‘Nieuwe bankencrisis is al gepland’

Een goed artikel van Joost de Weter, via Opinieplatform Citareg – Vijf jaar na de val van Lehman Brothers is er weinig geleerd. De ondergang van de Amerikaanse bank was het begin van de bankencrisis. Op zaterdag 30 november 2013 streden twee financiële berichten om voorrang.

Bericht 1: het aantal grootverdieners in de financiële sector, die meer dan 1 miljoen euro per jaar verdienen, is vorig jaar flink toegenomen. Meer dan 3.500 bankiers in de EU verdienden in 2012 meer dan 1 miljoen euro. Dat is een stijging van 11 procent ten opzichte van het jaar daarvoor. Hoezo crisis?

Bericht 2: De nieuwe stresstest van de Europese Centrale Bank (ECB) in 2014 zal een miljardentekort bij de banken opleveren. Het te verwachten kapitaaltekort is 280 miljard euro.

banken crisis

De conclusie van beide berichten is dat banken op zwart zaad zitten, maar dat hun managers vinden dat ze desondanks recht op meer beloning hebben. De zwaar verliesgevende Royal Bank of Scotland, die met zware overheidssteun overeind wordt gehouden, deelt dit jaar 600 miljoen euro uit aan bonussen. De champagne zal in de Londense City de komende weken weer rijkelijk stromen, alsof er nooit een bankencrisis is geweest. Dat minister van Financiën Jeroen Dijsselbloem (PvdA) de bonussen met ingang van 2015 wil beperken tot maximaal 20 procent van het jaarsalaris, en dat dit voor alle bankmedewerkers van Nederlandse banken zal gelden, ook die in het buitenland, is in de Londense City met ongeloof ontvangen. Een bankmedewerker: ‘Hoe durven ze dat te doen? Dan kunnen alle Nederlandse banken wel inpakken, dat worden dan suffige provinciale geldboeren. Al het talent trekt weg’. Andere bankiers maken zich echter geen zorgen, er worden namelijk al plannen gesmeed. ‘We kunnen er wel wegen omheen verzinnen.’ Let op de uitdrukking ‘suffige provinciale geldboeren.’ De reacties laten zien dat bankiers nog altijd op een andere planeet leven.

Bankiers denken alleen aan eigenbelang

Bonussen moeten uitgekeerd worden, al staat de sector er nog zo slecht voor. Veel Europese banken hebben nog steeds lijken in de kast. Het vastgoed staat op de balans tegen boekwaarden van voor de crisis. Afwaardering moeten nog plaats vinden en dat zal tot grote verliezen leiden. Daarbij moeten er volgens de nieuwe bankregels grotere buffers aangelegd worden en het eigen vermogen versterkt. Maar banken zien daar de noodzaak niet van in. Als het misgaat springt de overheid toch wel bij, zo is hun automatische reflex. De zogenaamde reserves gebruiken ze liever voor opnieuw roekeloos bankieren. Illustratief voor de mentaliteit bij banken is dat ze de optie om kapitaal op te halen via het uitgeven van extra aandelen uitsluiten. De reden is dat wanneer er extra aandelen uitgegeven worden de bestaande aandelen in waarde dalen. Dat mag van de banken niet. De aandeelhouders, waaronder de bankiers zelf met hun aanzienlijke optiepakketten, mogen niet geschaad worden, dat is snijden in eigen vlees. Dat er extra geld wordt opgehaald om de buffers te vergroten om zodoende minder kwetsbaar te zijn, mocht het weer eens misgaan, doet schijnbaar niet ter zake. Het eigenbelang staat voorop.

Landen lenen van banken die ze gered hebben

Dat banken weigeren om voldoende leningen aan het bedrijfsleven te verstrekken heeft alles te maken met het feit dat ze te weinig reserves hebben. De financiële situatie is zo penibel dat een normaal kredietrisico niet meer aangegaan wordt. Na 14 renteverlagingen sinds juli 2008 door de ECB heeft president Mario Draghi in feite weinig bereikt. Van 4,75 procent naar 0,25 procent rente hebben geen zier geholpen. Banken krijgen gratis geld. Waarom eigenlijk? Uitlenen doen ze toch niet. Wel, Mario Draghi stelt de banken in staat om extra geld te verdienen, en dat doen ze als volgt: banken lenen gratis geld van de ECB en kopen voor dat geld staatsobligaties tegen een rente van 1,5-5 procent, afhankelijk van het land en de risico’s. Dat is 6 tot 20 keer de rente die ze zelf aan de ECB moeten betalen. Kassa! Het idiote van dit verhaal is dat landen schulden hebben moeten maken om banken te redden, en dat die landen hun ontstane begrotingstekorten moeten dichten met leningen van diezelfde banken, die op hun beurt het nagenoeg gratis geld van de ECB krijgen. De goochelaars, Klok en Kazàn, kunnen bij Mario Draghi in de leer gaan.

Politiek neemt geen afstand van banken

Het trieste is dat banken nog steeds niets geleerd hebben. Het blijft dansen op de vulkaan. Nog erger is dat onze politici zich opnieuw door de bankenlobby laat ringeloren. Toen in 2008 de bankencrisis in zijn volle omvang aan het licht kwam, gingen overal in Europa stemmen op om de banken te splitsen in nutsbanken en zakenbanken. Nutsbanken, die het betalingsverkeer regelen en kredieten aan bedrijven en particulieren verstrekken, zouden op steun van de overheid kunnen rekenen. Zakenbanken die door risicovol gedrag in moeilijkheden komen zouden gewoon failliet mogen gaan zoals elk ander bedrijf. Nu, vijf jaar later, praat niemand meer over splitsing. In Nederland is een bankenlobby bij de Tweede Kamer op bezoek geweest die de politici het voor hun onzalige idee uit het hoofd hebben gepraat. Hun argument? Zakenbankieren zou niet mogelijk zijn zonder nutsbankieren. Duidelijker kan niet geïllustreerd worden dat de banken spelen met het geld van de gewone bankklant. De politiek had weinig weerwoord en het voorstel is een zachte dood gestorven. Dat spel is niet alleen zo in Nederland gespeeld, maar in de hele EU. De machtige en kapitaalkrachtige bankenlobby is verweven met de politiek op een schaal die onvoorstelbaar is.

Kopstukken uit de politiek nemen het simpelweg op voor de banken. In Duitsland is de regionale politiek nauw verweven met de talloze Landesbanken. In Nederland hield de fractievoorzitter van de VVD, Halbe Zijlstra, onlangs nog een fel pleidooi in NRC Handelsblad om de banken te ontzien. De vele regels zouden alleen maar de groei van de financiële sector afremmen. Maar laat dat nu net hét probleem zijn. In Nederland is de omvang van de financiële sector ongeveer 4 keer het Bruto Nationaal Product (BNP), waardoor banken ‘too big to fail’ zijn geworden en de belastingbetaler voor de schade mag opdraaien wanneer het mis gaat. De sector moet dus absoluut kleiner worden en niet nog groter groeien. Wat bezielt Halbe Zijlstra? Heeft de VVD dan toch weer nadrukkelijk de kant van de banken en het grootkapitaal gekozen? Het is een beangstigend gegeven dat de VVD met die instelling regeringsverantwoordelijkheid draagt en medeverantwoordelijk is om Nederland uit de crisis te halen.

Nieuwe bankencrisis in 2014

Alle ontwikkelingen, sinds het uitbreken van de bankencrisis in 2008, hebben tot nu toe weinig opgeleverd. De bankenlobby zit nog steeds stevig in het zadel en heeft, op enkele goedwillende politici na, de politiek volledig in haar zak. Alles wijst erop dat we in 2014 de volgende bankencrisis krijgen. Na de stresstest van de ECB zal blijken dat verschillende grootbanken in nagenoeg alle EU-landen het niet zelfstandig zullen gaan redden. Dat is nu al bekend bij de ECB, de Europese Commissie, de nationale toezichthouders en de regeringsleiders. In die zin zal de volgende bankencrisis minder als een verassing komen, maar de gevolgen zullen er niet minder om zijn. Europese burgers moeten tot dan onwetend blijven. Pas in het vierde kwartaal van 2014, ver na de Europese verkiezingen in mei, gaat de beerput open. Opnieuw zal de overheid via de belastingbetaler banken moeten gaan redden. De nog op te tuigen Bankenunie komt, mede door de vertragingstechnieken van Duitsland, te laat om het tij te keren. In 2014 moeten we nogmaals door de zure appel bijten. Het redden van een aantal grootbanken komt dan bovenop al die bezuinigingen en lastenverzwaringen waardoor de economie in de eurozone al tijden stagneert. De bankiers kijken intussen niet verder dan hun bonusjaar lang is. Na hen de zondvloed. De samenleving mag straks de rotzooi weer opruimen.

Het wordt hoog tijd dat de hele bankensector tot de bodem wordt afgebroken en opnieuw opgebouwd. Weg met het casinokapitalisme. De financiële sector kan gedecimeerd worden en moet verdwijnen uit de top-10 van de belangrijkste bedrijfssectoren. Banken moeten weer gewoon dienstbaar worden aan doorsnee klanten. Meer niet. De bonussen en alle andere gewichtigdoenerij zullen dan verdwijnen. Zo ook de narcistische bankiers. Laat ze voor eigen rekening en risico hun dubieuze handeltjes drijven. Op steun van de overheid en de belastingbetaler hoeven ze niet langer te rekenen. Een nieuw tijdperk kan dan eindelijk beginnen. (Bron: Citareg.nl)

22 reacties

 1. Een leuk artikel inderdaad. Ontmanteling is onmogelijk. De wereld is overgefinancialiseerd; de “waarde” van het rondpompen van iou’s overtreft de waarde van de echte economie meerdere malen.

  De naar schatting 1 tot 1,5 triljoen dollar omvattende derivatenballon zal eerst moeten worden doorgeprikt. De wereld levert dan 70% van haar welvaart in, als we geluk hebben.

  Darrom tracht men de status quo te handhaven en het boeltje te re-inflatteren.

  Vereenvoudiging / ontmanteling van het financiele stelsel is een utopie.

  $ 1.250.000.000.000.000,- aan derivaten; dat zijn aftreksels van kopieen van 17 x verhypothekeerd giftig braaksel. Biflaten.

 2. Laten we hopen dat de volgende bankencrisis het huidige financiële en monetaire systeem doet wegvagen en dat we met een schone lei opnieuw kunnen beginnen! Dan zullen alle bezuinigingen en lastenverzwaringen van dit kabinet ook verleden tijd zijn.

  1. Ik vrees voor de gepensioneerden en voor hen die 45+ zijn. Beiden hebben geen tijd noch mogelijkheden meer om terug een leven en een pensioen op te bouwen en beiden zullen verwoest zijn na een complete systeemcrash.

 3. Laten we hopen en voorkomen dat de democratisch gekozen geldwolven die ons berooft hebben, niet verantwoordelijk worden voor een nieuwe start.

 4. Op zeker moment, dus in 2014(?), zal moeten blijken dat een opgeblazen systeem volgens volkomen natuurlijke wetten echt een keer hardstikke failliet gaat. Hoe langer het wordt uitgesteld, hoe groter de klap. Ik denk dat de auteur het aardig goed heeft berekend dat wanneer de (centrale) rente in 14 stappen van 4,75 naar 0,25 wordt verlaagd over een tijdsbestek van 7 jaar, dat dan in het jaar 2014 de ECB geen uitweg meer ziet. De emotie op de financiële markten zal uiteindelijk een lang verwachte crash inluiden veroorzaakt door onze lieve banken. Het jaartal 2014 heb ik al vaker voorbij zien komen in de columns van onafhankelijke analisten.

 5. Op http://xandernieuws.punt.nl/content/2013/12/Eerste-topbankiers-naar-veilige-locaties-gevlucht lees ik het volgende:

  “Eerste topbankiers naar veilige locaties gevlucht*
  Xander 04-12-2013 18:08- in Economie, NWO-UFO-Complot

  ‘Instorting binnen 1 tot 2 jaar’

  En op http://boinnk.nl/blog/67418/wereldwijde-economische-ineenstorting-aangekondigd-voor-maart-2014/ lees ik dat volgens een Bilderber-insider in maart 2014 het gehele systeem zal instorten!

  1. Ik heb deze doomscenario’s ook even gelezen maar geen mens kan zeggen wanneer het end-gameritueel precies gaat beginnen. Met manipulatie en overige malversaties kunnen de zaak gemakkelijk nog een aantal jaren uitstellen. Als ik zelf in de Tarotkaarten kijk zou ik zeggen de 2e helft van 2015. Dat er banken volgend jaar weer in zwaar weer terecht zullen komen is wel zeker dus als je de komende zomer op je vakantieadres wilt pinnen zou het apparaat zomaar wel eens “betaal anders” kunnen melden.

   1. Helemaal mee eens,volgens Marc Faber tussen nu en 10 jaar en zo is het gewoon,een mens weet het weer niet eens een week vooruit te voorspellen,laat staan een ingewikkelde materie als economie,waarvan de helft emotie en hebzucht en angst is.

    1. Wij komen dit decennia niet zonder kleerscheuren uit dat kan je mee naard e bank nemen, no way dat ze deze gig nog 10 jaar kunnen gaan uitstellen.
     2014, 2015, 2016 dan is het piramide spelletje afgelopen, de volgende beurs crash en bank runs kunnen ze niet meer “herstellen” daarom hebben ze ook al opname limieten ingevoerd en gaan ze spaargeld gebruiken om banken te redden.

 6. Nog sterker dan de titel, alles is al gepland.

  De hebzuchtigen hebben gaandeweg door de eeuwen heen alles in het werk gesteld om hun soort, zoals ze zich als verheven zien, in stand te houden en te plannen naar meer macht naar het ultieme einddoel… 1 wereldregering de beschikt over alle hulpbronnen der aarde en 1 wereldmunt die alle mensen tot ultieme slaaf maakt.

  Ze zijn slaaf van de ultieme kwade macht, de satan, die ze in hun rituelen , oa op de bohemian grove , aanbidden.
  Je kunt dit afdoen als nonsence, maar kijk even om je heen en zie hoe de middenklasse wordt weggevaagd om tot een punt te komen waarop de armen zullen smeken om een oplossing..die de satanisten graag zullen aandragen, ten behoeve van zichzelf…

  Je hoeft me niet te geloven, maar als je goed om je heen kijkt en ziet wat er werkelijk gebeurt .. hoef je geen twijfel meer te hebben.

  1. En de oplossing?

   Zelf gekozen of noodgedwongen…

   Voor jezelf gaan voorzien door zelfvoorziendend te gaan leven en je af te keren van de voorzienendheid van deze machtswellustelingen…

   Eigen eten gaan verbouwen en voor in eigen levensbehoeften in samenwerking met de natuur te voorzien…
   Kleine samenwerkende gemeenschappen die zo de macht decentraliseren. Een andere oplossing is er niet dan je af te keren van de afhankelijkheid van deze despoten die ons in de tang willen hebben en houden.

    1. als je de ernst van de situatie inziet neem je maatregelen om die nodig zijn.
     wat dat ook inhoud voor ieder indvidueel.

     Ik kan niet ligt op het kerkhof en ik wil niet ligt ernaast.

 7. Hier kan je gewoon helemaal niets mee, de banken unie is een lachertje en de banken hebben de hele EU politiek volledig in hun zak.
  De corruptie viert hier hoogtij dagen,
  De enigste oplossing is heel de politiek bank sector en de EU demonteren en de mensen die zo hebben lopen stelen liegen en bedriegen met de consequenties confronteren.
  Heel Den Haag en de banken wereld is een grote stinkende onbetrouwbare beerput, geen enkele burger vertrouwd nog op deze zakkenvullende oppertunistische huichelaars.
  Zodra ind e perifirie van Europa echtd e pleuris uitbreekt en massaal grof geweld aan de orde van de dag is worden meer Neerlanders misschien wakker voor de corrupte mannetjes als Rutte en DIjsselbloem Zijlstra etc in Den Haag die de bevolking sinds jaar en dag helemaal aan het voorliegen, leegknijpen en beroven zijn.
  Er worden hier zo hard grenzen overschreden door onze politiek dat ze al heel erg lang in het gebied van het totaal onacceptabele zitten niemand heeft nog vertrouwen in deze criminelen die alleen maard e belangen van de banken dienen.
  Wannner alles gezegd en gedaan is zullen oplichters en dieven als Rutte geen euro cent meer waard zijn in de politiek door hun steun aan de banken ten koste van hele bevolkingen,
  Als de vonk overslaat dan staan er heel veel mensen klaar om naar Den Haag te togen en deze land veradende laffe criminele politici bij hun haren uit hun ivoren toren te slepen en voor een volkstribunaal te plaatsen voor hoogverraad.
  Ik zit ook te wachten op de dag dat deze mensen met hun families uit hun huis worden gesleept van al hun gestolen bezittingen en welvaart worden ontdaan en tegen de muur worden gezet net zoals we dat met die gore landveradende NSB’ers deden.

 8. Er is een hele grote en gevaarlijke volkswoede aan het ontstaan tegen de gevestigde orde en alle verziekte corrupte asociale normen en waarden die zij vertegenwoordigen.
  Blijf vooral recht tegen alle belangen en welzijn van 90% van de bevolking ingaan uw complete productie basis en je gaat zien hoe je een land en alles wat je lief is helemaal kapot gaat.

 9. we moeten terug naar individuele arbeid en eerlijke ruilhandel.
  de waarde van het geld staat in het niets tegenover goederen.
  er is meer geld in omloop dan er goederen tegenover staan.
  en dat is al jaren zo .

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Nieuw in de wereld van cryptocurrencies? Bekijk nu uw mogelijkheden op Nederlands grootste exchange...

Ontvang jij al een passief inkomen door het staken van crypto?

Lees meer over crypto staking op onze favo platformen: