Nederland tussen catastrofe en redding

24

Wie op zijn rijstrook het bord “Ga Terug” tegenkomt heeft een redelijke kans om binnen een hele korte tijd in een zware crash terecht te komen. Niet echt een situatie waar de meesten van ons graag mee te maken zouden krijgen. Alleen zeer snel, en met heel veel inzicht, handelen kan ons leven en dat van tegemoetkomende bestuurders en passagiers mogelijk redden.

Nederland crisis ga terug

Een vergelijking met ons land

Even alle andere landen vergetend staan wij wat mij betreft ook voor Nederland voor een soort “Ga terug” waarschuwing, zowel economisch als qua inrichting en opbouw van onze samenleving. Ook hier geldt dat er zeer snel en met veel inzicht gehandeld zou moeten worden om een ramp te voorkomen. Terugkijkend kunnen we echter niet anders dan vaststellen dat er tot nu toe van snel en met inzicht handelen niet veel terecht is gekomen. Angst werkt tot nu toe verlammend en of de adrenaline aanvoer groot genoeg is om dit te veranderen is nog helemaal de vraag.

Vastgeroest, ingeslapen en verwend

Nederland, anno 2013, is wat mij betreft een land met een enorme regel- en belastingdruk. Met een allesoverheersende overheidsbetutteling en pampering van de burgers. Vele duizenden ambtenaren zijn, elke dag weer, bezig met binnenhalen van belastingen, herverdelen en subsidiëren. De middelmaat of minder is goed geworden. Onze eigen werklozen zijn –volgens de werkgevers- niet meer geschikt om de bestaande of nieuwe vacatures te vervullen. Bulgaren, Roemenen, Polen, Spanjaarden, Ieren en vul verder maar in, worden binnengehaald of ingehuurd voor werk in de technische sfeer, land- en tuinbouw, de zorg, logistiek  en anders. De overheidsuitgaven blijven stijgen en feitelijk gezien durven politici en vele burgers geen oplossingen aan die echt zullen of kunnen helpen.

Langer wachten maakt het alleen maar moeilijker

Ons land moet weer tot leven komen en dat kan alleen als er ruimte komt. Er is weer vrijheid en eigen verantwoording nodig. Wie hard werkt moet daarmee een loon kunnen verdienen waarmee in de basisbehoeften kan worden voorzien. De lasten moeten dus omlaag en vele regels in de papierversnipperaar. Mogen studeren moet leerlingen weer blij maken en uitdagen tot het leveren van prestaties. Weg van de mentaliteit die gaat voor het behalen van een 5,3 -net genoeg- om weer een stapje verder te kunnen komen.  Eerlijkheid en respect zijn weer nodig, ook in de gezondheidszorg. Leven en sterven zijn één geheel en kunnen niet los worden gezien van de kosten. Tussen de hoogste en laagste lonen is er een eerlijke relatie nodig. Wat onze schulden betreft zal er moeten worden afbetaald. Feitelijk gezien is er niets nieuws onder de zon. Niets is echter slechter voor Nederland dan blijven treuzelen.

Ten slotte

Als je honderd auto’s aan elkaar last en daarna tegen de bestuurders zegt dat ze weg moeten rijden dan kunnen we ons wel voorstellen hoe het resultaat zal zijn. Ieder en alles hangt met elkaar samen en er komt geen beweging in. Een soortgelijke situatie hebben we ook in de Eurozone. Alle deelnemende landen zijn door de overkoepelende munt met elkaar verbonden. Alleen een onderling verbreken van de lassen, in feite het Euro-systeem, zal bewegingsruimte scheppen. Ook hier lopen we met zijn allen tegen het “Ga Terug” bord aan. Snel en met inzicht handelen…….

Over de auteur

Biflatie.nl publiceert artikelen over de crisis en de huidige (macro)-economische situatie. Ook nieuws over bitcoin & cryptocurrencies, de huizenmarkt, goud & grondstoffen, de machthebbers en het monetaire systeem. Twitter: @Biflatie