OESO: Slovenië is aan de beurt

8

rene tissenRené Tissen, RTLZ | Met één brandslang probeert de ECB meerdere vuurhaarden onder controle te houden. Dat gaat niet lukken. Volgens de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling is na Cyprus nu Slovenië aan de beurt. De banken in het land zijn een puinhoop en daar moeten karrevrachten geld in worden gestopt willen deze banken nog enigszins aan hun verplichtingen kunnen voldoen. De Sloveense overheid is eveneens een puinhoop. Ook daar moeten karrevrachten met geld bij.

Alles went

Ondertussen is de Sloveense bevolking arm, heeft alle steungeld dat de EU al jaren in de Sloveense economie pompt niets geholpen om Slovenië in de vaart der volkeren op te stoten en wordt de Sloveense bevolking nu nog armer vanwege een vloedgolf aan bezuinigingen en wegvallende voorzieningen. Maar ja, in de wereld van het grote geld is alles relatief. Daarbij komt dat ze in het ‘oude’ Joegoslavië wel wat gewend waren.

Officieel kan het allemaal nog goed komen

Zoals elk officieel rapport bevat de OESO studie diplomatieke taal. Het borrelt van de genuanceerd geformuleerde uitspraken, maar de essentie blijft niettemin recht overeind. Slovenië gaat binnenkort vallen, zelfs al is het land met behulp van Europa in staat om de botte bijl in de kosten en verliezen te zetten. Het begrotingstekort van Slovenië loopt uit de hand. De stijging van de staatschuld dreigt ‘out of control’ te raken. Geen reden tot paniek, is het leidende motto.

Institutioneel wanbeleid

De OESO springt adequaat in op het modieuze karakter van het wanbeleid van Europa met betrekking tot de schuldencrisis. De term ‘bail-out’ van banken heeft plaatsgemaakt voor de term ‘bail-in’, namelijk van de obligatiehouders. Voor een knipbeurt van vermogende spaarders vanaf 100.000 euro hoeft in Slovenië niet gevreesd te worden. Daar zijn er namelijk te weinig van. Daarnaast wil Slovenië twee genationaliseerde grote banken privatiseren en dat moet tot de institutionele waanzin worden gerekend die het land in bezit heeft genomen. Wie wil er een kat in de zak kopen? Lees verder op RTLZ.