OESO verwacht dat economisch herstel doorzet

0

De wereldeconomie zal sterker herstellen dan eerder gedacht, maar het zal jaren duren om de werkloosheid terug te dringen en de staatsschulden te verlagen. Dit stelt de Organisatie van Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) in een publicatie. De OESO gaat er van uit dat de wereldeconomie in 2010 met 1,9% groeit. In een vorige raming ging de OESO nog uit van 0,7% groei. Het herstel zal in 2011 volgens de organisatie nog sterker zijn.

Het herstel in 2011 zal volgens de organistatie nog sterker zijn.  De OESO is van mening dat de ongekende beleidsmaatregelen van overheden en centrale banken de diepte van de neergang hebben beperkt en het herstel hebben gevoed dat begon in het 3e kwartaal. De organisatie is van mening dat diezelfde beleidsmakers nu plannen moet opstellen om hun steunmaatregelen weg te nemen en een strategie moeten bedenken die genoeg geloofwaardig is voor investeerders om de rente laag te houden.

Leidende centrale banken zouden hun stimuleringspakketten echter niet terug moeten trekken tot ruim in 2010. Pas eind volgend jaar mogen de instellingen het monetaire beleid verkrappen, aangezien inflatoire druk zwak blijft, aldus de OESO. Het herstel moet sterk genoeg zijn zodat overheden in 2011 hun begrotingstekorten weer kunnen terugbrengen.

Voor vijf OESO-landen zal het herstel pas in 2011 starten. De organisatie voorspelt dat de economieen van Griekenland, Hongarije, IJsland, Ierland en Spanje zullen krimpen in 2010. Naar verwachting zal in het derde kwartaal van 2011 de wereldwijde productie weer op hetzelfde niveau zijn als in het eerste kwartaal van 2008. De werkloosheid zal naar verwachting tot in 2010 oplopen en zal niet snel teruglopen tot de niveaus in 2007.

De staatsschulden van de OESO-landen zullen in 2011 meer dan 100% van het BBP bedragen, een toename van bijna 30% sinds 2007. Vanwege deze vooruitzichten blijft het vertrouwen kwetsbaar, stelt de denktank. Het grootste risico is dat huishoudens besluiten meer te gaan sparen om zich in te dekken tegen toekomstige tegenslagen.

Wat betreft de Nederlandse economie voorziet de OESO voor dit jaar een krimp van 4,3% en voor volgend jaar een groei van 0,7%. In juni ging de organisatie nog uit van een krimp van 4,9% in 2009 en een daling van 0,4% in 2010.

Na een scherpe recessie, lijkt de economie weer te gaan groeien vanwege een herstel van de wereldhandel, fiscale stimuleringsmaatregelen en een losser monetair beleid, aldus de OESO over Nederland. De groei is echter te zwak om te voorkomen dat de werkloosheid tot eind 2010 zal oplopen.