken maar dat dat incasseren wordt voor de mensen die jaar in jaar uit maar raak hebben geleefd.

 5. De heer Bennink beschreef o.a.:
  ´Voor wie het even niet meer weet is een zombiebank feitelijk gezien een dode bank, failliet, die kunstmatig “in leven” wordt gehouden door overheidssteun´

  Onderstaande link is wellicht een leuke metafoor voor hoe menig cyprioot zich gevoeld heeft de laatste dagen.
  Dit linkje gaat over een echtpaar dat wat eten wil bestellen in een restaurant dus zeg maar zoals mensen die wat geld van de bankrekening willen halen. Zie de ober als en de kok als de bankmedewerkers.

  http://www.youtube.com/watch?v=TKr1mJWbY_4

 6. Samen het heft in handen. De mouwen omhoog. Wel inclusief 21 procent BTW. Een slordige 50 procent inkomstenbelasting. Verzekeringen en niet te vergeten vergunningen. Dan nog op boxen tegen lokale vriendjes politiek en rond plunderend geboefte. Doe uw mouwen maar omhoog , mijn handen blijven in mijn zak !

  1. Ja, heb ik van gehoord. Goed punt. Ik heb mijn hypotheek bij de rabo, al heel lang, maar overweeg al het overige bij zo’n bank onder te brengen.

 7. Leuk stukje.
  Maar het devalueren van de munt om de concurrentiekracht te beinvloeden kan alleen maar slecht aflopen op den duur. ik weet niet meer wie het zie maar het ging als volgt:’ Devaluating the currency is liking peeing in bed it feels good at first but later it turns out to be a big mess’.

 8. Meneer Bennink omschrijft inderdaad het gevoel dat ik ook heb, dat we de controle aan het verliezen zijn door incompetentie voornamelijk op politiek vlak. En het verliezen van vertrouwen in banken is inderdaad een feit.

  Grappig…eergisteren was daar ineens het nieuws over Slovenië. Mijn moeder reageerde geschokt. Pa trouwens ook. Ik heb ze meteen maar even geïnformeerd over Malta en Luxemburg.
  Pa denkt dat Nederland snel zal volgen, was ik het niet geheel met hem over eens, daarvóór gaan denk ik eerst Frankrijk en België, als we tegen die tijd nog spreken over een unie, want ik zie Cyprus toch wel als de rollende sneeuwbal van de Himalaya.

  http://news.goldseek.com/GoldenJackass/1364601600.php
  Ik heb nog niet eerder een column van J. Willie gelezen, maar toegegeven…er zitten angstaanjagend veel toevalligheden in dit verhaal. Jawdropper ahead…

  Fijn paas all!

 9. Het is ook de veranderde mentaliteit. Kijk naar het geweld op straat, elk weekend ergens vechtpartijen op het voetbalveld, verruwing op TV, nors, soms bijna agressief kijkende mensen in de winkelstraten. Pesterijen op scholen, de ene na de andere brutale straatroof, ja noem maar op. Geen vrolijke boel meer in ons polderlandje. Wie het nu nog niet in de gaten heeft slaapt maar lekker verder. Alle signalen staan felrood. Ons volkje wordt immoreel. Dat heeft te maken met steeds verslechterende omstandigheden. We hebben het eigenlijk niet in de gaten, maar het voltrekt zich eerst langzaam en daarna gaan we in steeds sneller tempo bergafwaarts. Vaak word ik afgeschilderd als doemdenker, maar dan alleen maar door diegenen die nog een goede baan/inkomen hebben en niet verder kijken dan hun neus langs is. ’s Avonds heerlijk onderuit kijkend naar een of ander soapje op TV. Daar zit ‘m nou net de kneep. Stilstand is achteruitgang. Als je niet vooruit blijft kijken en naar de ontwikkelingen om je heen dan wordt je een loser. In Europa zijn we vastgelopen met een verouderde westerse economie en zien we de gebeurtenissen over de grens als de ver-van-mijn-bed-show. Als we hierin blijven hangen dan gaan we decennia tegemoet zonder groei en met veel sociale onrust. Door de toenemende werkloosheid en uitzichtloosheid worden mensen ontevreden en gaan dan dom om zich heen slaan omdat velen dit niet hebben aan zien komen. Er worden zondebokken gezocht bij de zittende politici die er op dat moment weinig aan kunnen doen. Er zullen populisten opstaan zonder echte visie maar alleen de chaos benoemen en dat zal grote tegenstellingen veroorzaken met nare gevolgen. Ons systeem is vastgelopen door 2 oorzaken die samen opgaan. De uit de hand gelopen schuldenberg in de EU en het vastgeroest zitten in eenzelfde muntunie, de euro. Oorspronkelijk leek het hosanna, vooral bij de armste landen, maar na verloop van tijd wordt overduidelijk dat het geleende geld en daarmee de geleende economie door de zuidelijke euro-landen duur wordt betaald door de zuidelijke en noordelijke eurolanden. De rente- en aflossingsverplichtingen kunnen niet meer worden nagekomen en de dag nadert dat het grote afschrijven gaat beginnen. Cyprus is nog maar een klein voorbeeld, maar menigeen zal gaan inzien dat een grote besmetting het gevolg zal zijn. Voornamelijk door het steeds grotere wantrouwen t.o.v. de banken en de politiek. Spanje en Italië zijn aan de beurt en binnendoor via Frankrijk en België breidt de veenbrand zich langzaam uit naar ons polderlandje. De economische neergang in NL zal groter zijn dan in Spanje om de simpele reden dat onze nationale schuld, staatsschuld en private schuld, verhoudingsgewijs groter is dan elk ander euroland en de verliezen op de uitstaande leningen enorm zullen gaan worden. Bij elkaar geteld een keihard faillissement. Bij ons faillissement houdt het op, want wij zullen niet gered worden door onze andere “eurovrienden”. Uithuilen en opnieuw beginnen. Welke verstandige politicus met ongeveer dezelfde kijk op de zaak zal ons gaan redden van de grote chaos?

 10. We hebben het er op Biflatie allemaal over dat het wel wat minder kan met het consumentisme, en tegelijkertijd willen we niet dat de belastingen omhoog gaan. En dat is volkomen logisch, want allemaal willen we een, zoals Ben terecht zegt, een tablet, pc, auto, zorg etc.
  Ik concentreer me even op de zorg omdat het daar de komende decennia nog veel over zal gaan, en omdat we aan de zorg kunnen afmeten waar de maatschappij haar ambities legt. Een beetje beschaving stelt zich ten doel aan een ieder in gelijke mate zorg te bieden. DAT is nou JUIST hetgeen BESCHAVING inhoudt. Als we dat loslaten, waar was het dan allemaal om te doen? Ja het percentage dat we met z’n allen aan de zorg moeten besteden zal omhoog gaan. En ja, dat betekent dat we andere zaken moeten schrappen. We zullen keuzes moeten maken. Gaan we de kant van de VS op, met tientallen ONVERZEKERDE werkenden, en een deel dat zich de best denkbare zorg voor zichzelf, hun dierbaren, ja zelfs voor hun hond kunnen inkopen?
  Ik stel vast dat de afgelopen dertig jaar de inkomensverschillen steeds groter zijn geworden, en het nu ONVERMIJDELIJK is dat dat voor een deel ( of helemaal ) teruggedraaid wordt. We moeten naar de uitgaven kijken, met een grote urgentie zelfs, maar ook naar de inkomsten. HET KAN NIET ANDERS.
  Doe we dat niet, dan geven we het eigenlijk op, en loop dan ajb niet weg voor de conclusie dat we hier in Amerikaanse toestanden gaan belanden. Want dat is gewoon wel het geval, en daar hebben we dan ook voor gekozen.
  Ben, zegt dat we hetgeen verder gaat dan de basisvoorziening niet meer als heilig moeten beschouwen! En ik ben ervan overtuigd dat hij dat met de beste bedoelingen zegt, maar het is een hellend vlak. Want wat zijn basisvoorzieningen? Hoeveel in de zorg gaat d.m.v. wetenschappelijk onderzoek besteed worden aan zorg BOVEN DE BASIS??? ( en dus ten behoeve van de rijken ). Je zult zien dat dat percentage gaat stijgen, want DAAR wordt het geld verdiend.
  Dat loopt uit op een tweedeling in de zorg, en het zou flauw zijn dat te ontkennen. Je ziet nu al dat het basispakket ‘versoberd’ wordt, en dat zal steeds verder gaan. Volgende stap is dat het basispakket voor iedereen ook niet heilig is. En geloof dat het geld dat op het basispakket bezuinigd wordt terecht komt bij aanvullende pakketten. En dus zullen de kosten niet dalen, en zal er weer geroepen worden dat er teveel in het basispakket zit enz enz. En zo worden we in het pak genaaid.
  Goede zorg voor iedereen is NIET onbetaalbaar beste mensen. Er is geld in overvloed ( aantal rijken en miljonairs stijgt ongeacht recessies door ), maar een TEKORT aan SOLIDARITEIT. En dat is bewust overheidsbeleid, breek de solidariteit en voorkom dat de rijken een fatsoenlijke prijs moeten betalen om de beschaving instand te houden.
  De keuze is aan ons allen. Stem bij de eerstvolgende gelegenheid vooral niet op één van de traditionele partijen. Doe je het wel, dan niet klagen als je later door het lot getroffen wordt en onvoldoende zorg kunt INKOPEN.
  Laten we hervormingsgezind zijn, en concluderen dat het bestaande belastingsysteem onrechtvaardig is en dat de belastingdruk verschoven moet worden. Dan heb ik het inderdaad over een majeure HERVORMING en er zal nog veel overtuigingskracht aan te pas moeten komen om de mensen op dit rechte pad te krijgen.

 11. Je hebt gelijk Hans.
  Mijn handen blijven ook lekker in me zak. Me in het zweet werken voor de elite. Nee dank je.

 12. Ben het eens, maar dan zal er toch een hele grote mentaliteiteits verandering moeten plaatsvinden, ik moest zelf in de 60 jaren overdag werken en s,avond naar avondschool,zaterdags een bijbaantje om de kosten te dekken want alles moest zelf betaald worden.Nu zie je volgevreten studenten met peperdure smartphones die het een
  recht vinden dat ze over een studie 7 a 8 jaar moeten kunnen doen
  en vinden dat een ander dit moet betalen,als je zegt het een plicht is
  om dit in 4 jaar te doen omdat anderen dit betalen kijken ze je aan of je van de maan komt! Daarom is een crises nog niet zo slecht en misschien wel nodig om een totale verandering in het denken over de maatschappij aan te brengen.

 13. http://www.nu.nl/economie/3386180/bezuiniging-britse-zekerheden-eerlijk.html
  Kijk dit bedoel ik. In Engeland heb je een nog veel grotere kloof tussen arm en rijk, en het is de bedoeling dat die groter wordt. Juist de gewone werkende mensen moeten straks een beroep doen op de sociale zekerheid. De hogere inkomens veel en veel minder, dat is een feit. Dus voor degenen die het ermee eens zijn, realiseer je goed wat er voor je neus wordt afgebroken. Het is allemaal denivellering wat dr klok slaat. Uitkleden van het basispakket, voor de gewone man te gunste van de aanvullende pakketen voor de hoge inkomens, snoeien in de sociale zekerheid. Komt allemaal neer op het overhevelen van geld van arm naar rijk. Dat zou die beroepsleugenaar Samsom zich aan moeten trekken. Maar ja, inlevingsvermogen hebben die… Je weet wel…niet.
  WAAR ZIJN WE IN GODSNAAM MEE BEZIG.

  1. Op http://www.bbc.co.uk/news/uk-21991953 kun je lezen dat in G.B. de sociale zekerheid rigoureus hervormd wordt, vergelijkbaar met die bij ons onder de kabinetten van Lubbers, Kok en Balkenende.

   Ook daar in G.B. een lagere huurtoeslag als je in een huurhuis woont met meer slaapkamers dan je als huishouden benodigd bent. Vergelijkbaar bij ons met de verlaging van de huurtoeslag boven de kwaliteitskortingsgrens.

   In G.B. zie je maar weer dat er een rechts-conservatief kabinet aan de macht is, vergelijkbaar met een VVD-CDA kabinet bij ons. Rechts-conservatieve kabinetten hebben het maar weinig op met de zwakkeren in de samenleving. Na nieuwe verkiezingen bij ons zie ik een rechts kabinet komen met VVD, CDA, PVV en D66.

   1. DrM, en het erge is, dat linkse kabinetten ( of eigenlijk minder rechtse ) draaien nijna nooit iets terug. Daarom zie je dat de sociale zekerheid gedurende de afgelopen twintig jaar steeds verder gesloopt wordt. Ook Samsom doet daar vrolijk aan mee.
    Maar ja, die gaat gewoon voor zijn carriere, heeft zijn ideologische veren net als Kok allang afgeschud.
    Heel treurig dat veel mensen de pvda en groen links nog steeds onder links scharen. Slaat echt nergens op. Daarmee zijn zij tevens de grootse verraders en bedriegers. Als je liberaal bent, geen punt, maar kom daar eerlijk voor uit, en draai mensen geen rad voor ogen.
    Ik kan de vvd eigenlijk beter verdragen dan de pvda. Je weet in principe waar ze voor staan, op die flauwe kulletjes in de campagnes na natuurlijk. Bij de pvda? Ik zou het echt niet weten, waar ze voor staan, echt geen idee.

    1. Op http://www.bbc.co.uk/news/uk-21986041 lees je dat de Britse regering denkt dat de inwoners die afhankelijk zijn van uitkeringen en toeslagen lui zouden zijn, terwijl juist daar heel wat mensen bijzitten die wel werken tegen een laag inkomen.

     Ook VVD’ers en andere rechtse populisten uiten dat soort beweringen. Stel dat Geert Wilders premier zou worden, dan is de kans groot dat de gehele sociale zekerheid naar de bliksem gaat waarbij ook werkenden met een laag inkomen keihard getroffen zullen worden.

     1. Je hebt in principe helemaal gelijk, echter de PVV is niet links en niet recht, het zijn opportunisten. Op sociaal-econonomisch vlak zijn ze eerder links. Terwijl hij ooit heeft gezegd ( en in principe nog steeds ) dat hij alles wat links is haat???
      In het programma van de pvv staan heel veel sociale dingen als het gaat om de zorg, de aow, pensioenleeft, ze zijn ook niet voor versoepeling van het ontslagrecht, verkorten van de ww.
      Op al die terreinen hebben ze de pvda links ingehaald beste DrM.
      Maar iemand die zegt een hekel te hebben aan links, maar wel een deel van het linkse programma heeft overgenomen, en dus van als een echte opportunist van twee walletjes eet lijkt me niet erg betrouwbaar.
      Trek je comclusies, er blijft niet zo gek veel over.

     2. De PVV stemde wel in met de harde maatregelen in de Sociale Zekerheid in het kabinet Rutte I. Eerder tot 2008 had de PVV duidelijk hard-rechtse neoliberale standpunten op het gebied van de Sociale Zekerheid, te lezen op http://www.sp.nl/nieuws/spanning/200802/. Nadat de SP de PVV had ontmaskerd, gooide Wilders het opeens over een linkse boeg.

 14. er zijn andere mensen..toch zien we hetzelfde uit…Ming mandarijnen hadden 2,5 eeuw al het mogelijke vertraagd om de Qing dwars te zetten, met als hoogte punt 50 miljoen doden rond 1850 in de Taiping rebellie.

  Ming..de briljante maan..hoog cultuur
  Qing..de bling-bling maan laag cultuur

 15. Er staat nu ook een artikel op Zero Hedge over Nederland:

  Infamous for little boys plugging holes with their fingers and grown-ups plugging their mouth with their foot (D-Boom), it seems Holland, Berlin’s most important ally in the goal of greater fiscal discipline in Europe, has fallen into an economic crisis itself. As Spiegel reports, the once exemplary economy is suffering from huge debts and a burst real estate bubble, which has stalled growth and endangered jobs.

  The statistics make for some worrisome reading: no nation in the euro zone is as deeply in debt as the Netherlands, where banks have a total of about €650 billion in mortgage loans on their books; consumer debt amounts to about 250% of available income – by comparison, in 2011 even the Spaniards only reached a debt ratio of 125%; unemployment is on the rise; consumption is down; and growth has come to a standstill.

  http://www.zerohedge.com/news/2013-04-02/holland-economy-brink

 16. Goed verwoord! Doch kan me niet vinden in het laatste stuk, hoe doen we mee?

  Waarom zouden we nog op deze manier doorgaan? Willen de bevolkingen van al die landen ter wereld dat ‘we’ doorgaan met spelen of zijn het slechts de multinationals/politici die dit spel het liefst spelen? Want daar ligt namelijk het vermogen/de macht.

  Zou het volk niet liever gewoon willen ademen en met een vol maagje naar bed willen gaan?

 17. Ik ben in Nederland arme en rijk geweest en in Thaiand ook arm en rijk..
  Ik verkies de armoede in Thailand boven de Nederlandse zolang er maar familie is.De Familie is rijk en je deelt .Verder heeft een familie bedrijf in Thailand zeer grote belasting voordelen boven het groot bedrijf en hoef je geen rechte gestudeerd te hebben om via subsidie stromen in leven te blijven .Je kunt er heel goed aan je morele verplichting voldoen om neefjes en nichten in dienst te nemen omdat de belasting goed als nul is dat geld dus niet voor grote bedrijven .zo blijft de kleine middenstand onafhankelijk ondernemend en zelfvoorzienend .Corruptie is er ook net als hier alleen betalen de grootje jongens heel veel meer maar bemoeien de grootte jongens van de overheid zich niet met de kleine man .Probeer in Nederland eens een winkeltje te beginnen in je woonhuis in een vinex wijk :)Nederland wil de dynamiek van het oosten maar geeft haar burgers niet het vertrouwen om zonder controle te mogen ondernemen .Nederland is een monster

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Nieuw in de wereld van cryptocurrencies? Bekijk nu uw mogelijkheden op Nederlands grootste exchange...

Ontvang jij al een passief inkomen door het staken van crypto?

Lees meer over crypto staking op onze favo platformen: