Nederlanders, medelanders: we moeten ons diep schamen!

10

Toch diegenen onder ons die moreel zo laag gevallen zijn dat ze gaan klikken. ‘Wilt u helpen bij de bestrijding van fraude, andere misdaad en misstanden? Hebt u daar informatie over? Geef uw informatie aan ons door. Kies het meldpunt dat het beste aansluit bij uw melding.’ De Belastingdienst accomodeert: ‘Steeds meer Nederlanders klikken over bijstandsfraude van buurtgenoten’. Wel, ongeachte klikspanen: weet dat die ‘buurtgenoten’ ook ù in het oog houden! 

Safe

Verdeel en heers, het is zo oud als Rome. ‘Laat het volk mekaar maar bestrijden, controleren, verklikken. Dan zitten wij in ieder geval safe. Zo richten ze hun ongenoegen en boosheid op elkaar.’ Zo denken overheden in het algemeen, en ook die van Nederland.

Schande, driewerf schande

De Volkskrant: ‘Nederlanders klikken steeds meer over elkaar bij de overheid. Het aantal meldpunten voor bijstandsfraude is sinds 2013 verdrievoudigd, van 44 naar 149 nu. Daar komen jaarlijks minimaal negenduizend tips binnen.’ Shame on them, shame on you, shame on us! Hoe laag kan een volk vallen…

Big Brothers and Sisters

Niet alleen is het erg dom van burgers om elkaar aan te geven voor echte of vermeende malversaties. Want zo worden we op de duur allemaal slachtoffers. Wie onder ons heeft er géén boter op het hoofd? Hmm? Neen? Zelfs niet een heel klein beetje? Wie durft te zweren dat hij/zij heiliger is dan de Paus? Als het op centen, euro’s, pecunia aankomt? Het is ook onethisch, laagbijdegronds, kinderachtig en laf eveneens, want e.e.a. kan zelfs anoniem. Hoeveel berichten, mails en telefoontjes krijgt de belastingdienst niet aan, louter gestoeld op onvolledige informatie. Op jaloezie en naijver? Op zuivere kwaadaardigheid. Of domweg uit verveling? Spelen overheden in het algemeen al niet genoeg voor Big Brother; dat we met z’n allen elkààr ook nog eens gaan onder de loep nemen? De duvel aandoen?

Iedereen verliest

En nog: terwijl de noeste speurders van onze Belastingdienst hun vergrootglas op de hele kleintjes richten, blijft de megafraude buiten spel. Dus die duizenden verklikkers houden de Dienst ook nog eens af van het échte werk. Want wie zich met de honderden euro’s gesjoemel bezighoudt, kan niet ook nog eens de miljardenfraudes ontdekken, toch? Dus eigenlijk zijn deze verklikkers ook nog eens contraproductief bezig. Niemand wordt er beter van. En zeker onze staatsfinanciën niet. Dus: bezint voor ge begint, en kijk eerst eens in eigen boezem?