Belgische pensioenen: Onhoudbaar want onbetaalbaar

15

elderlyDe Belgische pensioenlast is absoluut onhoudbaar en de Belgische overheid doet hier merkwaardig weinig aan.  Dat blijkt uit cijfers van de OESO.  In geen enkel land zijn gepensioneerden meer afhankelijk van de staat zegt de organisatie, en dan hebben we het over West-Europa, de VS, Canada, tot Japan toe.  Met Finland vlak daar achter is de inkomensafhankelijkheid van 65-plussers in België iets meer dan 80 %.  Nederland staat op 45 %. In de niet-Europese landen vallen mensen het meest terug op werk en eigen kapitaal zoals spaargeld en pensioensparen.

Rekenen op toekomstige generaties

In België is het dan ook nog zo dat de werkende generatie betaalt voor de generatie met pensioen, in de wetenschap (of hoop?) dat zij op haar beurt zal kunnen rekenen op toekomstige generaties voor haar pensioen.  Dat pensioeninkomen komt er dus grotendeels van de overheid terwijl bijvoorbeeld Nederland een kapitalisatiesysteem kent.

“Beide systemen hebben voor- en nadelen. In het Nederlandse kapitalisatiesysteem is het pensioeninkomen heel gevoelig voor de koersschommelingen op de financiële markten. Een zware beurscorrectie of een financiële crisis zoals die van 2008-2009 duwt de Nederlandse economie dan nog dieper in de put. Het Belgische omslagstelsel is stabieler, maar is veel kwetsbaarder voor de vergrijzing. De steeds hogere pensioenfactuur wordt, zeker op lagere termijn, op de schouders van een dalend aantal werkenden geschoven”.

Onbetaalbaar

En die vergrijzing gaat het Belgische probleem nog groter maken. Studies tonen aan dat de belastingdruk op de werkende bevolking met 20 % moet stijgen om de vergrijzingskosten op te vangen. “Gegeven de al hoge fiscale druk in België wordt het omslagstelsel onhoudbaar en onbetaalbaar”, aldus zakenmagazine Trends.