Nieuwe recessie: Economische groei NL: -0,9%

4

Uit nieuwe cijfers van het CBS blijkt dat het niet zo goed gaat met de ontwikkeling van de economische groei in Nederland. In het vierde kwartaal van 2012 kromp de Nederlandse economie met 0,9% op jaarbasis. Over het hele jaar 2012 komt de economische krimp eveneens uit op -0,9%. Ten opzichte van een kwartaal eerder is de Nederlandse economie 0,2% gekrompen. Nederland bevindt zich, volgens de gangbare definitie, momenteel in een nieuwe recessie (= twee of meer opeenvolgende kwartalen van economische krimp).

ontwikkeling economische groei

Uitvoer blijft groeien

De uitvoer is in het vierde kwartaal van 2012 met 3,2% gegroeid ten opzichte van een jaar eerder. Vooral de wederuitvoer droeg hier aan bij, met een stijging van 8,8%. De uitvoer van in Nederland geproduceerde goederen groeide licht, na een krimp in het derde kwartaal. De uitvoer van deze producten is voor de Nederlandse economie lucratiever dan de wederuitvoer. Met name de uitvoer van aardgas, aardolieproducten en chemische producten was in het vierde kwartaal flink hoger.

Minder investeringen

De investeringen in vaste activa zijn in het vierde kwartaal met 5,2% gekrompen ten opzichte van een jaar eerder. Op vrijwel alle fronten liepen de investeringen terug. Vooral in woningen en grond-, weg- en waterbouwkundige werken is minder geïnvesteerd, maar ook in machines en installaties. In computers is daarentegen meer geïnvesteerd. De investeringen in vervoersmiddelen bleven op het niveau van een jaar eerder.

Consumptie verder gedaald

Huishoudens hebben in het vierde kwartaal 2,3% minder besteed dan een jaar eerder. De consumptie door huishoudens krimpt daarmee al bijna twee jaar. De teruggang in het vierde kwartaal is groter dan die in de voorafgaande kwartalen. In het vierde kwartaal is er over vrijwel de hele linie minder geconsumeerd. Huishoudens kochten ruim 9% minder duurzame goederen. Vooral aan auto’s en meubelen gaven ze minder uit. De consumptie door de overheid was 1,1% hoger dan een jaar eerder. Met name de uitgaven aan sociale uitkeringen stegen. De uitgaven aan het openbaar bestuur lagen in het vierde kwartaal op hetzelfde niveau als een jaar eerder, na lichte dalingen in de voorafgaande kwartalen.

Sterke groei chemische en farmaceutische industrie

De krimp van de bouw heeft zich ook in het vierde kwartaal voortgezet, met een daling van 9,0%. De productie van de industrie bleef op hetzelfde niveau als een jaar eerder. Dit is vooral toe te schrijven aan de chemische en farmaceutische industrie. Deze groeide fors, terwijl de overige onderdelen van de industrie kampten met productieverlies. Ook de delfstoffenwinning kende een behoorlijke groei, door een verhoogde afzet van aardgas aan het buitenland en in mindere mate aan Nederlandse consumenten. De commerciële dienstverlening kromp met 1,2%.

Aantal banen op niveau 2007

Het aantal banen van werknemers daalde in het vierde kwartaal met 18.000 ten opzichte van een kwartaal eerder. Ten opzichte van een jaar eerder waren er 93.000 banen minder. Dit is een daling van 1,2%. In alle bedrijfstakken daalde of stagneerde het aantal banen in het vierde kwartaal. In het derde kwartaal van 2012 was er in een aantal bedrijfstakken nog lichte groei. Gemiddeld over heel 2012 waren er 63.000 banen minder dan in 2011. Het aantal banen is hiermee gedaald tot het niveau van 2007.

Economische krimp van 0,9% over heel 2012

Over heel 2012 kromp de economie met 0,9% ten opzichte van een jaar eerder. De consumptie door huishoudens was 1,4% lager, de investeringen krompen met 4,7%. De consumptie door de overheid groeide met 0,7 procent, de uitvoer met 3,1%. In 2011 groeide de economie nog met 1,0%. Belangrijkste verschil met 2012 was dat de investeringen in 2011 nog toenamen. Dit alles blijkt uit de cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Over de auteur

Biflatie.nl publiceert artikelen over de crisis en de huidige (macro)-economische situatie. Ook nieuws over bitcoin & cryptocurrencies, de huizenmarkt, goud & grondstoffen, de machthebbers en het monetaire systeem. Twitter: @Biflatie