Ons marionettenkabinet: Een beetje minder van dit en een beetje meer van dat

39

We moeten niet vervallen in doemdenkerij maar om ons heen blijven kijken of er lichtpuntjes zijn te ontwaren, zo verkondigden diverse beleidsmakers de afgelopen weken. Door de positieve berichtgeving leek het er zelfs op dat er licht was aan het einde van de tunnel. Er werden iets meer woningen gekocht in 2013 en iets meer mensen ontvangen in 2014 een wat hoger nettoloon- of uitkering. Mooi toch? Gaat dit dan ook betekenen dat we in koor hosanna gaan zingen en fluitend het voorjaar in gaan?

marionette

Voor sommigen wel maar voor anderen ook weer niet. Wat te denken van dat beetje meer loon in januari 2014 wat we weer kwijt zijn aan hogere lasten, wat bij velen de optelsom is van diverse hogere (gemeentelijke) heffingen en accijnzen. Overigens is de loonsverhoging grotendeels veroorzaakt door verlaging van de pensioenpremie. Het bekende koekje van eigen deeg. Het beeld van nog lagere pensioenen in de nabije toekomst wordt alleen maar versterkt. Daarbij opgemerkt dat de hogere dekkingsgraad van pensioenfondsen wel eens heel kort kan duren als de angst op de beurzen aanhoudt.

Bezuinigingen 2014, 6 miljard of nog meer?

Zoals ik al vaker heb geschreven is het onsamenhangend beleid van ons kabinet een beetje minder van dit en een beetje meer van dat. Per saldo moest er altijd nog 6 miljard bezuinigd worden en dan zal dat zonder meer tot gevolg hebben dat we beslist geen koopkrachtverbetering zullen ondervinden, zoals door onze politici wordt geroepen. Nou ja, we gaan het meemaken en bijvoorbeeld halverwege het jaar eens kijken hoe de vlag er dan bijhangt wanneer de jaarlijkse huurverhoging weer wordt doorgevoerd met vele procenten. In ieder geval is al in 2013 aangekondigd dat de huren in 2014 meer mogen stijgen dan de inflatie en zal dat een herhaling worden van de huurverhoging in 2013. Bedoeld om zogenaamd de doorstroming van de woningmarkt te bevorderen.

Zorgtoeslag 

In dit kader past het ook om op te merken dat op een geniepige manier de middeninkomens voor het tweede opeenvolgende jaar worden getroffen door een verlaging van de inkomensgrens voor de zorgtoeslag. (Kregen 2 toeslagpartners nog zorgtoeslag bij een inkomen tot maximaal € 42.438 in 2013, nu in 2014 is die grens verlaagd tot € 37.145. Bij 1 persoon is dit respectievelijk €30.939 in 2013 en € 28.482 in 2014). Een flink aantal zorgverzekerden zal daarom dit jaar veel minder of zelfs helemaal geen zorgtoeslag meer ontvangen.

Marionettenkabinet

Dat is wat ik bedoel met het kabinetsbeleid, een beetje minder van dit en een beetje meer van dat. Nettoloon omhoog en lasten omlaag, pardon, ik bedoel lasten omhoog. Zo ingewikkeld ligt dat nu in 2014. Zorgverzekeringspremie omlaag, mooi toch? Zorgtoeslag omhoog, sorry, ook omlaag. Huren omhoog, huurtoeslag omhoog, nee dus. Zo werkt dus het huidige kabinetsbeleid, een beetje minder van dit en dan ook een beetje minder van dat. Allemaal één grote verwarring. Er wordt ons zand in de ogen gestrooid. Ik denk ook dat de grote verwarring voor de meeste mensen geldt en dat men denkt van: “Ik zie het allemaal wel, want de één zegt zus en de ander zegt zo.” Wel, we gaan het meemaken in 2014.

GAS

En o ja, wat kunnen we verwachten straks in het voorjaarsoverleg wanneer het kabinet steun gaat zoeken bij de oppositie om extra bezuinigingen door te voeren vanwege de lagere aardgasinkomsten en schadevergoedingen aan de GAS(= Groninger Aardgas Slachtoffers). Al met al genoeg opsommingen om daarmee aan te geven dat we dit jaar niet in een status quo terecht komen maar dat de onderliggende neergaande spiraal gewoon zichtbaar blijft in onze kwakkelende economie. De veenbrand is bij lange na niet geblust maar laait in de zomer na de Europese verkiezingen vast en zeker weer op.

Teveel regelingen, teveel overheid

Zoals ik eerder al aangaf zijn er zoveel inkomensafhankelijke regelingen in ons polderlandje dat we daarin zachtjes aan de weg kwijt raken. Dat komt vooral doordat telkens nieuwe wijzigingen worden doorgevoerd i.v.m. politieke besluitvorming. Het is één grote bestuurlijke miskleun, puur bedoeld om ons te vermurwen, zodat we allemaal als makke schapen dezelfde afwachtende houding aannemen en denken dat het met zoveel overheidsbemoeienis wel goed gaat komen. Eventjes een staatssecretaris van Financiën(Frans Weekers) slachtofferen om te laten zien dat niet Brussel maar Den Haag nog steeds regeert. Vadertje Staat waakt over ons. We worden gedicteerd met zoveel wet- en regelgeving dat ik me afvraag of onze democratie nog wel werkt zoals een democratie behoort te werken. Dat een vertegenwoordiging van het volk de macht controleert. Het valt op dat door de grote verwijdering tussen het volk en het parlement de laatste jaren een grote onverschilligheid bij ons burgers ontstaat ten opzichte van onze volksvertegenwoordiging. Er is te weinig oppositie en alle wetsvoorstellen worden er met het grootste gemak door heen gedouwd. We geloven het allemaal wel, het zal wel goed zijn zo, want we hebben toch een democratie. Jawel, maar een democratie die gaar smoort in z’n eigen vet. Hoogleraar economie Lex Hoogduin schreef op 4 januari 2014 in een column dat Nederlanders te sterk zijn gaan leunen op de overheid.  “Als 90 procent van de huishoudens een of andere toeslag van de overheid ontvangt, zou je toch eens de vraag moeten stellen of er niet zinloos geld wordt rondgepompt.” Deze uitspraak stemt tot nadenken.

Einde democratie

In Griekenland is ooit de democratie ontstaan. We zien wat er nu in Griekenland gebeurt. Het feit dat de EU en de Trojka de Grieken allerlei verplichtingen opleggen om uit de schuldencrisis te geraken heeft weinig of helemaal niets met democratie te maken. Kijk naar de opkomst van extreme volkspartijen. En kijk naar ons eigen polderlandschap waarvan ik constateer dat het ooit geprezen fraaie poldermodel geheel is vastgelopen. Vanwege de enorme schuldenberg, staatsschuld en private schuld ver boven de 1 biljoen, zijn we feitelijk onder curatele gesteld en hebben we straks net als in Griekenland nog weinig zeggenschap over ons eigen polderlandschap.

Gerrit Welbergen

Over de auteur

Gerrit heeft het unieke vermogen om helder en zorgvuldig een uiteenzetting te geven over de economische ontwikkelingen in voornamelijk het Hollandse polderlandschap. Hij doet dat vanuit een burgerlijke nuchterheid en maatschappelijke betrokkenheid.