Ondernemers en consumenten verwachten prijsstijgingen

0

In de laatste maanden van 2010 liepen zowel de afzetprijzen van de industrie als de consumentenprijzen op. Als de verwachtingen van ondernemers en consumenten uitkomen, zullen de prijzen de komende maanden verder stijgen. In januari 2011 was het aantal ondernemers in de industrie dat verwachtte dat hun verkoopprijzen in de komende drie maanden zullen stijgen groter dan het aantal dat een prijsdaling voorzag. Zo’n 27 procent dacht de prijzen te verhogen, terwijl maar 3 procent van de ondernemers hun prijzen zien dalen. Het aantal ondernemers dat prijsstijgingen verwacht is sinds januari 2008 niet meer zo groot geweest. In de afgelopen jaren lagen de verwachtingen redelijk in lijn met de daadwerkelijke prijsontwikkeling.

Vooral ondernemers in de kleding- en textielindustrie, de papierindustrie, de basismetaalindustrie, de aardolie- en chemische industrie en de voedingsmiddelenindustrie denken hun verkoopprijzen te verhogen. Ook binnen de commerciële dienstverlening was het aantal ondernemers dat prijsstijgingen verwachtte veel groter dan het aantal dat een prijsdaling voorzag. Dat gold vooral voor  transportondernemers en zakelijke dienstverleners.

Het aantal consumenten dat in januari verwachtte dat de prijzen zullen stijgen was ook groter dan het aantal dat prijsdalingen voorziet. Twee derde dacht dat de prijzen in de komende twaalf maanden zullen stijgen en slechts 2 procent dat de prijzen zullen dalen. Het aantal consumenten dat prijsstijgingen verwachtte is sinds medio 2009 gestaag groter geworden. Sinds die tijd is ook de inflatie gaandeweg opgelopen.

Bron: CBS