‘Nieuwe bankencrisis is al gepland’

22

Een goed artikel van Joost de Weter, via Opinieplatform Citareg – Vijf jaar na de val van Lehman Brothers is er weinig geleerd. De ondergang van de Amerikaanse bank was het begin van de bankencrisis. Op zaterdag 30 november 2013 streden twee financiële berichten om voorrang.

Bericht 1: het aantal grootverdieners in de financiële sector, die meer dan 1 miljoen euro per jaar verdienen, is vorig jaar flink toegenomen. Meer dan 3.500 bankiers in de EU verdienden in 2012 meer dan 1 miljoen euro. Dat is een stijging van 11 procent ten opzichte van het jaar daarvoor. Hoezo crisis?

Bericht 2: De nieuwe stresstest van de Europese Centrale Bank (ECB) in 2014 zal een miljardentekort bij de banken opleveren. Het te verwachten kapitaaltekort is 280 miljard euro.

banken crisis

De conclusie van beide berichten is dat banken op zwart zaad zitten, maar dat hun managers vinden dat ze desondanks recht op meer beloning hebben. De zwaar verliesgevende Royal Bank of Scotland, die met zware overheidssteun overeind wordt gehouden, deelt dit jaar 600 miljoen euro uit aan bonussen. De champagne zal in de Londense City de komende weken weer rijkelijk stromen, alsof er nooit een bankencrisis is geweest. Dat minister van Financiën Jeroen Dijsselbloem (PvdA) de bonussen met ingang van 2015 wil beperken tot maximaal 20 procent van het jaarsalaris, en dat dit voor alle bankmedewerkers van Nederlandse banken zal gelden, ook die in het buitenland, is in de Londense City met ongeloof ontvangen. Een bankmedewerker: ‘Hoe durven ze dat te doen? Dan kunnen alle Nederlandse banken wel inpakken, dat worden dan suffige provinciale geldboeren. Al het talent trekt weg’. Andere bankiers maken zich echter geen zorgen, er worden namelijk al plannen gesmeed. ‘We kunnen er wel wegen omheen verzinnen.’ Let op de uitdrukking ‘suffige provinciale geldboeren.’ De reacties laten zien dat bankiers nog altijd op een andere planeet leven.

Bankiers denken alleen aan eigenbelang

Bonussen moeten uitgekeerd worden, al staat de sector er nog zo slecht voor. Veel Europese banken hebben nog steeds lijken in de kast. Het vastgoed staat op de balans tegen boekwaarden van voor de crisis. Afwaardering moeten nog plaats vinden en dat zal tot grote verliezen leiden. Daarbij moeten er volgens de nieuwe bankregels grotere buffers aangelegd worden en het eigen vermogen versterkt. Maar banken zien daar de noodzaak niet van in. Als het misgaat springt de overheid toch wel bij, zo is hun automatische reflex. De zogenaamde reserves gebruiken ze liever voor opnieuw roekeloos bankieren. Illustratief voor de mentaliteit bij banken is dat ze de optie om kapitaal op te halen via het uitgeven van extra aandelen uitsluiten. De reden is dat wanneer er extra aandelen uitgegeven worden de bestaande aandelen in waarde dalen. Dat mag van de banken niet. De aandeelhouders, waaronder de bankiers zelf met hun aanzienlijke optiepakketten, mogen niet geschaad worden, dat is snijden in eigen vlees. Dat er extra geld wordt opgehaald om de buffers te vergroten om zodoende minder kwetsbaar te zijn, mocht het weer eens misgaan, doet schijnbaar niet ter zake. Het eigenbelang staat voorop.

Landen lenen van banken die ze gered hebben

Dat banken weigeren om voldoende leningen aan het bedrijfsleven te verstrekken heeft alles te maken met het feit dat ze te weinig reserves hebben. De financiële situatie is zo penibel dat een normaal kredietrisico niet meer aangegaan wordt. Na 14 renteverlagingen sinds juli 2008 door de ECB heeft president Mario Draghi in feite weinig bereikt. Van 4,75 procent naar 0,25 procent rente hebben geen zier geholpen. Banken krijgen gratis geld. Waarom eigenlijk? Uitlenen doen ze toch niet. Wel, Mario Draghi stelt de banken in staat om extra geld te verdienen, en dat doen ze als volgt: banken lenen gratis geld van de ECB en kopen voor dat geld staatsobligaties tegen een rente van 1,5-5 procent, afhankelijk van het land en de risico’s. Dat is 6 tot 20 keer de rente die ze zelf aan de ECB moeten betalen. Kassa! Het idiote van dit verhaal is dat landen schulden hebben moeten maken om banken te redden, en dat die landen hun ontstane begrotingstekorten moeten dichten met leningen van diezelfde banken, die op hun beurt het nagenoeg gratis geld van de ECB krijgen. De goochelaars, Klok en Kazàn, kunnen bij Mario Draghi in de leer gaan.

Politiek neemt geen afstand van banken

Het trieste is dat banken nog steeds niets geleerd hebben. Het blijft dansen op de vulkaan. Nog erger is dat onze politici zich opnieuw door de bankenlobby laat ringeloren. Toen in 2008 de bankencrisis in zijn volle omvang aan het licht kwam, gingen overal in Europa stemmen op om de banken te splitsen in nutsbanken en zakenbanken. Nutsbanken, die het betalingsverkeer regelen en kredieten aan bedrijven en particulieren verstrekken, zouden op steun van de overheid kunnen rekenen. Zakenbanken die door risicovol gedrag in moeilijkheden komen zouden gewoon failliet mogen gaan zoals elk ander bedrijf. Nu, vijf jaar later, praat niemand meer over splitsing. In Nederland is een bankenlobby bij de Tweede Kamer op bezoek geweest die de politici het voor hun onzalige idee uit het hoofd hebben gepraat. Hun argument? Zakenbankieren zou niet mogelijk zijn zonder nutsbankieren. Duidelijker kan niet geïllustreerd worden dat de banken spelen met het geld van de gewone bankklant. De politiek had weinig weerwoord en het voorstel is een zachte dood gestorven. Dat spel is niet alleen zo in Nederland gespeeld, maar in de hele EU. De machtige en kapitaalkrachtige bankenlobby is verweven met de politiek op een schaal die onvoorstelbaar is.

Kopstukken uit de politiek nemen het simpelweg op voor de banken. In Duitsland is de regionale politiek nauw verweven met de talloze Landesbanken. In Nederland hield de fractievoorzitter van de VVD, Halbe Zijlstra, onlangs nog een fel pleidooi in NRC Handelsblad om de banken te ontzien. De vele regels zouden alleen maar de groei van de financiële sector afremmen. Maar laat dat nu net hét probleem zijn. In Nederland is de omvang van de financiële sector ongeveer 4 keer het Bruto Nationaal Product (BNP), waardoor banken ‘too big to fail’ zijn geworden en de belastingbetaler voor de schade mag opdraaien wanneer het mis gaat. De sector moet dus absoluut kleiner worden en niet nog groter groeien. Wat bezielt Halbe Zijlstra? Heeft de VVD dan toch weer nadrukkelijk de kant van de banken en het grootkapitaal gekozen? Het is een beangstigend gegeven dat de VVD met die instelling regeringsverantwoordelijkheid draagt en medeverantwoordelijk is om Nederland uit de crisis te halen.

Nieuwe bankencrisis in 2014

Alle ontwikkelingen, sinds het uitbreken van de bankencrisis in 2008, hebben tot nu toe weinig opgeleverd. De bankenlobby zit nog steeds stevig in het zadel en heeft, op enkele goedwillende politici na, de politiek volledig in haar zak. Alles wijst erop dat we in 2014 de volgende bankencrisis krijgen. Na de stresstest van de ECB zal blijken dat verschillende grootbanken in nagenoeg alle EU-landen het niet zelfstandig zullen gaan redden. Dat is nu al bekend bij de ECB, de Europese Commissie, de nationale toezichthouders en de regeringsleiders. In die zin zal de volgende bankencrisis minder als een verassing komen, maar de gevolgen zullen er niet minder om zijn. Europese burgers moeten tot dan onwetend blijven. Pas in het vierde kwartaal van 2014, ver na de Europese verkiezingen in mei, gaat de beerput open. Opnieuw zal de overheid via de belastingbetaler banken moeten gaan redden. De nog op te tuigen Bankenunie komt, mede door de vertragingstechnieken van Duitsland, te laat om het tij te keren. In 2014 moeten we nogmaals door de zure appel bijten. Het redden van een aantal grootbanken komt dan bovenop al die bezuinigingen en lastenverzwaringen waardoor de economie in de eurozone al tijden stagneert. De bankiers kijken intussen niet verder dan hun bonusjaar lang is. Na hen de zondvloed. De samenleving mag straks de rotzooi weer opruimen.

Het wordt hoog tijd dat de hele bankensector tot de bodem wordt afgebroken en opnieuw opgebouwd. Weg met het casinokapitalisme. De financiële sector kan gedecimeerd worden en moet verdwijnen uit de top-10 van de belangrijkste bedrijfssectoren. Banken moeten weer gewoon dienstbaar worden aan doorsnee klanten. Meer niet. De bonussen en alle andere gewichtigdoenerij zullen dan verdwijnen. Zo ook de narcistische bankiers. Laat ze voor eigen rekening en risico hun dubieuze handeltjes drijven. Op steun van de overheid en de belastingbetaler hoeven ze niet langer te rekenen. Een nieuw tijdperk kan dan eindelijk beginnen. (Bron: Citareg.nl)