Nederland gaat in rap tempo Spanje achterna

10

Réne Tissen, RTLZ | De situatie met betrekking tot werk en werkgelegenheid in Nederland is ronduit alarmerend en lijkt in niets op de 70-er en 80-er jaren van de vorige eeuw. Toen waren er aanwijsbare oorzaken, bijvoorbeeld de oliecrisis. Nu zijn die er ook maar worden de verkeerde boosdoeners aangewezen. De overmaat aan schulden van Nederland is de enige ware schuldige. Nederland gaat in rap tempo Spanje achterna.

Nederland Spanje 1:1?

Tot voor kort werd elke vergelijking tussen het rijke noorden en het arme zuiden meesmuilend afgedaan, namelijk als niet van deze wereld. In Nederland lijkt niettemin sprake te zijn van precies dezelfde duivelse spiraal naar beneden als in Spanje, alleen zijn wij wat later op de radar van de financiers van onze staatschuld verschenen en misschien, heel misschien, wordt het bij ons iets minder dramatisch dan verder zuidwaarts. Ik hoop het. Maar het is toch beter om de harde werkelijkheid onder ogen te zien. Dan kunnen we echt aan de slag.

Diep in de put

Met name vanwege de snel stijgende werkloosheid is ook in Nederland het moment van de waarheid aangebroken. Onverkoopbare huizen, scherp dalende prijzen van huizen, te hoge hypotheken, te weinig werk en inkomen en de voortdurende dreiging van aanvallen van de overheid op de portemonnee van iedereen. Ze beginnen hun tol te eisen.  Deze overheid grijpt terug op arbeidsmarktbeleid van de vorige eeuw. Terwijl het inmiddels toch duidelijk is geworden dat de overheid geen banen kan scheppen, tenminste geen productieve banen die bijdragen aan de winstgevendheid van ondernemingen. Nederland heeft onlangs een ambassadeur jeugdwerkloosheid namens de regering benoemd. Met een budget van 50 miljoen euro. Ik verwacht dat daaruit maar één baan voortkomt. Die van de ambassadeur zelf. Een miljoenen baan dus.

We investeren niet meer in de toekomst

Kern van het probleem is dat er in Nederland niet of nauwelijks meer wordt geïnvesteerd en er daardoor geen nieuwe bedrijvigheid wordt gecreëerd. Zelfs bestaande bedrijvigheid verdwijnt, omdat eerdere investeringen ( o.a. in mensen) zich niet blijken uit te betalen. Dit komt doordat iedereen in Nederland al jaren tot de nok toe in de schulden zit. Lees verder op RTLZ.

Over de auteur

Berichten van externe websites en andere bronnen.