‘Nederland heeft aanzienlijk geprofiteerd van de euro’ (is dat zo…?)

11

Zo staat het letterlijk in een nieuw rapport dat verschijnt in februari 2019. Het is getiteld ’20 Years of the Euro: Winners and Losers.’ Het wordt uitgebracht door het Centre for European Policy (cep). Een denktank voor het Europese beleid. U kunt het zelf hier inkijken (pdf.) Heel precies over Nederland wordt gesteld dat elke inwoner er met 21.003 euro op is vooruitgegaan. Dit in de periode van 1999 tot 2017. We hebben hier toch bedenkingen bij, en u?

Berekening

Hoe komt men tot dit bedrag van 21.003 euro? Het instituut deelt ‘346 billion euro’ door het aantal inwoners van Nederland. Die 346 miljard euro is de toename in het ‘GDP.’ Het Bruto Nationaal Product dus oftewel alle goederen en diensten geproduceerd in een land op een jaar. Toename van ‘rijkdom’ gedeeld door het aantal inwoners, geeft volgens het rapport dus bovengenoemde conclusie. Iedere Nederlander is er dan met 21.003 euro op vooruit gegaan tussen 1999 en 2017. Alsof het zo makkelijk is?!

Verdeling

Nergens wordt een woord gerept over hoé die rijkdom in de praktijk verdeeld werd. Dat zou nog een heel andere studie vergen, dunkt ons. (En een die heel wat interessanter zou zijn.) Een heleboel werk meer natuurlijk en misschien ook niet het werkveld van dat cep. Maar zomaar de toename van het BNP delen door het aantal inwoners, geeft een totaal vertekend beeld van de realiteit. Tussen het inkomen van een land en wat de verschillende lagen van de bevolking daarvan in de praktijk zien, ligt een enorme kloof, toch?

En de overige landen?

Slechts één land is nog iets rijker geworden dan Nederland, namelijk Duitsland met 23.116 euro per Duitser (?). Wie er met een zakcent op vooruit is gegaan, blijkt Griekenland te zijn met 190 euro per inwoner. Spanje, België, Portugal, Frankrijk en Italië zijn alle verliezers. De overige Eurolanden konden om bepaalde, in het rapport gespecifieerde redenen niet bij het onderwerp betrokken worden. Verder wordt voor elk van de 8 bestudeerde landen een vergelijking gemaakt. Hoe zou het BNP geëvolueerd zijn zonder, tegenover de realiteit van met de euro?

Wat zonder de euro?

Dat is dunkt ons wel een heel interessant onderdeel van de studie. Wanneer we de cijfers gebruikt door het cep mogen geloven, maar we hebben geen enkele reden om eraan te twijfelen, dus? Voor elk land werd het BNP berekend zoals het nu is geëvolueerd. En datzelfde BNP indien er géén euro was geweest. Waren beter af geweest zonder de invoering van de euro: België, Frankrijk, Griekenland, Italië, Portugal en Spanje. Nogal logisch want dit zijn de verliezers. Maar zelfs Griekenland, met plus 190 euro per inwoner een ‘winnaar’ (nou ja) wordt gezien als een verliezer. Het land was aanzienlijk beter af geweest zonder de euro.

Positief

Hoewel dit een rapport is dat tot positieve conclusies leidt voor de euromunt, kan ons artikel een andere indruk wekken. Dus laat daar geen misverstand over ontstaan. Er wordt voor elk land dat slechter is uitgekomen door de invoering van de euro, een specifieke richtlijn voor verbetering gegeven.