Nederlandse woningbouwproductie ingestort

0

De gevolgen van de recessie waren in het eerste kwartaal van 2010 voor het eerst duidelijk zichtbaar in de woningbouwproductie. Het aantal gereedgekomen Nederlandse woningen lag op jaarbasis ruim 44% lager. Verder was het aantal woningen waarvoor een bouwvergunning is verleend bijna 32% lager dan een jaar eerder.

De afname van het aantal gereedgekomen woningen verschilt sterk tussen de provincies. In Groningen werden 72% minder woningen gebouwd, gevolgd door Gelderland (-67%) en Friesland (-62%). In aantallen was de neergang het grootst in Noord-Holland. Hier lag het aantal gereedgekomen woningen ruim 1400 lager dan een jaar eerder. Gelderland volgde met een daling van ruim 1300 woningen. Alleen in Overijssel werden iets meer woningen opgeleverd dan een jaar eerder.

In het eerste kwartaal van 2010 kwamen ruim 7000 woningen gereed, bijna 6000 minder dan een jaar eerder. Verder zijn voor bijna 11.000 woningen vergunningen verleend. Dat waren er ruim 5000 minder dan een jaar eerder.

De daling was het sterkst bij woningen die in opdracht van woningcorporaties zijn gebouwd. Het aantal gereedgekomen corporatiewoningen lag ruim 52% lager dan een jaar eerder. Ook het aantal aan corporaties verstrekte vergunningen is met ruim de helft verminderd. In het eerste kwartaal van 2010 ontvingen corporaties vergunningen voor ruim 2500 woningen, tegen 5300 woningen een jaar eerder.

In het eerste kwartaal kwamen er 2700 meergezinswoningen, zoals flats en appartementen, gereed. Dat is ruim 52% minder dan in het eerste kwartaal van 2009. Het aantal gereedgekomen eengezinswoningen was ruim 38% lager. Deze gegevens blijken uit de nieuwbouwvergunningen van statline en het CBS.

Ook in Amerika gaat het bergafwaarts met de huizenmarkt. Het aantal in aanbouw genomen woningen daalde in de Verenigde Staten in mei met 10% ten opzichte van een maand eerder tot een jaarlijks gemiddelde van 593.000. Het cijfer voor de woningbouw in april werd bijgesteld naar een stijging op maandbasis van 3,9%, terwijl eerder werd uitgegaan van een stijging met 5,8%. Het aantal bouwvergunningen, dat wordt gezien als een indicator voor de toekomstige huizenbouw, daalde in mei met 5,9% naar 574.000.