Niet de gele hesjes, het is de uitgeknepen middenklasse

Al een tijdje komen op TV bijna dagelijks de beelden voorbij van mensen in gele hesjes die in Frankrijk en daarna in België in de grote steden protesteren tegen, zoals telkens weer door de mainstream-media (MSM) wordt genoemd, de hoge brandstofprijzen. Het valt mij op dat constant wordt herhaald dat mensen boos zijn op prijsverhogingen aan de pomp, terwijl ik denk dat de protesten eigenlijk een uiting van onvrede zijn over het foute inkomensbeleid van de regering in Frankrijk en België. Men zoekt vaak een onderwerp om in de ring te gooien maar het gaat niet meer alleen om hogere brandstofprijzen, zoals inmiddels is gebleken.

geel hesje

Beleid EU

Het volk is moe geworden van het beleid van overheden die voornamelijk het beleid uitvoeren zoals dat door de EU met zijn EU-parlement (EP) wordt bedacht. Hierbij zijn de burgers van de aangesloten lidstaten niet meer in beeld. De EU deelt de lakens uit en president Macron van Frankrijk wil daar graag een grote rol in spelen. Als je groot denkt dan moet je ook groot inzetten en daar hangt een prijskaartje aan.

Betutteling speelt ook een rol

Veel burgers aan de onderkant van de samenleving hebben niks met de EU en zien eigenlijk alleen maar dat het overheidsbeleid op fiscaal en sociaal gebied rechtstreeks de portemonnee raakt van de  belastingbetaler uit de middenklasse. Men voelt zich gepakt door de eigen Franse en Belgische regering terwijl indirect het EP de echte boosdoener is. De EU neemt steeds meer beslissingen die buitenom de parlementen van de lidstaten lopen. Echter kosten veel maatregelen die in Brussel worden bedacht gewoon geld omdat het meestal gaat om wetten die uitgevoerd en ook nog eens gehandhaafd moeten worden. Dit is dus de bemoeizucht van een Europese Unie die zich boven de lidstaten verheven voelt en zo nodig hun wetten wil opleggen. De term ‘betutteling’ horen we steeds vaker in dit verband. Dat de bevolking gaat protesteren tegen de eigen regering is enigszins opmerkelijk, je zou je protesten in feite direct moeten richten aan het EP in Brussel. Maar burgers zijn nu eenmaal gewend aan korte lijntjes en richten zich tot hun eigen politici die zich wat dichter in de buurt bevinden.

Onderdrukt

Toch lijkt het er op, nu ook in ons polderlandje wat mensen wakker worden, dat de protesten een wat ander karakter krijgen. In Nederland gaan wat mensen de straat op die roepen dat juist de mensen uit de middenklasse moeite hebben de eindjes aan mekaar te knopen. Hier in ons polderlandje denkt men wat nuchterder door meer rechtstreeks het echte probleem te benoemen, namelijk de uitgeknepen middenklasse. Dat is nu precies de bottleneck.

In mijn columns heb ik er al vaker op gewezen dat juist de zo belangrijke middenklasse jaren achtereen is uitgemolken door veel fiscaal opgelegde en sociaal beperkende maatregelen. Met inkomens boven de 36.000 mille grijpt men naast diverse toeslagen en bij wat meer inkomen voelt men de hogere belastingdruk. Ook is men gedwongen een hoge huur te betalen doordat de huurwoningen beneden 710 euro niet zijn bedoeld voor de ‘onderdrukten’ uit de middenklasse. Ik gebruik bewust de term “onderdrukt” omdat dit exact het gevoel is bij veel mensen met inkomens tussen de 36 en 50.000 die overal de hoofdprijs voor betalen. Ook een koopwoning is bijna onbetaalbaar. Door de lage hypotheekrentes zijn juist de prijzen als een pijl omhoog geschoten.

Extraatjes zijn direct weg

Heb je ooit een positie verworven in de samenleving met een redelijk inkomen maar wordt je nu door het inkomensbeleid van de (centrale) overheid, zeg maar de EU, naar onderen gedrukt. Het bruto inkomen lijkt dan nog wat maar onder de streep houdt men te weinig over. Het grote gevaar, wat nu zijn uitwerking laat zien, is dat veel middenklassers de economie niet meer ondersteunen. Daarvoor geven ze te weinig uit. Alleen nu met Sint en Kerst wordt de 13e maand in de strijd gegooid. Toch nog record verkopen in de winkels en online. Dan draait de economie toch goed? Zo roepen onze beleidmakers. Men vergeet daarbij dat juist dat extraatje het enige is wat de middenklassers nog kan plezieren want dat extraatje op de bank zetten heeft geen zin meer.

Kunstmatige economie

Je ontvangt geen rente en door inflatie en bankkosten droogt je appeltje voor de dorst snel uit. Zo zijn er veel sociale en inkomensafgeleide onevenwichtigheden in de hedendaagse samenleving die bij elkaar opgeteld een somber beeld geven van onze economie die in feite alleen een schijnwelvaart laat zien. Kunstmatig opgeblazen door het rentebeleid van centrale banken waardoor woonhuizen onbetaalbaar zijn geworden en sparen niet meer loont. De extraatjes worden direct gespendeerd want de consumenten uit de middenklasse doen al een poosje niet meer aan lange termijn denken.

Globalisme: één van de oorzaken

Het wereldwijde globalisme laat de middenklasse in hun onderbroek staan. De politieke en culturele integratie die onze beleidsmakers voor ogen hebben brengen geldstromen op gang die de verkeerde kant opgaan. De politieke unies en verbonden knijpen juist de samenleving uit vanwege de enorme behoeftes tot  schaalvergroting. Multinationals zijn het resultaat van dit soort politiek. We zien nu het langzame ontwaken van de grote massa die voelt dat er iets volkomen scheef zit. Demonstraties en protesten zijn een logisch gevolg van foute politiek. Politici zijn door globalisering veel te ver af komen te staan van hun kiezers. Vanuit de landelijke politiek kan men namelijk een stapje hogerop komen wanneer men zich in de kijker speelt van het EP. Daar heeft men maar liefst 751 zetels en val je niet op als je een vergadering overslaat. Een heerlijke warme zetel in een groot en machtig parlement voelt goed. Beloning en vergoedingen in een hoger orgaan zijn nu eenmaal aantrekkelijker dan in het clubje van de Haagse kliek. Het is maar hoe je het bekijkt. Het werkt nu eenmaal zo in een maatschappij waar een stapje omhoog op de maatschappelijke ladder altijd hoger wordt beloond.

Maar in het politieke spectrum geeft dit een totaal verkeerde uitwerking. Politici worden carrièrejagers binnen het politieke spectrum die tegenwoordig over de eigen grenzen gaat. Dit is onwenselijk. Carrière maken kan men doen in de burgermaatschappij na een politieke loopbaan. Een politicus moet niet te lang deelnemen in het politieke circus, juist daar is meer dan in de burgermaatschappij constante vernieuwing nodig om vooral de snelle veranderingen in de maatschappij voor te blijven en corrigerend op te treden ingeval de maatschappij het slachtoffer dreigt te worden van bijvoorbeeld de globalisering. En daar wringt nu juist de schoen. Politici zien hun kansen in het enorme spectrum van globalisme en voelen zich daar lekker in wanneer ook binnen dat spectrum een loopbaan mogelijk is. Maatschappelijk gezien is dit onwenselijk.

Is de grens bereikt?

Wat komt er bijvoorbeeld na een Europese Unie met een parlement van 751 zetels? Een nieuwe mondiaal bestuur die werelddelen met elkaar verbindt in een Mondiaal Parlement(MP) met een paar duizend zetels van vertegenwoordigers van heel veel lidstaten. De stap is niet zo moeilijk want er is al een VN(Verenigde Naties). Deze organisatie hoeft alleen maar omgevormd te worden naar een politieke unie met wetgevende macht. Dit lijkt een stukje fantasie maar zou werkelijkheid kunnen worden als de bevolking het allemaal maar laat gebeuren.

Wordt de massa wakker?

Gelukkig zijn er nu tekenen dat de massa wakker wordt. Niet de gele hesjes maar de mensen die ze dragen voelen nu eindelijk aan dat globalisme heeft geleid tot multinationale machthebbers die hun tentakels hebben uitgespreid binnen alle politieke geledingen. De globalisering heeft een grens bereikt. Het is de wal die het schip keert. Protesten zullen wel eens flink heftiger kunnen worden vooraleer de politiek inziet dat hun beleid faliekant fout is. De populistische partijen zullen de ‘gele hesjes’ zeker een handje helpen met hun afkeer tegen de gevestigde politieke orde. Hun invloed wordt vooral binnen de lidstaten van de EU allengs groter. We gaan spannende tijden tegemoet.

23 reacties

 1. Ik sta werkelijk perplex van de massale reacties over dit “gele hestjes” gedoe in Frankrijk en Belgie, aan zowel de mediakant, alsook de reactie’s van mensen. Lekker zittend in de sofa, verwarming op 21 graden, even reageren op de tablet, hoeveel reactie’s werkelijk compleet gedaan worden zonder een greintje inleving(svermogen). Of door (flink verdienende) lieden, die bang zijn dat het hier ook wel eens de verkeerde kant op zou kunnen gaan en dat “hun”, “welverdiende”, welvaart wel eens in het gedrang zou kunnen gaan komen en vervolgens maar alle pijlen richten op de “relschoppers”, die natuurlijk maar een klein deel van het probleem daar ter plaatse vormen. Vingertje omhoog en: foei, foei , foei. Als dat het gemiddeld niveau is geworden, houd ik mijn hart vast.

  1. https://www.telegraaf.nl/nieuws/2866590/frankrijk-overweegt-noodtoestand-na-gewelddadige-rellen-gele-hesjes

   De protesten gaan richting anarchie, zo lijkt het. Als de Franse regering de noodtoestand wil aankondigen om economische redenen dan is er wel degelijk wat mis. Jarenlang heeft men de signalen uit de samenleving genegeerd. De extreme verschillen tussen boven- en onderlaag gaan nu ‘eindelijk’ ontsporen. Onze media hebben dit niet zien aankomen. Ze lopen mee aan de leiband van de overheden en reizen mee van de ene naar de andere (wereld)top. Daar waar op hoog niveau overleg wordt gevoerd, daar wordt het nieuws gemaakt, althans zo denkt het journaille. Men is vergeten hoe slecht het in werkelijkheid is gesteld in de grote steden waar enorme getto’s zijn ontstaan met een overbevolking van migranten. Het bekende wegkijken van de gegoede burgerij speelt zeker ook mee. Op weg naar de vakantiebestemming reist men over tolwegen naar het zonnige zuiden. Men heeft toch niks te zoeken in die getto’s. En hier liggen nu de grote problemen. De middenklasse die al jarenlang uitgeknepen wordt krijgt nu met hun protesten heel makkelijk de onderlaag mee. Er ontstaat een gevoel van saamhorigheid van de achtergestelden. Het proletariaat ziet dagelijks via de (sociale) media de rijkdom voorbij komen van de elite. Nu er een georganiseerd protest op gang komt wordt een groot deel van de samenleving wakker geschud. Door de woede van de vergeten verarmde samenleving ontstaat een flinke chaos die de overheid doet schrikken. Het afroepen van de noodtoestand zal het gevoel van onderdrukking mogelijk kunnen vergroten en de situatie doen verslechteren.

   1. Het loopt af zoals gewoonlijk. De extremisten doen mee en de excessen worden uitvergroot in de media -/ want nieuws -> Overheid heeft een excuus om hard in te grijpen en het protest wordt vergeten..

     1. Terecht, de anarchisten verzieken de boel door te gaan plunderen en te slopen. Hetzelfde als met de G7 top in Duitsland. Een dure auto welke voorbij kwam werd bij voorbaat al gesloopt. Protesteren kan prima maar zorg in vredesnaam niet voor de aanleiding..

    1. Het ligt er maar net aan hoe sterk de beweging van de gele hesjes is. In feite is er geen sprake van een gestructureerde beweging zoals bijvoorbeeld de vakbeweging etc. De gele hesjes zijn spontaan ontstaan uit pure onvrede onder een groeiend deel van de bevolking. Dit kan zich als een olievlek uitspreiden afhankelijk van hoe de samenleving het oppakt nadat protesten sterk worden afgekeurd door politiek en commentatoren vanuit de media. Er zouden absoluut journalisten moeten zijn die begrijpen waardoor de ongeregeldheden zijn ontstaan en een gedegen onderzoek doen onder de “nette” deelnemers aan de protesten. De vraag is in hoeverre er een censuur wordt gehanteerd in de media onder druk van de overheid. Het zou kunnen zijn dat er in verhouding weinig aandacht aan wordt besteed in de veronderstelling dat de protesten snel verstommen. Nog een paar verzoenende woorden van Macron die aanbiedt in gesprek te willen en klaar is het weer. Geen aandacht meer aan schenken en verder met de waan van de dag. Maar tegenwoordig bestaan er sociale media waardoor buiten het reguliere circuit van de media nieuwsfeiten worden uitgewisseld via Facebook. Wanneer na verloop van tijd blijkt dat er na alle commotie geen uitzicht is op verbetering van de inkomenspolitiek dan gaat het snel weer los. Ik denk dat er alleen loze beloftes worden gedaan omdat er simpelweg geen geld te vinden is voor bijvoorbeeld een flinke belastingverlaging. Dat kan alleen volgens de Italiaanse methode, de staatsschuld vergroten. Dat kan Frankrijk dus vergeten vooral na de flinke kritiek van Macron op het laten ontsporen van de Italiaanse begroting. Frankrijk zal niet meer uit de pas kunnen lopen zoals in het verleden vaker is gebeurd. De schuldenberg van Frankrijk staat met 97 procent ruim boven het toegestane percentage van 60 en bij een afname van de Franse economische groei kan deze makkelijk verder ontsporen. Dan gaan alle vingertjes vanuit de EU-ministerraad naar Macron wijzen. Hoe dan ook, door deelname in de politiek van globalisering zijn de lidstaten van de EU vastgelopen. De begrotingen balanceren op het randje en bij een geringe afname van economische groei gaat dat direct pijn doen en moet er worden geschoven binnen de eigen begrotingen. Het zal niemand verbazen wie daarvan het slachtoffer worden. N.m.m. is de rek binnen de EU-lidstaten er uit en gaat dat zich wreken door telkens oplaaiende protesten. Frankrijk loopt daarmee voorop. Oorzaak is de uit de hand gelopen gettovorming in de enorme achterstandswijken van de grote steden, mede dankzij het immigratiebeleid van de EU waar de Franse steden niet op waren berekend. Hier blijkt eens te meer hoezeer overheden achter de feiten aanlopen wanneer het aankomt op de gevoelens die leven onder de gewone burgerbevolking. De Franse Revolutie is men nog niet vergeten. Deze leeft nog volop in de herinneringen van veel patriotten.

     1. Klopt We balanceren is op het randje , de rentes kunnen zelfs al niet meer omhoog in tegenstelling tot de USA. In Griekenland hebben de stevige protesten niet geholpen en dit ging extreem en keihard. Ik denk dat we naar alternatieven moeten kijken als zijnde protest.. iets wat de overheid raakt en waar niets tegen gedaan kan worden maar wat is de vraag..

     2. Door het grootschalig denken van lidstaten die zich verbinden in politieke unies raakt de samenleving achtergesteld. Voor veel burgers is de grens is bereikt en protesten steken in de verschillende lidstaten de kop op. De onrust in Frankrijk zal op den duur overslaan naar andere landen wanneer aanstonds een recessie toeslaat. Zal best wel eens heftiger kunnen worden dan in 2009 e.v. jaren omdat ECB en cs. hun kruit verschoten hebben en de EU-lidstaten noodgedwongen een bezuinigingsbeleid invoeren. Schuldenberg nog hoger, zoals Italië wil, betekent uitstel van executie en dat weten doorgewinterde beleggers. Die stappen er dan massaal uit en ontketenen een heuse beurscrash. Daarna gaat het vanzelf. Van recessie naar depressie. De onrust steekt dan vaak op onverwachte tijden en meerdere plaatsen tegelijk de kop op. Net zoals in Frankrijk zonder een vaste structuur. Een volksopstand met het karakter van een revolutie wat niemand in de hand heeft. Je hoeft daar niets voor te doen, komt vanzelf. Volkswoede kan de overheid alleen met zware middelen bestrijden en dat zal een averechts effect hebben vanwege de saamhorigheid die in moeilijke tijden spontaan ontstaat. Gevolg is een samenzwering tegen de eurofiele regenten met de val van de EU. Nog meer chaos en politieke wanorde en een greep naar de macht door populistische partijen. Gaat allemaal vanzelf zonder dat er iemand sturing aan geeft. Je ziet dat nu heel duidelijk in Frankrijk. Zal daar uiteindelijk tot een climax leiden die onvoorspelbaar verloopt. Moeilijk in te schatten hoe snel zoiets gaat. Eerst een betrekkelijke rust richting de Kerstdagen en volgend jaar bij eventuele economische terugslag een nieuwe opleving van geweld met aanvallen op banken, plunderingen en aanvallen op politiebureaus etc. Een echt doemscenario.

     3. Als ooit de pleuris uitbreekt zal de noodtoestand worden afgeroepen. Dan moet nog blijken of er een soort van ondergronds verzet op gang komt. Kan mij niet voorstellen dat de huidige (rechtse) oppositie daarbij voorop gaat. Mogelijk steken nieuwe bewegingen de kop op. De PVV en FvD zijn politieke partijen en geen volksbewegingen. Misschien nemen extreem rechtse groeperingen het heft in handen. Overigens denk ik niet dat we die kant opgaan. Ik denk eerder dat we een onstabiele EU gaan zien met mogelijk afhakende lidstaten. Een uiteen vallende unie zal zeker met geruzie over de enorme schadepost gepaard gaan. Misschien komen dan de echte patriotten in beeld die hun eigen natie weer sterk willen maken. Wie het weet mag het zeggen.

     4. Ik moet er niet aan denken dat extreemrechtse groeperingen het voor het zeggen krijgen wanneer hier de pleuris uitbreekt. Dan ontstaat er een burgeroorlog, doordat extreemrechts diverse bevolkingsgroepen tegen elkaar opzet.

     5. Moet je eens opletten wat er gebeurt wanneer de grote massa wakker wordt en ziet dat de economische groei van de laatste jaren aan hun neus voorbij is gegaan en alleen terecht is gekomen bij de elite. Men wordt boos en gaat zich afzetten tegen alles wat de balans in het land heeft verstoord. Ooit in Dld de Jodenhaat, straks in meerdere EU-lidstaten de haat tegen immigranten. Kan makkelijk ontstaan door opkomst van populisme en de ergernis bij de onderlaag van de samenleving om de gekregen welvaart te (moeten) delen met mensen van andere afkomst. Gaat geheid gebeuren als een recessie zou omslaan naar een depressie. Geen mooi scenario.

     6. Als er bij de eerstvolgende recessie alleen maar drastisch bezuinigd wordt op uitkeringen en toeslagen, hoef je echt geen massale protesten en volksopstanden te verwachten. Omdat deze maatregelen veel meer de uitkeringsgerechtigden aan de onderkant van de samenleving raken.

      De pleuris brekt pas echt los wanneer werkenden met lage en middeninkomens te maken krijgen met forse lastenverzwaringen op bijv. energie, brandstof en de gemeentelijke lasten ook nog eens flink stijgen.

     7. Kan heel goed zijn. Men weet inmiddels hoe eenvoudig het is om zich te organiseren door simpelweg een geel hesje om te doen. Is geen lidmaatschap van vakbond etc. voor nodig.

     8. Volgens het AD zal volgend jaar de energierekening voor een gemiddeld huishouden met wel 360 Euro op jaarbasis stijgen. Een gemiddeld huishouden verbruikt 1500 m3 gas en 3500 kWh stroom. Is een forse stijging van de energienota al een reden genoeg om een volksopstand te krijgen?

     9. Zelf verwacht ik dit nog niet. De toekomst moet uitwijzen, waar het breekpunt komt te liggen voordat men tot echte protesten overgaat in Nederland. Ik moet zeggen dat ik er ook wel een beetje van schrik, deze verhoging (link heb ik hieronder gezet), wat bij AD te lezen is. Natuurlijk zou het een breekpunt kunnen worden in de toekomst. Energie(in welke vorm dan ook(ook stroom verwacht ik)), zal hoe dan ook in prijs toenemen(in Nederland), wat in het grote plaatje niet slecht is, alleen voor ons belastingbetalers wel. Waar het breekpunt komt te liggen zal afwachten zijn. Op bijna alle punten zullen de lasten bij mij flink gaan stijgen volgend jaar, bij nagenoeg gelijkblijvend inkomen.

      https://www.ad.nl/economie/energierekening-wordt-volgend-jaar-360-euro-hoger~a618d338/

      Macron heeft de grootste moeite om de boel te sussen:

      https://www.ad.nl/buitenland/macron-smeekt-oppositie-uit-angst-voor-gele-hesjes-help-de-rust-terug-te-brengen~a35fde7d/

     10. Exploderende energielasten in combinatie met een economische recessie kan wel gemakkelijk tot een volksopstand leiden.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Nieuw in de wereld van cryptocurrencies? Bekijk nu uw mogelijkheden op Nederlands grootste exchange...

Ontvang jij al een passief inkomen door het staken van crypto?

Lees meer over crypto staking op onze favo platformen: