Nederlandse productie industrie daalt 8% op jaarbasis

0

De gemiddelde dagproductie van de Nederlandse industrie was in september 8% lager in vergelijking met vorig jaar. Dit blijkt uit een rapportage van het Centraal Bureau voor de Statistiek. De afname is kleiner dan in augustus toen de productie op jaarbasis ruim 9% kromp. De industriele productie lag in het eerste half jaar van 2009 circa 13% lager dan een jaar eerder, sindsdien is de afname elke maand kleiner geworden.


In alle branches was de productie lager dan in september 2008. De terugval was het grootst in de transportmiddelenindustrie, daar werd bijna 34% minder geproduceerd. In de voedings- en genotmiddelenindustrie en de aardolie-, chemische en rubber- en kunststofproductenindustrie was de afname met circa 2,5% het kleinst.

De omzet die de ondernemers in de industrie behaalden in september was 21% lager dan een jaar eerder. De afname van de industriele omzet is vanaf juni elke maand iets kleiner dan de voorgaande maand. De lagere omzet in september komt voor ruim de helft door lagere afzetprijzen.

Voor het bepalen van de kortetermijnontwikkeling van de productie kan het beste gekeken worden naar de seizoengecorrigeerde cijfers. Omdat de seizoenvrije maandcijfers soms een wat grillig verloop vertonen, wordt hiervoor het tweemaandsgemiddelde ten opzichte van twee maanden eerder gebruikt. Na correctie voor werkdageffecten en seizoeninvloeden was de industriële productie in de periode augustus – september bijna 2% groter dan die in de periode juni – juli 2009.

Bron: cbs