Nederlandse woningbouw krijgt te maken met double-dip

0

De Nederlandse woningbouw heeft het dieptepunt nog niet bereikt en zal in een dubbele dip terechtkomen, voorspelt de NVB, een brancheorganisatie voor ontwikkelend Nederland. Op basis van NVB-cijfers zakt de productie dit jaar onder de 50.000 gereed te komen huur- en koopwoningen.

In 2012 neemt het aantal licht toe tot maximaal 60.000 woningen, waarna de woningbouwproductie in 2013 opnieuw onder de 50.000 huur- en koopwoningen zal zakken. Het aantal verkochte nieuwbouwwoningen zal in 2011 maandelijks op circa 1.500 blijven steken, verwacht de NVB, tegen gemiddeld 4.000 per maand in de jaren voor de crisis.

Onlangs bracht het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) nog een veel positiever beeld van de Nederlandse woningmarkt naar buiten, maar volgens de NVB komt dat omdat het EIB uitgaat van afgegeven bouwvergunningen, terwijl de NVB in de berekeningen uitgaat van daadwerkelijk verkochte woningen. De negatieve vooruitzichten zijn volgens de NVB te wijten aan de opwaartse druk van de hypotheekrente en aanscherping van de leningscriteria.

De organisatie pleit in een brief aan het Kabinet voor landelijke coordinatie over de leningscriteria van koopwoningen. Daarnaast wil de NVB dat geld dat het Kabinet het afgelopen jaar heeft overgehouden uit de Stimuleringsregeling Woningbouw, ten goede komt aan starters op de woningmarkt.  Als derde en laatste maatregel pleit de NVB voor een overleg tussen gemeenten en marktpartijen, onder leiding van de minister van Binnenlandse Zaken, over onder meer een verantwoord grondbeleid. (via: DowJones)