Nederlands consumentenvertrouwen fors gedaald

0

In Europa is alleen in Griekenland en Cyprus het consumentenvertrouwen in de afgelopen 2 jaar sterker gedaald.

consumentenvertrouwen nederland

Via EC, Moody’s, @MatthewPhillips & @Edwinres