Nederland staat voor enorme uitdagingen

51

In dit artikel even geen Europa maar een kijkje op en naar ons land. Nederland anno 2012 en verder. Wie de ontwikkelingen een beetje volgt die kan niet aan de conclusie ontkomen dat we met zijn allen, op tal van terreinen, voor enorme uitdagingen  staan en daar eigenlijk helemaal niet klaar voor zijn.

Uitdaging 1 – De verkiezingen 2012

De eerste grote happening die ons na de vakantieperiode te wachten staat is de verkiezing van de leden van de Tweede Kamer en vorming van een nieuw kabinet onder een krachtige, kundige, gedragen en super slimme nieuwe premier als regeringsleider. Zo’n twaalf miljoen Nederlanders mogen stemmen en daarmee 150 zetels verdelen in de 2e Kamer. Zoals het er nu uitziet doen er meer dan twintig politieke partijen mee aan de verkiezingen, waarmee probleem één al direct duidelijk wordt, namelijk een enorme versnippering in de zetelbezetting, waardoor de vorming van krachtige en duidelijke parlementsmeerderheden sterk wordt bemoeilijkt.

Om een kabinet te kunnen vormen en ieder zodanig zichtbaar te maken dat hij of zij kan roepen ”Kijk dat we hebben wij als partij toch maar mooi even behaald” moet er in de regel veel aan koehandel en handjeklap worden gedaan. Dit zowel aan het begin als in de lopende  regeringsperiode.  Deze manier van kiezen, regeringsvorming en regeren brengt vooral in een tijd van crisis behoorlijke problemen met zich mee. Maakt krachtdadig en gedragen optreden vaak meer dan moeilijk of zelfs onmogelijk.

Uitdaging 2 – De huizenmarkt

De ING verwacht dat eind 2013voor zo’n achthonderdduizend huishoudens zal gelden dat het, op basis van een hypotheek, geleende bedrag groter is dan de waarde van het huis. Als eerste betekent dit dat de banken met een behoorlijke onderdekking komen te zitten en daarmee de boekwaarde naar beneden zouden moeten bijstellen met alle gevolgen van dien. Als tweede betekent dit dat ook de huishoudens met een behoorlijk probleem komen te zitten. Bij verkoop van het huis blijft er een restschuld en bij het niet verkopen is er een behoorlijke kans dat ze van de bank extra moeten gaan aflossen om de balans tussen lening en hypotheek weer te herstellen. Als derde punt buikpijnpunt komt de nieuwe regering te zitten met de druk vanuit Europa om het totale schuldenprobleem rond de huizenmarkt in Nederland op te gaan lossen. Feitelijk is de kans heel groot dat men er niet aan ontkomt om aflossen verplicht te maken voor álle afgesloten leningen, ook de al bestaande. Voor heel wat gezinnen zal dit gaan betekenen dat ze netto maandelijks vele honderden euro’s minder ter besteding gaan krijgen.

Uitdaging 3 – Gezondheids- en Welzijnszorg

oudIn 2011 bedroegen de uitgaven aan de gezondheids- en welzijnszorg 90,0 miljard euro en de tendens is nog steeds flink stijgend. Dat het zo niet langer kan doorgaan weten we met zijn allen al lang. Dat veranderingen niet lukken heeft o.a. te maken met een gebrek aan innovatie, durf en daadkracht bij de politici en de regering, met een grote mate van hebberigheid bij medici, directieleden en de zorgbestuurders en de verwevenheid van de politiek met de zaken- en bankenwereld. De tot nu toe gehanteerde kaasschaafmethode aangevuld met die van een voortdurende lastenverhoging voor de burgers is een totaal verkeerde aanpak en zal zeker niet tot echte oplossingen leiden. Nodig zijn structuurveranderingen, een terugkeer naar de menselijke maat met open gesprekken over leven en sterven en daaraan gerelateerd het hele medische handelen.

Uitdagingen 4,5,6 en volgend

Het zou een meer dan een boek vullen om alle ontwikkelingen te beschrijven waar we als uitdaging mee te maken hebben of krijgen. Onderwijs, werkgelegenheid, geboortes, vergrijzing, emigratie en immigratie, herziening van ons politieke stelsel, meer, minder of een ander Europa, de dekking van geld op basis van goud of niet, de eerlijkheid van de enorme inkomensverschillen en rijkdom, de rol van geloof en godsdienst en nog zo heel veel meer.

Van ieder van ons mag verwacht worden dat we onze verantwoording nemen, dat we meedoen en meehelpen om de problemen op te lossen. Dat we bereid zijn om verantwoording te nemen en dat we er regelmatig bij stil staan dat het leven, zeker als je terugkijkt, maar kort is. Dat je gaat zoals je komt namelijk met niets en dat het daarom geen zin heeft om meer te verzamelen of te vergaren dan je in je eigen leven nodig hebt om redelijk en met plezier te kunnen leven.

Over de auteur

Biflatie.nl publiceert artikelen over de crisis en de huidige (macro)-economische situatie. Ook nieuws over bitcoin & cryptocurrencies, de huizenmarkt, goud & grondstoffen, de machthebbers en het monetaire systeem. Twitter: @Biflatie