Nederlandse export naar landen binnen de EU daalt met 24%

1

In augustus daalde de uitvoerwaarde van de Nederlande export naar landen binnen de Europese Unie met 24% op jaarbasis. De exportwaarde naar landen buiten de EU daalde echter maar met 4%, terwijl de exportwaarde in april nog met zo’n 20% daalde in vergelijking met een jaar eerder. De Nederlandse uitvoerwaarde naar EU-landen krimpt al vijf maanden op rij met meer dan 20%. Dit blijkt uit gegevens van het CBS. 

Het economisch herstel van bepaalde landen buiten de Europese Unie verklaart een belangrijk deel van het verschil in ontwikkeling tussen de beide uitvoerstromen. Zo groeide in het tweede kwartaal van 2009 de Chinese economie met bijna 8%. Ter vergelijking, in hetzelfde kwartaal krompen de economieën van de Europese Unie samen met bijna 5%.

Een andere oorzaak voor de verschillende ontwikkeling tussen de uitvoer naar niet-EU-landen en EU-landen is toe te schrijven aan de sterke daling van de Nederlandse gasprijzen. Het Nederlandse aardgas wordt vooral naar EU-landen uitgevoerd. De sterke prijsdaling zorgt daardoor voor een forse afname van de uitvoerwaarde van aardgas naar EU-landen.

De belangrijkste uitvoerbestemming buiten de EU zijn de Verenigde Staten. De drie landen waar de Nederlandse uitvoer echter het sterkst toeneemt zijn: China (+240 miljoen euro in 2009), Zwitserland (+137 miljoen euro) en Saoedi-Arabië (+97 miljoen euro). Deze landen importeren bijvoorbeeld meer machines en gasolie uit Nederland in vergelijking met een jaar eerder.