Ons toeslagensysteem is onvoorstelbaar scheef

Eerder in juli 2013 schreef ik een artikel met de titel “Toeslagenfeest is mooi geweest”. Daarin heb ik onder andere gewezen op de vele onrechtmatigheden en de fraude gevoeligheid van het hele toeslagensysteem en de handhavingsdruk die de complexe regelgeving neerlegt bij het ambtenarenapparaat. Daarna zijn er diverse berichten in de media verschenen waarin overduidelijk mijn gelijk is aangetoond. Veel fraude dus en zelfs een staatssecretaris onder druk. Het duurt vaak even, maar op bepaald moment ontwaakt de “Haagse Elite” en gaat men inzien dat er iets niet deugt. Er is dan natuurlijk al flink wat gemeenschapsgeld verdwenen wat nooit meer teruggevorderd kan worden. Maar ja, beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald. Om onze trage elite een handje te helpen en in te laten zien dat behalve complexiteit en fraude ook nog eens sprake is van een flinke inkomensscheefgroei door de inkomensafhankelijkheid van het systeem wil ik dat met een tweetal eenvoudige berekeningen aantonen.

belasting

De hierna volgende berekeningen heb ik gemaakt met behulp van de “proefberekening toeslagen” op de website van de Belastingdienst/Toeslagen en met gebruikmaking van de bruto/netto check van Loonwijzer.nl, jaar 2014.

Berekening recht op toeslagen in 2 situaties:

Toeslagen bij een gezin met 2 kinderen(9 en 7 jaar) met een bijstandsuitkering:

Bruto jaaruitkering per partner is € 9.700, maakt samen € 19.400. Netto maandinkomen is € 1393,50. Stel huurprijs op € 600,00 en premie zorgverzekering zonder aanvullende verzekering op € 95,00 p.p.

Bedrag wat wordt uitgekeerd door de Belasting/Toeslagen(conform proefberekening website Belastingdienst):

 • Huurtoeslag                      € 297,00 per maand
 • Zorgtoeslag                       € 136,00
 • Kindgebondenbudget   € 129,00
 • Totaal                                  € 562,00 per maand

Toeslagen bij eenzelfde samengesteld gezin van 2 kids (9 en 7 jaar) maar dan met loondienstbetrekking van bijvoorbeeld de vader met een bijna modaal inkomen van € 30.000. Huurhuis ook € 600,00. Zorgverzekering met vaak wel aanvullende verzekering, stel inclusief op maandpremie van € 115,00. Moeder geen inkomen en ontvangt van de Belastingdienst een uitbetaling van algemene heffingskorting op jaarbasis van € 1260,00. Dat is € 105,00 per maand. Ook wel genoemd de huisvrouwentoeslag of aanrechtpremie. Netto inkomen per maand van pa bedraagt € 1665,00 en ma € 105,00. Dat is totaal € 1770,00

 • Huurtoeslag                          €  0,00 per maand
 • Zorgtoeslag                           €  56,00
 • Kindgebondenbudget       €  105,00
 • Totaal                                      € 161,00 per maand

Verschil in toeslagen bedraagt € 401,00 per maand

 • Netto maandinkomen uitkeringsgerechtigde bedraagt:              € 1393,50
 • Toeslagen per maand uitkeringsgerechtigde bedragen:              €   562,00
 • Zorgverzekeringspremie 2 personen bedraagt:                               –    190,00
 • Totaal besteedbaar maandinkomen bedraagt:                 € 1765,50
 • Netto maandinkomen loonwerker bedraagt:                   € 1770,00
 • Toeslagen per maand loonwerker bedragen:                   €   161,00
 • Algemene heffingskorting niet-werkende partner         €   105,00
 • Zorgverzekeringspremie 2 personen bedraagt:                               –    230,00
 • Totaal besteedbaar maandinkomen bedraagt:                 € 1806,00

Het verschil in netto besteedbaar inkomen inclusief toeslagen bedraagt dus maar € 1806,00 minus    € 1.765,50 is € 40,50 per maand. Nu mag iedereen voor zichzelf bepalen of dit (kleine) verschil aanmoedigt om te gaan werken vanuit een uitkeringssituatie. Daarbij kunnen nog verschillende afwegingen een rol spelen, zoals reiskosten, scholingsuitgaven en noem maar op. Het is natuurlijk te zot voor woorden dat bij een bruto jaarinkomen van € 30.000,00 een nettobedrag(inclusief toeslagen) overblijft van € 1.806,00 waar  iemand voltijd voor staat te werken. Dat in vergelijking met een bruto jaarinkomen van een uitkeringsgenieter van € 19.400,00. Nota bene een verschil in bruto jaarinkomen van € 10.600,00.

Behalve deze verschillenberekening bestaan er nog meer “ongelijkheden” zoals het in aanmerking komen voor kwijtschelding van gemeentelijke- en soms rijksbelastingen. Bij een inkomen op het niveau van bijstand wordt in het algemeen kwijtschelding verleend.

Voor 2014 is de zorgtoeslag voor iedereen verlaagd. Voor de laagste inkomens toch wel met € 16,00 per maand. Als argument hiervoor wordt genoemd de verlaagde premies voor de zorgverzekering. Tevens is de inkomensgrens voor de zorgtoeslag verlaagd van € 42.438,00 naar € 37.145,00 voor toeslaggerechtigden met een partner. Voor alleenstaanden van € 30.939,00 naar € 28.482,00. De bijdrage voor huurkosten van de overheid in 2014 wijzigt niet. Al met al blijkt hieruit dat de overheid minder geld in de toeslagenpot stopt maar aan de scheefgroei dus helemaal niets doet. De nivellering slaat totaal door. Maar zoals een bekende Nederlandse filosoof ooit beweerde, heb ieder nadeel ook z’n voordeel. Als je werkloos wordt en je een huurhuis bezit en je inkomen drastisch daalt is het toeslagensysteem misschien een redelijk vangnet. Maar niet iedereen heeft een huurwoning en niet iedereen heeft kinderen. Hierdoor is sprake van een te grote willekeur. Behalve een doorgeslagen nivellering zit in het toeslagensysteem ook nog eens een behoorlijke grilligheid. Waarom niet stoppen hiermee? Moeten we niet zachtjes aan gaan denken aan een grote hervorming van ons belastingstelsel en terugkeren naar de eenvoud met daarbij lagere tarieven door een veel goedkopere uitvoering en handhaving van een eenvoudig toepasbaar belastingsysteem.

Gerrit Welbergen

24 reacties

 1. Oke dan, het pro-Europa fascisme heeft nu echt toegeslagen. De heren Canoy, Hoogduin en Verhaar hebben opgeroepen om alle anti-Europa geluid de mond te snoeren. Hier het officiele verzoek aan NRC:

  http://www.nrc.nl/nieuws/2013/12/23/nrc-bespaar-ons-retoriek-van-baudet-co-over-eu/

  Europa-kritisch geluid mag niet meer worden gepubliceerd. De heren hebben het fenomeen totalitaire staat nieuw leven ingeblazen. Zij vinden u minderwaardige wezens. U moet uw mond houden. Het volstaat niet meer om u van repliek te dienen. Nee, u moet uw mond houden.

  Hiermee is een kritische lijn overschreden. Dit is een ‘coming out’ van jewelste. De agenda’s zijn nu duidelijk. Sommigen zouden dit opvatten als een ‘boekverbranding’, ‘totalitarisme’ dan wel ‘inquisitie’. Het zal door anderen als een oorlogsverklaring worden gelezen.

  Ik vind het beneden alle peil. Wat een smeerlappen. GATVERDAMME!!!

  1. De hele f*ing maffia bij elkaar: 4 juristen, 3 economen en een ‘vakbondsbestuurder’. Aanstichters van de crisis die vinden dat u uw geachte smoel dient te houden. Want u kunt niet nadenken. Dom volk bent u. Mensen die namens u spreken zijn ‘populisten’.

   Eerst trekken ze de banken leeg met hun bonussen en gespeculeer, vervolgens claimen ze op de staat en als laatste vinden ze dat je je smoel moet houden.

   Ik heb nog nooit zo’n smerig, onderkruiperig, laag bij de gronds, stinkend en denigrerend artikel gelezen als dit stuk schijt van Canoy en cornuiten.

 2. Het toeslagen en belastingsysteem is werkelijk te zot voor woorden. Het antwoord hierop had ik al jong door. Wie weinig of geen kosten maakt en veel zelf kan hoeft ook niet zo veel te verdienen.

  Zodra je schulden maakt ben je slaaf van Den Haag en je wordt nooit weer vrij.

 3. Ahh Gerrit gelukkig zit jij niet in de bijstand, en kan jij lekker stukjes schrijven op Biflatie.

  Hopelijk kom je er ook nooit in. Het zou je vies tegenvallen hoor!

  1. Als je, laten we zeggen, van het dubbele netto inkomen terugvalt naar het niveau van wat Gerrit als voorbeeld aanhaalt, zal niemand ontkennen dat het vies tegenvalt.
   Maar het punt wat Gerrit terecht aan de kaak stelt is dat het slechts €40.50 méér per maand oplevert als je fulltime gaat werken t.o.v. in de bijstand blijven.
   HOE ga je dat in godsnaam rechtvaardigen, bekostigen, handhaven?

 4. Ik probeer niet de indruk te wekken dat mensen in de bijstand niet mogen klagen. Om te leven op een minimum inkomen zal zondermeer lastig en bij veel mensen ook echt moeilijk zijn. Ik weet daar veel van. De discussie die ik op gang wil brengen gaat daar niet over. Wat ik wil zeggen is dat het veel geld en ambtenaren kost om een toeslagensysteem overeind te houden wat inkomensafhankelijk is.

  Misbruik en ongelijkmatigheden aan de lopende band. Weggegooid geld. Het verschil in inkomen tussen een uitkeringsgerechtigde en een hardwerkende vakman wordt hierdoor dermate gering waardoor het niet altijd lonend is om een baan te accepteren waarmee je 10.000 bruto per jaar meer verdient maar tegelijk een groot bedrag aan toeslagen laat liggen, zoals in mijn berekening. Dat is nivellering die teveel doorschiet. De prikkel om een baan te zoeken valt dan weg.

  Let wel, de situatie kan uiteraard per geval heel anders zijn, maar de willekeur is teveel aanwezig in het huidige systeem. Daarom roep ik afschaffen dit systeem en al die miljarden gebruiken om huren en zorgverzekeringspremies te verlagen voor iedereen. De mensen met een minimaal inkomen kunnen dan tegemoet worden gekomen door middel van aanpassingen in het inkomstenbelastingsysteem. Lagere tarieven in de onderste schijf compenseren vanuit hogere tarieven in de hoogste schijven. Heffingskortingen verhogen voor de laagste inkomens, zoals zo meteen gebeurt in 2014, maar met veel te weinig effect.

  Let wel, we worden geregeerd door een mix van links en rechts en daarboven staat Brussel aan de touwtjes te trekken. Dus echte maatregelen voor verbetering aan de onderkant ten koste van de grote verrijking aan de bovenkant hoeven we niet te verwachten. Voor echte hervormingen van ons belastingstelsel zullen we toch echt radicale plannen op tafel moeten leggen. Daarvoor hebben we nodig een totaal nieuw elan in die gevestigde orde in het Haagse Pluche.

 5. Geachte heer Gerrit Welbergen,

  Zoals u uit voorgaande reacties kunt afleiden,is men het niet geheel eens met uw stelling.
  Uw denkpatroon en redenatie,is niet meer van deze tijd.
  Het is moeilijk voor de bestaande mens om zijn denkpatroon te flexibiliseren,door de tijd waarin iemand zijn leven zit opgesloten.
  Alleen mensen,die zich zelf volkomen bewust kunnen worden van zichzelf en de samenleving,door middel van in contact te treden met de 4 eenheid en deze op de juiste wijze weten te raadplegen,zullen alle antwoorden ontvangen op hun vragen.
  En zullen na deze ontdekking ook ervaren,dat alles vanzelf in positieve richting z’n voortgang vindt, indien men wel overtuigt is van de echtheid ervan.
  Ik heb in mijn eerdere reactie op een artikel al aangegeven,dat het hoog tijd is,om het onvoorwaardelijk Basisinkomen in te voeren.
  Hierdoor kunnen alle toeslagen,subsidies,uitkeringen en al de instellingen die zich daar mee bezig houden verdwijnen!!!!!
  Dit levert grote besparingen op: overheidskosten,gemeenschapsgeld,controlekosten,ziektekosten.
  Iedere legaal in Nederland woonachtige,is verzekerd van een basisinkomen en hoeft geen stress of angst meer te hebben voor instanties en overheid.
  Mensen gaan zich vrijer en beter voelen ( minder kosten gezondheidszorg ) en gaan vanzelf activiteiten ontplooien die ze zelf leuk vinden.
  Elk mens wil uit vrije wil dingen gaan doen en ontplooien.
  Dat is de natuurlijke aard van de mens.
  Op deze manier,gaat het allemaal goed komen voor elk van ons.
  We zitten nu trouwens ook niet toevallig in het tijdperk Aquarius.
  groet,

 6. “Mensen gaan zich vrijer en beter voelen ( minder kosten gezondheidszorg ) en gaan vanzelf activiteiten ontplooien die ze zelf leuk vinden.
  Elk mens wil uit vrije wil dingen gaan doen en ontplooien.
  Dat is de natuurlijke aard van de mens.
  Op deze manier,gaat het allemaal goed komen voor elk van ons.”

  Droom gerust verder Bertus. Wereldlijk gezien heeft meer dan 80% van de mensen leiding nodig om ergens uit te komen dat positief, gunstig is.

  Spiritueel gezien kan iedereen altijd alle vrijheid krijgen. Dat is echter een persoonlijke keuze en is tevens ver voorbij allerlei relatieve omstandigheden, inclusief veel/weinig inkomen.

  1. Rob is kortzichtig van je …
   Komt omdat je in bepaalde patronen denkt …

   Met een failliet schuldsysteem,manipulatie, fraude en bedrog is het op dit moment niet beter …. Men moet daarom eens buiten de lijnen denken om tot een andere oplossing te komen.
   Politici, bankiers en vele economen denken ook nog steeds binnen de lijnen van het huidige systeem.

   Het huidige systeem zal zich zelf de nek omdraaien door de hebzucht en ultra liberaal denken …

   Je zult tot een nieuw model van economie en denken moeten komen, waarbij je de goede dingen bewaard, maar de slechte vernieuwd.
   Een stap in deze richting kan een basisinkomen zijn, met hier boven op een markt economische component. Een beetje het beste van twee werelden …
   Denk ook mee… maar niet altijd in termen van huidig systeem, geld en bezit … maar in vooruitgang, verduurzaming en echte economie …

 7. Goed stuk en redenatie klopt als een bus. Werken en sparen wordt in dit land bestraft.
  Vanaf 2025 raakt het aardgas in Nederland op. De overheid kan die inkomsten dan niet meer verbrassen.
  Als de crisis of de EU dat moment niet naar voren haalt, komen we dan weer met beide benen op de grond, en in de harde realiteit terecht.
  Moeten we niet zachtjes aan gaan denken aan een grote hervorming van ons belastingstelsel en terugkeren naar de eenvoud met daarbij lagere tarieven door een veel goedkopere uitvoering en handhaving van een eenvoudig toepasbaar belastingsysteem. Nee, dat heeft geen enkele zin. De groep met lage inkomens groeit steeds verder en zal voor hun ‘ brood’ blijven stemmen. Het wordt politiek dus steeds aantrekkelijker om nog meer geld te halen bij de middeninkomens want de echte rijken blijven buiten schot.
  De omwenteling zal met geweld en ellende gaan plaatsvinden, helaas.

  1. Juist ja. Eenvoud. Dan kunnen er een hoop van die te duur betaalde bijstand-trekkers (ambtenaren) OF zinvol werk gaan doen OF kunnen ‘opgeschoond’ gaan worden.

 8. “Rob is kortzichtig van je …
  Komt omdat je in bepaalde patronen denkt …”

  Dennis, ik denk in natuurwetten. Die hebben inderdaad bepaalde algemene patronen. Die meenemen in ’n analyse vind ik altijd handig. Dat mag jij natuurlijk kortzichtig vinden.

  Verder, en dat is je kennelijk niet opgevallen, ik reageer op wat ik gekopieerd heb van de reactie van Bertus, helemaal niet op het idee van een basisinkomen. Wel op de mi vreemde psychische – en sociale effecten die Bertus concludeert.

  Hoe kom je er trouwens bij dat ik het huidige systeem oké vind? Dat vind je nergens terug in mijn antwoord.

  Goed lezen is altijd handig, Dennis.

  1. “Dennis, ik denk in natuurwetten. Die hebben inderdaad bepaalde algemene patronen. Die meenemen in ‘n analyse vind ik altijd handig. Dat mag jij natuurlijk kortzichtig vinden. ”

   Ik denk ook in natuurwetten, kunnen we elkaar de hand geven 😉
   Maar als we in patronen blijven denken, zal er niet veel veranderen.
   Ik had al gelezen dat je op Bertus reageerde 😉

   Bertus haalt een aantal zaken aan, welke kunnen gebeuren als we buiten de box denken (en niet in patronen).
   De optie die hij aankaart is een basisinkomen … dat kan.

   Vandaar ook mijn (niet op jouw persoonlijke) rede om eens verder te kijken dan gevestigde patronen/natuurwetten.
   Als we patronen blijven volgen, blijven we slaaf/schaap in een systeem waar we bijna niet meer verder mee kunnen.

 9. In de berekening zit een fout > het netto inkomen van pa is 1665,- en ma 105,- is samen 1770,- In de berekening wordt 1770,- als netto inkomen genomen maar nogmaals 105,- heffingskorting van de niet werkende partner meegenomen. De werkende heeft dus geen 40,50 voordeel, maar 59,50 nadeel! Op je lauweren rusten loont in NL.

 10. Ik wou dat ik een huur van 600 Euro had ! En nog is 600 Euro best veel geld. Oh meneer u verdient 34.678 Euro of meer ? Gaat u dan maar de vrije markt op. Ik denk dat ze het allemaal wel prima vinden, de schaarste van betaalbare huurwoningen. En bovendien hierin investeren, het levert allemaal te weinig op maar teveel partijen verdienen eraan. Al zolang als dat ik leef, kan je jaren en jaren gaan zitten wachten op een betaalbare huurwoning. (jaarsalaris < 34.678) En dan nog: Met inkomsten X dan kunt u reageren op type woning A. Met inkomsten Y dan kunt u reageren op type woning B etc etc.
  Nee dan hoor je wel eens mensen zeggen: "Die Nederlanders zijn te LUI en willen niet voor een X salaris werken" Nee ! Het is juist dat sommigen niet voor dat X salaris KUNNEN werken simpelweg omdat de huur betaald moet worden of de hypotheek. Heeft iemand daar weleens bij stilgestaan ?

  Nee, en als je dan ander werk moet gaan doen (in deze tijden natuurlijk minder betaald) dan kan je helemaal geen huurtoeslag krijgen want u zit in een te dure huurwoning. Zo simpel is het dan ook wel weer. Trouwens, niemand 'geeft thuis' als je inkomsten zakken. Red jezelf maar !

  Bovendien denk ik dat dat relatief dure wonen hier in Nederland een soort 'stok achter de deur' is juist om te gaan werken. Liever hebben ze nog dat je je in de schulden steekt door te gaan kopen dan is de bank de eerste die je achter je vodden aanzit als er niet betaald wordt. Een goede vriend is altijd zo trots als een aap: "Ik heb het prima voor elkaar met een eigen huis" Ik zeg het dan niet maar ik denk dan: "Dit IS je EIGEN huis (nog) helemaal niet"
  Gelukkig voor hem, hij heeft zijn baan (nog ?)

  Ik zou zeggen: weg met die toeslagen-zooi en zorg maar dat het gewoon weer een beetje BETAALBAAR wordt. Mede die HRA ongein heeft destijds de koopmarkt opgedreven.

  1. Wellicht dat ik iets gemist heb maar als ik dit lees dan denk ik aan het volgende:

   Je hebt een auto nodig voor je werk. De auto moet weleens naar de garage. Monteur moet betaald worden. Wat is hier zo vreemd aan ? Wat deugt hier niet aan ? Het aantal te werken uren is berekenbaar.

   Als uw reactie een ‘hoger plan’ heeft dan mijn geschetste tegenreactie dan hoor ik dat graag.

   1. Als ik een netto maandloon neem van 1900,- euro en deel dat door 144 uur, kom ik op dik 13,- euro per uur. Laat ik iemand een uur voor mij werken, 50,- euro is niets. Ik moet dus minimaal 4 uur werken om iemand anders 1 uur voor mij te laten werken.

 11. Toeslagen zijn stemvee-cookies. Zonder toeslagen gaat men buiten de mainstream stemmen, en dat wil de politieke elite niet. Tot er teveel is geleend door diezelfde politieke elite om de valse belofte te kunnen blijven waarmaken. Alles puilt natuurlijk uit van de goede bedoelingen, de eerste ingreep echter in een natuurlijk proces door centraal bestuur is de ondertekening van haar eigen doodvonnis en het begin van interen op de toekomst.

  Daarom; een basis economie, naast een puur kapitalistische, gegoten in de vorm van de communicerende vaten.

  Dat maakt alle toeslagen en bijbehorend ambtelijk apparaat overbodig. Bovendien blijf je lenig door het bloemkool steken.

 12. een wat nog iets verschil maakt is, een bijstanduitkering is bruto is netto uitbetaald hierdoor zal een steuntrekker kan nooit voordeel hebben van fiscale aftrekposten, een steuntrekker bouwt geen pensioen op, want geen pensioenpremies via werkgever.

  grootste probleem is dat er geen goed huizenmarkt is,
  niet voldoende koop en huurwoningen tegen een betaalbare prijs, hierdoor krijg je hele hoge huur en hele hoge huizenprijzen waarvan de huurders/kopers dan weer gesteund moeten worden door de overheid,
  beter is geen huurtoeslag en geen hypotheekrenteaftrek, zodat: lagere huur en huizenprijzen, maar dit kan niet want dan storten de banken pas echt in.

  het hele systeem klopt niet meer; steuntrekkers/ bankiers/ werkloze politici/ commissarissen van bedrijven/ directeuren van voormalige overheidsbedrijven/ het hele systeem is verziekt, de hoogte van bekeuringen die voor arme en rijke mensen hetzelfde is, zodat het punitieve karakter voor lage inkomens veel zwaarder is, een rijkaard lacht om een boete te hard rijden, een laag inkomen kan een week niet meer eten van een verkeersboete

  1. Het woord steun- of uitkeringstrekker vind ik een naar woord. Het klinkt zo stigmatiserend, ik gebruik veel liever het woord uitkeringsgerechtigde.

 13. Ik mis de berekeningen van een alleenstaande ouder met 2 kinderen? Want als je die berekeningen ziet, schrikken ze hier van wat we rond moeten komen! Ik vind het vooral erg voor mijn kinderen, hun kunnen er niets aan doen dat ik afgekeurd ben.

  1. Jeannette, jij vertelt het verhaal van iemand achter het grote verhaal van de crisis.
   Maar jouw leven is een van de velen.
   Maw. val je netjes in de statistieken.
   Dat kan ook een troost zijn…
   Wat wij hier doen op dit forum is de achtergrond van de crisis belichten.
   Daar vallen berekeningen voor individuele gevallen niet onder.
   Als ik de crisis is één zin mag samenvatten; Er is te weinig geld in omloop. Ik bedoel dus echt omloop en niet wat vast staat op spaarrekeningen en meer exotische spaarvormen…
   Laat de basis economie nou achter ons liggen.
   Daar sta je dan. Genoeg voedsel en andere producten voor iedereen maar het scheef gegroeide systeem ontzegt jou en miljoenen anderen de toegang tot zelfs de meest essentiële producten als voedsel.
   Daar ga je niets aan doen tenzij je radikaal het roer omgooit en de angst voor de sprong in het diepe opzij zet.
   Ga een moestuin beginnen, ga samenleven met lotgenoten, ga maximaal bezuinigen, ik bedoel echt minimalistisch leven, kom los van het systeem.
   Het kan allemaal maar is echt durf voor nodig.
   Je bent een slaaf van het kapitalische systeen en haar fiat geld.
   Dit gaan hele moeilijke jaren worden voor bijna 100% van ons…
   Vooral psychisch want veranderen, vooral radikaal veranderen is niet makkelijk.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.