Nieuwe tijden met grote veranderingen

30

We leven in een tijdperk van snelle en grote veranderingen. Termen als globalisering, flexibilisering en sociale segregatie (scheiding van bevolkingsgroepen) zijn woorden die daar nauw mee zijn verbonden. Als Context, kader en om ideeën op te doen keek ik afgelopen weken via de computer naar diverse programma’s waaronder Off the Grid dat zich afspeelt in de VS, een Duits programma over het sterven van de winkels van middenstanders en de, wat mij betreft zeer informatieve, achtdelige tv-serie Grenzeloos, Arm & Rijk van Jan Leyers, waarin een bezoek wordt gebracht aan Dubai, Sao Paulo (Brazilië), New Delhi (India), Los Angeles (VS), Havana (Cuba), Beijing (China), Johannesburg (Afrika) en Berlijn (Duitsland). Wat Leyers met zijn team te zien gaf bood meer dan een spiegel van de mensheid. Beelden, simpele vragen en constateringen.

verschillen arm rijk

Rijkdom maakt solidair – Armoede is iets individueels

Wie de afleveringen van Arm en Rijk goed in zich opneemt die kan niet anders dan stil worden. Wat getoond wordt – in het bijzonder de verschillen tussen arm en rijk- brengt de geest compleet van zijn stuk. Het is waanzin ten top. Te veel om op te schrijven en nauwelijks of niet in woorden uit te drukken. Het contrast tussen arm en rijk is gewoon te groot evenals de vanzelfsprekendheid waarmee dit vooral door de vele rijken wordt ervaren. En… mocht u denken dat het ons in Nederland en Europa eigenlijk niets aangaat omdat wij het veel beter hebben, doen of deden, kijk dan vooral naar de aflevering over Berlijn in het rijke Duitsland. Achter de trendy façade van Berlijn blijkt een gigantische armoede schuil te gaan.

Citaat: Jan (Leyers) bezoekt Game Duell, een jong bedrijf dat computergames ontwerpt en bezig is de wereld te veroveren. ’s Avonds woont hij een repetitie bij van het Berlijnse Straatkoor, een ensemble dat zijn leden onder daklozen en verslaafden rekruteert. Achter de trendy façade van Berlijn blijkt een gigantische armoede schuil te gaan. Jan trekt een dag op met de mensen van de Berliner Tafel, een organisatie die voedsel inzamelt en ter beschikking stelt van mensen in nood. Vooral onder bejaarden is de toestand nijpend.

Professor Döllner

Professor Jürgen Döllner van het Hasso Plattner Institut is er van overtuigd dat digitalisering en globalisering het verschil tussen arm en rijk alleen maar vergroten. Wie rijk is die heeft al snel de zelfde prioriteiten en interesses als de andere rijken. Een economisch hoge status brengt ons snel en dicht bij elkaar. Het begrip luxe en rijkdom krijgt wereldwijd een zelfde kader waarin auto’s kleding, sieraden, woningen, mooie vrouwen e.d. een belangrijke rol spelen. Armoede daarentegen kent een geheel uniek, niet geglobaliseerd, eigen en individueel karakter.

Ich bin kein Optimist mehr

Als Leyers reageert op de uitspraken van professor Döllner met de constatering dat zijn uitspraken niet erg optimistisch klinken, reageert deze instemmend. Ich bin kein Optimist mehr. Döllner is er van overtuigd dat de golf van positieve ontwikkelingen die we vele tientallen jaren hebben gekend ons binnen niet al te lange tijd zal overspoelen en verpletteren. We moeten daarom afscheid nemen van de idee dat de komende decennia net zo goed zullen zijn als voorgaande.

Op naar de realiteit

Wij in Nederland hoeven ons zeker niet verloren te voelen. Het wordt echter wel meer dan tijd om met beide voeten op aarde terug te keren. Ons bestaande systeem van structuur en cultuur, van kaders en regelbergen past absoluut niet meer bij de komende tijd. Nederland in Europa en Nederland in de wereld is niet anders dan een notendop op een woelige zee. De zeggenschap bijna nul. Wat we nodig hebben is lokale flexibiliteit en initiatief. De collectieve lasten moeten omlaag en wel snel omdat voor velen de basislasten van het levensonderhoud al lang buiten de nog hapbare kaders terecht zijn gekomen of komen.

Het vet is opgebrand

Praten en overleggen tot in het oneindige zal ons niet verder brengen. We zullen weer voor elkaar moeten zorgen, moeten leren over leven én sterven. De lamme die de blinde leidt kan voordeel bieden aan beiden. De golf die ons overspoelt, veel van het oude teniet zal doen, heeft al flink wat vaart gemaakt. Ook bij ons neemt het verschil tussen zij die het super goed hebben en de rest in een hoog tempo toe. De armoedeval rukt vanuit zijn duistere hoekjes steeds meer op richting gewone woonwijken. Ook bij ons staat vele middenstanders en ZZPers het water aan de lippen. Het vet is opgebrand. Ondanks dat het volgens zeggen al weer stukken beter gaat zijn de huizen toch weer in prijs gezakt.

Off the grid

In de VS zijn vele staten en steden bijna of helemaal failliet. In Duitsland is het al niet veel anders. Terwijl in de BRD de belastinginkomsten hoger zijn dan ooit is het aantal gaten in de wegen ook groter dan ooit. Tolheffing en een extra gaten-belastingen zouden verlichting moeten brengen. Geld is als eten voor Holle Bolle Gijs. Er is nooit genoeg. Kijk met open mind naar met name de Arm en Rijk afleveringen. We zullen uw en mijn inbreng en die van alle andere Nederlanders hard nodig hebben om aan de weg te timmeren van een nieuwe samenleving op weg naar 2050. Heel veel van wat de MSM brengen neem ik al niet meer tot mij. Straks ga ik mijn buurman helpen met zijn computer. Lokaal, dicht bij huis, directe en kosteloze hulp. Geven, aanvaarden, ruilen, contact maken en houden.

[youtube id=”Y5kLWqwPvn0″ align=”center” maxwidth=”540″]