Nieuwe maatschappelijke tweedeling: medische apartheid

Alsof er niet genoeg ongelijkheid is op de wereld. Er wordt een nieuwe tweedeling toegevoegd aan de al bestaande tweedeling in inkomensgelijkheid, scheiding tussen rassen en discriminatie homoseksuelen. Nu is ook de ‘medische apartheid’ een feit geworden. Het EU digitaal Covid-certificaat komt er aan.

Ten gunste van of ten koste van

Er ligt een voorlopig akkoord tussen het EU-Parlement en de Europese Raad van Ministers. Het persbericht luidt als volgt: “Het doel is om het vrij verkeer te vergemakkelijken(?) tijdens de pandemie en om bij te dragen aan het geleidelijk opheffen van restricties.” Oké, over doelen kunnen we twisten. Wiens belang dient een doel. Als er in een voetbalwedstrijd een doelpunt valt dan is er slechts één partij die daarbij voordeel heeft. Het bereiken van doelen is ambitieus waarbij het uiteindelijke doelwit bestaat uit een vorm van eigen gewin. Zouden de regenten van een supranationale organisatie werkelijk een doel nastreven die de burgers in de onderliggende samenleving meer voordeel bieden dan de hoge officials? Met een eindstand van 0 tegen 1? Ik zie hier duidelijk twee partijen, de regenten en de burgers. De rollen worden nogal vaak omgekeerd. Was het ooit regeren ten gunste van de burgers, met de komst van de globalisering is het andersom, regeren ten koste van de burgers.

De wereldschaal

De EU is een bovennationale organisatie met een gemeenschappelijk gezag dat boven de macht van nationale regeringen staat. De samenleving en het individu zijn dan ondergeschikt. Zo werkt nu eenmaal de schaalvergroting binnen de globalisering die een wereldheerschappij ziet als vereiste om de groeiende wereldbevolking in het gareel te houden. Hoe meer bestuurslagen er bestaan boven de nationale regering hoe meer ambities bij (gekozen) politici om een trede hoger op de maatschappelijke ladder te klimmen. Als we goed om ons heen kijken dan zien we een toename van wet- en regelgeving die wordt opgelegd door supranationale organisaties. Herinner ik even fijntjes aan de 17 SDG’s(ontwikkelingsdoelen) van VN/WEF. Prachtige doelen opgesteld door onze wereldverbeteraars, kost wat maar dan ‘krijg’ je ook wat. Om doelen te bereiken moet iedere wereldburger wel in de pas lopen. Een voetbalwedstrijd heb je dan bij voorbaat verloren. Het gaat niet alleen om de maatstaven van de nationale wetgeving, nee, er is ook nog iets op wereldschaal.

Kabinet Rutte 1, 2, 3, 4

Klimaat, milieu, en nu wordt de nationale gezondheid toegevoegd aan de agenda. Behalve eigen identiteit moeten we nu ook onze gezondheid bewijzen. Niet alleen wie we zijn maar ook of we gezond zijn. Heel apart. Ik dacht dat de moderne samenleving af wilde van scheefgroei, discriminatie, apartheid en onderscheid in transgender en intersekse personen (LHBTI’s). Kwestie van moderne opvoeding en het verbannen van de ouderwetse opvattingen die de oudere generatie wat moeilijker van zich af weet te zetten. Daarom duurt het 1 à 2 generaties om ‘foute’ gedachten er uit te meppen. Maar wat zijn dan de foute denkbeelden? Dat is een ethische discussie. Laat ik over aan de filosoof en de ethicus. Dat zijn de wetenschappers die zich helaas niet in de politiek begeven. Heeft te maken met het feit dat bewindslieden iets te vaak worden gezien als sluwe onbetrouwbare bestuurders. Wilt u een voorbeeld? Kabinet Rutte 1, 2, 3 en zo meteen Rutte 4. Het zijn de regenten van deze coalitie die met de Tweede Kamer de wetten maken. Ik heb een walgelijke afkeer van betweters. Dat voelt ongezond. Ik weet nu al dat ik niet in aanmerking kom voor het EU digitaal Covid-certificaat. Mijn ongezonde gevoel zal in de weg zitten om een gezondheidsverklaring met QR-code te ontvangen.

Gezond verstand

Ik vind de huidige ontwikkelingen verontrustend. Ooit kon ik zelf bepalen wanneer ik ziek was en bleef ik thuis als ik griep had. Gewoon een fatsoensnorm. Nu gaat de overheid  oordelen over onze gezondheid via de afname van een test en/of vaccinatie. Een testsamenleving kondigt een nieuwe tweedeling aan, de medische apartheid. Omdat in de winter een epidemie heerste met lockdown en avondklok was een vaccin de enige weg naar vrijheid, zo riep onze minister van Volksgezondheid. Gelukkig zijn er wetenschappers die verbijsterd reageren op de aankondiging van deze minister. De mens heeft eeuwen lang virussen overleefd zonder vaccins en bovendien is de ontwikkeltijd van vaccins te lang om acuut problemen op te lossen. (Expiratie experimenteel vaccinatieprogramma is eind 2023). Snel muterende virussen zijn per definitie extreem lastig voor ontwikkeling van antistoffen. Laat ieder weldenkend mens gewoon zelf zijn verantwoording nemen en de corona ontwikkelingen van het afgelopen jaar zelf analyseren met een portie gezond verstand en voortschrijdend inzicht.

Social creditsysteem

We leven niet meer in de oudheid, we hebben internet met zoekmachines en websites waar volop ‘inside information’ beschikbaar is. Kwestie van zelfdwang, zelfontplooiing en zelfredzaamheid. Leg ingewonnen info naast de propaganda van de overheid en Big Farma en beslis zelf. Neem een vaccin indien nodig, ga testen bij twijfel en bepaal zelf wat verstandig is voor de persoonlijke situatie. De fatsoensnorm in gezondheidsgedrag is nooit de sleutel geweest tot toegang in de vrije samenleving. Ik ging niet op wintersport als ik griep had(de bekende smoes om geen benen te breken, ha, ha ,ha). Het heeft een paar eeuwen geduurd voordat het zelfbeschikkingsrecht wettelijk is vast gelegd. Waarom laten we dat ineens in ijltempo afnemen? Laten we ons niet afhankelijk maken van de destructieve controletechnieken van Big Brother en Big Tech. Ik zie op twitter vaak de term “social creditsysteem” voorbij komen. Laten we a.u.b. geen voorbeeld nemen aan China.

Verschil mag er wezen

Het is natuurlijk een waanidee als ik beweer dat er een verband ligt tussen Big Farma en de overheid, die ik vervolgens weer uitmaak voor Big Brother. Nee hoor, politici zijn niet gevoelig voor de lobby van het kapitaal en zien niets in de Agenda 2030 van het WEF. Kijk ik even naar het nieuwskanaal Nu.nl. die nagaat of beweringen in overeenstemming zijn met de werkelijkheid. Een ‘factcheck’ heet dat nu want er doen teveel ‘verkeerde theorieën’ de ronde. De geruchten over het vaccinatiepaspoort met reisbeperkingen van vorig jaar zouden ongefundeerd zijn. Zo lust ik er nog wel een paar. Ik heb een ‘virtuele’ grote broer die belegt in de farmaceutische industrie. Big Brother in Big Farma. Ik ben ‘kleine broer’ die inteert op z’n pensioentje. Hoezo tweedeling? Nee hoor, verschil mag er wezen en zal ook nooit verdwijnen.

GW

12 reacties

  1. Klopt helemaal, Piet.
   Maar ja, 90% van de mensen denkt zelf niet na, maar laat de de elite voor hen doen.
   Lekker makkelijk toch?

   1. Hoe ziet het alternatief er uit?
    Zoals de eenling (die bij nader inzien helemaal niet alleen staat). Die de oorlog heeft verklaard aan Staat en wetenschap, zware wapens door de bossen sleept en wordt gezien als een ‘staatsgevaarlijke gek’; bijgevolg al een week op de hielen wordt gezeten door alles wat ‘rechtsstaat’ wordt genoemd en afschieten kan?

  1. Niks nieuws in Polderland. In de jaren 50/60 werden o.a. langharige hippies al verplicht ‘omgevormd’ in de tuchtafdeling van het indertijd beruchte militaire strafkamp Nieuwersluis. Daar moesten dienstplichtingen voor herpvoeding naar toe wegens insubordinatie (‘verzet tegen de dienstvoorschriften’).
   Ferme jongens van Jan de Wit huilden (of snurkten) niet.

 1. Niet alleen de invoering van het ‘social credit paspoort’ maar ook de berichten rondom het geknoei met de pcr-testen vind ik verontrustend. Lees daarvoor dit bericht:
  https://www.zerohedge.com/covid-19/caught-red-handed-cdc-changes-test-thresholds-virtually-eliminate-new-covid-cases-among

  Wordt tijd dat hier door experts in NL eens goed naar gekeken wordt. Waar ligt de waarheid? Ook al ligt die in het midden, dan nog…
  De coronacrisis zal op deze manier kunnen ontaarden in een vertrouwenscrisis. Welke cijfers en welke theorieën kunnen we nog vertrouwen. Het enig harde feit is dat de ifr-waarde in 2020 wereldwijd kon worden vastgesteld op 0,23 procent: https://maurice.nl/2020/11/13/sterftepercentage-covid-19-geinfecteerden-in-nederland-is-nu-circa-028/

  Echter is verzuimd de status van pandemie af te schalen naar epidemie en werden overeenkomstig de overheidsmaatregelen ook niet afgeschaald. Hierdoor is onnodige schade aan de economie en MKB Nederland toegebracht. Pas nu het griepseizoen achter de rug is gaan we versoepelen net als in 2020 het geval was. In het najaar moet blijken of de vaccins voldoende bescherming bieden. De opnames met virusbesmettingen op IC-afdelingen nemen altijd af als de wintermaanden voorbij zijn.

  1. Het 12 stappenplan op weg naar de Nieuwe Wereld Orde (Agenda 2030)

   1 . Creëer een probleem. Ontwikkel een griepachtig virus, dat kan worden behandeld met medicijnen waarmee 99,9% van de vitale zieken zal genezen. Maar die, zoals bij elke seizoensgebonden griep, fataal is voor mensen met onderliggende gezondheidsproblemen. Noem het COVID 19. Verbiedt het gebruik van effectieve medicijnen tegen COVID 19
   2. Lok een angstreactie uit. Gebruik de reguliere media om massieve angst te creëren. Verplicht de media tot dagelijkse en veelvuldige berichtgeving over het virus. Doden, IC-opnames, besmettingen.,. alles telt, bij twijfel over doodsoorzaak altijd COVID noteren om de cijfers zo hoog mogelijk te krijgen. Huur ook influencers uit de maatschappij in om het angstniveau hoog te houden. Laat aan de WHO gerelateerde organisaties (zoals RIVM) het beleid daaromtrent bepalen.
   3. Stel (steeds strengere) lockdowns in. Begin met de Great Reset door rijkdom, geld en macht over te dragen naar mondiale bedrijven en de financiële elite. Laat lokale bedrijven failliet gaan, versterk internationale business. Laat staatsschulden ongelimiteerd oplopen en maak het gebruik van cash-geld verdacht.
   4. Overdrijf. Gebruik een onbetrouwbare test, zodat je het aantal ‘nieuwe gevallen’ sterk kunt overdrijven, ook al hebben de meeste besmette personen symptomen die redelijk mild zijn. Vergroot de ergste ziektegevallen sterk uit en eis steeds opnieuw zendtijd bij de media en artikelen in de kranten. Smoor de mening van mensen die wakker zijn geworden, door hen geen ruimte te bieden in de media. Bedenk een strategie om hen belachelijk te maken. Sta niet toe dat medici goedwerkende medicijnen tegen het virus promoten.
   5. Verplicht gezichtsmaskers. Dit versterkt het algemeen angstgevoel en toont de onderwerping van de massa. Natuurlijk zijn gezichtsmaskers totaal ineffectief tegenover elk virus, maar het verzwakt wel het natuurlijke immuunsysteem van gezonde mensen, door een continue te laag zuurstofgehalte.
   6. Stel contact opsporing in. Laat mensen wennen dat persoonlijke bewegingen niet alleen gevolgd worden, maar ook kunnen worden opgespoord, gemonitord of geanalyseerd. De economie zal ondermijnd worden (ook m.b.v. klimaatangst) om een algemeen gevoel van desoriëntatie en hopeloosheid te veroorzaken, waardoor alle veranderingen door de massa zullen worden geaccepteerd. In een later stadium laten we mondiaal het financiële systeem gecontroleerd imploderen.
   7. Introduceer gezondheids paspoorten via apps. Deze werken als biometrische identiteitskaart, waarmee je de vrijheid van mensen kunt reguleren. Bewegingsvrijheid , maar ook toegang tot onderwijs, arbeidsmarkt, dienstverlening, reizen etc.
   8. Rol het 5-G netwerk uit. 5G stelt je in staat om grote hoeveelheden persoonlijke data te verzamelen en aan elkaar te koppelen. De hoog-frequente straling vermindert o.a. langzaam het zuurstof gehalte in het bloed wat COVID-achtige verschijnselen tot gevolg heeft. Ziekteverschijnselen kun je gebruiken om de noodzaak van de vaccinatie te rechtvaardigen. Zorg dat tegenstanders van ons proces in de media altijd gecensureerd en gedemoniseerd worden.
   9. Verplicht vaccinaties. Dit genereert grote winsten bij big farma ondernemingen. Zij zijn 100% vrijgesteld van alle claims die zullen volgen na het toedienen van vaccins. Deze schadeclaims komen bij overheden terecht en die betalen de burgers dus aan elkaar. Vaccins zullen de natuurlijke immuniteit verzwakken, en op lange termijn ziekte en onvruchtbaarheid bevorderen. Met depopulatie als gevolg. We zorgen dat de nanaodeeltjes in de vaccins het RNA van de mens blijvend veranderen
   10. Cashloze economie. Cashgeld geeft mensen de mogelijkheid om in vrijheid te consumeren. Zodra Cash is verdwenen, is elke vorm van financiële privacy opgeheven en kunnen we onbeperkt monitoren en controleren. Dissidenten die niet willen meegaan in de New World Order, zullen worden afgesloten van het betaalsysteem.
   11 Vervang het gezondheidspaspoort door de RFID-microchip. Promoot alles onder het mom van ‘smart’, dat vergemakkelijkt de burgerlijke acceptatie. We kunnen nu 24-7 a-la-minuut in beeld brengen: de gezondheid, bewegingen, contacten en betalingen. De inplant van de chips begint vrijwillig, maar wordt in een later stadium verplicht gesteld.
   12. Welkom in de Nieuwe WereldOrde. Waar nationale regeringen nog slechts verlengstukken zijn van de nieuwe wereldregering van de V.N. Waar alles HIGH TECH is. Waar alleen wereldreligie is toegestaan o.l.v. de Paus. Waar iedereen een microchip heeft en dus is gereduceerd tot het niveau van een biologische machine in een totalitaire gevangenis. Met dank aan COVID 19, wat tot gevolg had dat de grote massa soepel meewerkte aan deze Great Reset. We konden dankbaar gebruik maken van het feit dat 90% van de massa ervoor kiest om anderen voor zich te laten denken.

   1. Beste Johan,
    Zo zie ik het ook. Vanaf het eerste begin van de zgn. Pandemie had ik er een raar gevoel over. Wat u schrijft is onze toekomst. Ik ben blij dat ik oud ben, maar arme kinderen en kleinkinderen. Wanneer zouden die eens wakker worden en ten strijde gaan tegen dit monster. Of zouden ze al zover gehersenspoeld zijn dat zij dit zonder tegenstand zullen accepteren. Ik vrees van wel gezien de slaafsheid waarmee de onzin van de overheid geaccepteerd wordt.

   2. Wat zouden wij doen, wie zouden wij zijn, zonder ons vaste geloof in de evolutie van heilige maakbaarheid?
    De HighTech gevuld met virtueel zaagsel, de aanbidding van de leegte, de flitsende, digitale illusie, niet in staat om één waterdruppel uit het niets te creëren of het leven met maar één dag te verlengen.
    En uitgerekend dát zou de Nieuwe Wereld Orde moeten zijn?

    Plots zomaar alles in het donker: wég HighTech, wég ‘Twaalf Artikelen van de Menselijke Maakbaarheid’.
    Hebben we dan, buiten onze angst, nog iets over van respect voor de onoverwinnelijke natuur, of halen we weer de knotsen en speren uit de kast?

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.