Onze complexe verzorgingsstaat gaat aan zichzelf ten onder

86

Mijn ingeving om dit artikel te schrijven komt voort uit onderstaande video van de rijdende rechter. Het blijkt dat onze overheid bij een grote groep binnen onze samenleving, vaak de mensen die administratief wat onhandig zijn, maar liefst 1 miljard euro weet te incasseren aan onnodige boetes. Het Centraal Justitieel Incasso Bureau (CJIB) in Leeuwarden incasseert de opgelegde boetes voor Den Haag.

[youtube id=”oRvhQAUkEFs” align=”center”]

Boetes die o.a. zijn veroorzaakt door een stukje nalatigheid, zoals bijvoorbeeld het te laat betalen van een verkeersovertreding. Let wel, het zijn niet alleen de dagelijkse bekeuringen voor fietsen zonder licht en snelheidsovertredingen, maar ook de kosten die worden doorberekend ingeval men betalingstermijnen overschrijdt. De kosten van bijvoorbeeld aanmaningen en dwangbevelen via de deurwaarder kunnen de oorspronkelijke hoofdsom vaak meer dan verdubbelen.

Behalve verkeersboetes etcetera, houdt het CJIB zich ook bezig met het innen van achterstallige premiegelden van zorgverzekeringen van meer dan 300.000 wanbetalers. De zorgverzekeraars hebben het invorderen van deze achterstallige premies in handen gegeven het CJIB. De boete bedraagt maar liefst 130 procent (!!!) van de standaard premie.

Belastingdienst, incassocentrum bij uitstek

Een nog groter incassocentrum, die behalve belastingen enorm veel boetegelden binnensleept is onze Belastingdienst. Veel persoonlijke belastingen in de vorm van aanslagen in de inkomstenbelasting, zoals wij die in de bekende blauwe envelop door onze brievenbus gepresenteerd krijgen, worden niet op tijd betaald. Een eerste betalingsherinnering is nog zonder kosten, maar vervolgens zijn de aanmaning en het dwangbevel sterk kostenverhogend. Het is begrijpelijk dat belastingplichtigen vergeetachtig of gewoon slordig zijn met hun betalingsverplichtingen en op die manier tot hun grote schrik al makkelijk worden geconfronteerd met de bekende aanmaningen. Vaak wordt direct het verschuldigde bedrag overgemaakt. Maar niet altijd.

Steeds meer betalingsproblemen

Steeds meer belastingschuldigen ervaren betalingsproblemen en zullen een verzoek moeten doen om een betalingsregeling te treffen. Daar zijn behoorlijk wat invorderingsambtenaren mee bezig om al die verzoeken te behandelen en de betalingstermijnen te bewaken. Loonbeslagen en executieverkopen zijn al lang geen uitzonderingen meer. Werkgevers worden moe van de nutteloze drukte wat een loonbeslag in hun administratie teweeg brengt. Een mooi stukje (zinloze) werkverschaffing kun je wel stellen. Hier belasten we onze samenleving met een hoop rompslomp waar niemand beter van wordt. Het brengt alleen schade toe aan onze economie omdat veel energie verloren gaat in het innen van boete- en belastinggeld bij burgers die het vaak niet meer kunnen opbrengen. Alle invorderingskosten, zoals boetes, dwangsommen en noem maar op wat instanties zoals de Belastingdienst en CJIB voor onze regering binnen harken worden als een normale inkomstenbron beschouwd. Overigens is een normaal systeem van belastingheffing uiteraard onontbeerlijk in een rechtvaardige samenleving, maar helaas is de wijze van rechtvaardig heffen compleet zoek.

Overheidsapparaat die ons kapittelt

Mijns inziens is de BV Nederland hiermee op de verkeerde weg. Het is immoreel om op deze slinkse wijze ons burgers kaal te plukken. Toch gebeurt dat op grote schaal. We zijn er gewoon in mee gegroeid en aan gewend geraakt en we mopperen wat. We zijn in onze complexe verzorgingsstaat gigantisch doorgeschoten met de veelheid aan wetgeving waarmee met al zijn ingewikkeldheden een flinke inkomstenbron is ontstaan. Inkomsten in de vorm van het doorberekenen van kosten en boetes op de veelheid van heffingen op de zwoegende burgerij. Zijn we in onze complexe samenleving niet bezig om hierin helemaal vast te lopen? De miljarden die hier nutteloos rondtollen worden uit de economie onttrokken en leveren totaal geen rendement op. Met het innen daarvan is een groot ambtenarenapparaat belast die veel werk verricht om het geld binnen te krijgen. Vaak wordt nog niet de helft betaald omdat veel vorderingen oninbaar worden geleden als blijkt dat er sprake is van betalingsonmacht.

Van een kale kip valt niet te plukken

Nogmaals, een groot deel van ons overheidsapparaat is bezig om als toezichthouder boetes te innen die zijn veroorzaakt door de complexe wetgeving. En daar komt-ie weer, waar zijn wij in vredesnaam in ons polderlandje mee bezig? Wordt het niet eens tijd om de boel flink onder water te laten lopen en gewoon ons landje helemaal opnieuw in te richten naar het vernieuwde model van een samenleving die er uit bestaat om geld voor zichzelf te verdienen door middel van productie, handel en export. Geen enorm overheidsapparaat die ons kapittelt en met hoge belastingen ons zuur verdiende kapitaaltje afpakt om vervolgens te laten circuleren onder een groot deel improductieve burgers in de samenleving.

Onhoudbare maakbare samenleving

Let wel, improductiviteit die is ontstaan doordat we onszelf uit de markt hebben geprijsd met een te dure en onhoudbare (maakbare) samenleving waarin het idee van de volmaakte verzorgingsstaat de houdbaarheidsdatum inmiddels heeft overschreden. Met onze sociale verzorgingsstaat hebben we een groot overheidsapparaat gecreëerd die steeds hogere, progressieve belastingen moet heffen bij dat deel van de samenleving waar nog iets te halen valt. Door het wegvallen en uitbesteden van productie aan de lage-lonen-landen zijn er minder banen en zijn steeds meer mensen afhankelijk van een uitkering die door de nog werkenden en beter draagkrachtigen opgebracht moeten worden. De bekende vicieuze cirkel. De regering moet telkenjare meer geld op de begroting opnemen voor alle toeslagen, uitkeringen en subsidies. Hierdoor is telkens minder geld beschikbaar voor investeringen, innovatie en belastingverlagingen om o.a. productiewerk goedkoper te maken. Volgens mij is dat de kern waar een gezonde samenleving op drijft.

De schaamteloze overheid

Het is van de zotte om een rijksbegroting op te stellen waar aan de inkomstenkant een bedrag staat ingevuld voor te innen boetes. Let wel, je ziet het niet onder die benaming staan, het miljardenbedrag staat gewoon ingeboekt onder de te verwachten belastingopbrengsten. Het feit dat wij met ons allen wel eens een steekje laten door een te late betaling wordt gretig aangegrepen om de overheidstekorten daar mee af te dekken. Hoe meer boetes, hoe beter. Hoe schaamteloos en hoe verdorven kan onze eigen overheid zich opstellen jegens z’n eigen burgers. De denkwijze van onze bestuurders om verkeersovertredingen strenger te beboeten is niet bedoeld om ons te behoeden ooit nog één keer een overtreding te laten begaan, nee juist niet. De hogere boetes zijn puur bedoeld om meer centen in het laatje te krijgen. Als eerzaam burger mag je verwachten dat bij stijgende overheidsinkomsten er automatisch meer gedaan wordt voor het welzijn van de bijdragende burgers. Niets is minder waar. De balans van de Nederlandse staat groeit met de jaren, echter niet door de inkomstenkant maar door de uitgavenkant. Elk jaar moeten er tekorten worden gedekt. De manier waarop maakt niet meer uit. Bijna zonder tegen te sputteren betalen we de meest vreemdsoortige belastingen en vaak met hoge vervolgingskosten. Is dit nu de welvaartsmaatschappij anno 2014?

Van middenlaag naar de onderlaag

Zonder het te beseffen wordt er een grote jacht gemaakt op het geld onder de hardwerkende burgers. We hebben een te complexe verzorgingsstaat gecreëerd die gedoemd is ten onder te gaan aan z’n eigen frustraties. Het enige waar we nog druk mee zijn is om de nog resterende welvaart te verdelen en over te dragen van de hardwerkende middenklasse naar een groeiende onderlaag via een enorm overheidsapparaat. Ons sociale stelsel lijkt er voor bestemd om het resterende geld in onze economie te laten rondzingen van de middenlaag naar de onderlaag. De superrijken blijven buiten schot. Dat is algemeen bekend en toch doen we er niets aan. Ik vrees dan ook dat we in een fase verkeren van een langzame ontwaking nu duidelijk wordt dat er steeds minder te verdelen valt. Het feit dat een kabinet het al niet meer voor elkaar krijgt om nieuwe wetgeving op een normale democratische wijze door de Kamer(s) te krijgen geeft al heel duidelijk aan dat onze complexe samenleving is vastgelopen. De politiek laat iedereen nu koud. Daarom is mijn credo: terug naar de eenvoud.

Piet Pineut

86 REACTIES

 1. Terug naar de eenvoud is natuurlijk ook jezelf houden aan gemaakte afspraken. Helaas worden die aan alle kanten met voeten getreden. Of het nu gaat om de burger of de regering maakt eigenlijk weinig verschil, vooral als het geld te maken heeft.

  • Hallo Dick S,

   Hoe kan wie dan ook jouw zelf gemaakte afspraken de grond in boren?
   Als ze van jezelf zijn,kunnen ze je nooit ontnomen worden,alleen je geduld wordt op de proef gesteld.
   Als je er zelf niet volledig (mentaal,spiritueel) achter staat kan dat.
   Laat dit goed op je geest inwerken!!
   Ik schat je hoger in dan de inhoud van deze reactie,dus geef een eerlijke,waardevolle reactie hierop.

 2. Het is slechts een schrale troost om weten dat we niet de enigen zijn die geen gehoor krijgen bij allerhande instanties. En zoals die rechter terecht voor waarschuwt, straks staat er een ‘martelaar’ op om het op zijn eigen manier even duidelijk te maken, een mens is rekbaar maar niet oneindig.

 3. Zo wil ik nog wel een keer de aandacht vragen voor een reactie van een reageerder Cynicus, die op mijn reactie op een ouder artikel heeft gereageerd:

  Cynicus:
  Ergo: ik ken mensen die een lening moesten afsluiten of bij ouders/vrienden geld moesten lenen om toeslagen en naheffingen aan de Belastingdienst terug te kunnen betalen.

  Kan je nagaan… Geld lenen om je belastingen te kunnen betalen, moet toch niet heel veel gekker worden…

  • Piet heeft het ook over de complexe wetgeving in Nederland. We samen al een keer aangegeven dat Nederland een juridische- en fiscale slangenkuil is. Vooral ouderen worden het slachtoffer van toeslagen die ze onterecht hebben ontvangen, waar ze uit hun logisch oogpunt wel recht op meenden te hebben. Zelfs de ouderenbonden weten niet meer hoe het allemaal zit. Clausule A, beding B en paragraaf 1.2a. Dit is zomaar een voorbeeld. Kijk nu maar eens om je heen en je ziet de hysterie rond de kerstdagen. Meer dan een miljoen mensen hebben niets extra’s te besteden met de kerst en daar kan een handjevol liefdadige kerstpakketten niet veel aan veranderen. Ik bespeur in dit verband een mindere zichtbaarheid van de kerst op straat. Minder versiering en verlichting. Toch wil ik alle biflaten en vooral ook Koen prettige dagen toewensen en het allerbeste voor 2015.

  • Hallo R,

   Zolang wij ons individuele ego niet kunnen loslaten/opgeven ten behoeve van het geheel,zal de menselijke groei,ontwikkeling nog enige tijd op zich laten wachten.

   • Beste Bertus, je schrijft :”Zolang wij ons individuele ego niet kunnen loslaten/opgeven ten behoeve van het geheel,zal de menselijke groei,ontwikkeling nog enige tijd op zich laten wachten.”

    Dat gaat inderdaad nog wel even duren, maar zoals gewoonlijk benader ik ons menselijke gedrag maar weer eens van de positieve kant. Ik denk dat een “negatief” ego vooral een heleboel onzekerheid en angst maskeert (overleven). De oorzaak is m.i. niet zozeer egoïsme en hebzucht (behoudens een kleine minderheid).

    Jammer genoeg ontlenen heel veel mensen hun eigenwaarde aan wat ze bezitten, kundigheid en kennis, maar veel belangrijker is echter wie je bent.

    Iedereen heel harmonieuze dagen gewenst.

    • Beste Spiegel,

     Je eerste alinea bevat waarheden.
     Mijn benadering is in beginsel juist positief naar mezelf en familie toe.
     Mijn negatieve periode ligt reeds een aantal jaren achter mij.
     Daarnaast richt ik mij met een positieve intentie naar bewust wordende mensen in onze samenleving.
     Vooral de waardevolle mensen die mentaal/fysiek door een diep dal zijn gegaan draag ik een zeer warm hart toe,omdat dit de echte overlevers zijn met grote spirituele krachten.
     Veel van deze mensen kwamen/komen er veel sterker uit dan ze dachten te zijn,of dat de samenleving vond dat ze waard waren.
     Dit tijdperk Aquarius gaat veel mooie dingen opleveren,behalve voor diegenen die het volledige daglicht niet kunnen aanschouwen.
     Prettige feestdagen allen en vooral gezondheid.

     • Beste bertus,
      Je schrijft: “Mijn negatieve periode ligt reeds een aantal jaren achter mij.”

      Mijn reactie naar jou toe is absoluut niet persoonlijk bedoeld, maar is meer in het algemeen een duiding wat de oorzaak van dat “negatieve” ego m.i. is.

      Jij belicht het leven net als ik voornamelijk van de positieve kant. Achterom zien in wrok, woede, frustratie, angst en noem het allemaal maar op is zo ontzettend energieverspillend en zo verschrikkelijk deprimerend.

      Een enkeling hier heeft daar echt erg veel last van en ik hoop dan ook van harte dat door mensen als jij, Ben en Madman, mensen in staat zijn hun eigen beslommeringen wat gemakkelijker te kunnen relativeren, zodat ze toch wat relaxter door het leven kunnen gaan.

      Anderzijds waardeer ik de meer over de inhoud ingezonden bijdragen zeer. Ook het zoeken naar oplossingen en wat er moet gebeuren om aandacht te krijgen voor wat veel mensen hier willen vind ik uitermate interessant, omdat ik mijn ogen niet wil sluiten voor de grote problemen die er helaas echt zijn.

   • @bertus,

    “…zal de menselijke groei, ontwikkeling nog enige tijd op zich laten wachten.”

    Wishful thinking ?

    Ehhh… sorry, speciaal voor jou:

    Hoopvol denken ?

 4. De helft van de Quote-500 rijken zijn (volgens ‘Trouw’) het land al uit; geeft dus wel wat gaatjes in de schatkist die op een inventieve manier moeten worden gedicht.

  Het grote overheidsapparaat is overigens niet door de burgers gecreëerd, maar is parasiterend meegelift op de welvaart. Oscar Wilde zei het al: uitbreiden van de bureaucratie, om in de behoeften van de bureaucratie te voorzien. Voor iedereen die bij de overheid werkzaam is (geweest) een bekend verschijnsel.

  Zou het dan niet logisch zijn om ook de overheid te laten participeren in een verplicht afslankproces, nu de participatiemaatschappij voor de burgerij officieel is uitgeroepen?
  Maar nog steeds breidt de bureaucratie uit, om in de bhoeften van de bureaucratie te voorzien…

  • Dat klopt ook en dat is in België zo mogelijk NOG veel erger. 1 vb : 35 jaar geleden was er in een kleine Vlaamsbrabantse gemeente 1 full time equivalent ambtenaar bezig met “behoeftigen” die steun nodig hadden. Die ene FTE was dan nog gespreid over 3 ambtenaren die elk “een beetje” deden. Nu ( anno 2014 ) : ga zitten, 50 ( vijftig! ) fulltimerrs. In België is het overheidsbeslag tov. het BNP de 54% voorbij ( en stijgend ) en heeft de facto de echte economie verdrongen, waarbij geen kat in de regering(en) zich de vraag stelt hoe die resterende 44% echte economie ( en dalend ) die 54% waterhoofd moet gaan betalen.

   • Thanks…

    Gaat ook gebeuren hoor. Als logische reactie op ‘falend papier’ en/of peak cheap oil. They are running out of duct tape.

    • Denk ik ook, niet vrijwillig dan wel noodgedwongen.

     Ben vast begonnen met het zelf bakken van worstebroodjes, witte bolletjes en pindakoeken van basis ingredienten. Helaas zijn die (nog) niet van eigen bodem, maar daar wordt aan gewerkt.

     Bleed them dry, elke eurocent niet naar hen is er 1.

     • Toch , in the US of A-holes is het niet ongewoon dat man en vrouw 2 of 3 banen hebben…overdag..savonds en weet ik t al nie wanneer meer… dus ze proberen t wel 🙂

     • het niet ongewoon dat man en vrouw 2 of 3 banen hebben
      Zo had ik het banencijfer in de USA nog niet bekeken. Vraag me af hoe dit statistisch verantwoord wordt. Geen wonder dat er zo weinig werklozen in de USA zijn als percentage van het totaal aantal banen. 🙂
      Maar waarschijnlijk bedoel je heel wat anders. Zal wel komen door de lange donkere winters daar in het Hoge Noorden.

     • Dick, mijn reactie was omdat Houtskool zei: 2 verdieners kunnen nou eenmaal niet met zijn 3en werken, maar wat je zei over 2 of 3 banen en de werkeloosheidscijfers, denk niet dat t veel uitmaakt. Als je hier in nl een paar uur werkt wordt je al als niet werkeloze gezien en dat zal daar ook wel zo zijn ten gunste van de reklamecijfers, Of mensen nou 2,3,4,of 5 banen hebben.

  • Precies. Weer terug naar kleinschaligheid. Los van de macht van het grootkapitaal en de multinationals. Grote vraag: hoe gaan we dat doen. Oplossing: meer aandacht van de kiezer naar de lokale politiek. Lokale politici moeten gezamenlijk namens ons in Den Haag laten horen dat de rijksbelastingcenten meer ten goede moeten komen aan de gemeenten i.p.v. naar Brussel.

   • Sorry, mijn opmerking hierboven is bedoeld op de reactie van Houtskool: “Produceer en consumeer lokaal; zonder tussenkomst van bank of beursgenoteerd. Simpel. Starve the beast.”

    • En precies daar zit ‘m de kneep PP.

     Pro-actief of reactief? Pro-actief zal m.i. niet gebeuren; zodra er op pro-actieve wijze iets wordt ondernomen is dat een signaal naar financiele markten dat het ‘game over’ is. En dat betekent dat de ‘unfunded liabilities’; de valse beloften van de onhoudbare verzorgingsstaat en de pensioenen, acuut onderuit gaan. Net als de rest van het overgehefboomde systeem. Een volledige financiele en economische crash, met als gevolg miljoenen doden, plundering etc etc.

     Dus wat gebeurt er as we speak? Financiele markten worden kunstmatig overeind gehouden. Tot ook dat niet meer gaat, peak cheap oil levert hierin een niet onbelangrijke, waarschijnlijk bepalende bijdrage.

     Het gaat dus reactief worden. De vraag is, o.a. bij ondergetekende maar ook bij vele anderen, gaat dat abrupt of vloeien we naar een ‘nieuw normaal’?

     Binnen deze m.i. onvermijdelijke transitie ontstaat ruimte om het beter in te richten; basis economie versus op duurzaam fundament gestoeld puur kapitalisme, op natuurlijke wijze ‘aangestuurd’ via de wet van de communicerende vaten.

     Lokaal produceren/consumeren zal nooit en te nimmer onstaan uit wetenschap, maar uit noodzaak.

     Shock & awe, of managed transition, that’s the question imho.

     Compliment voor je bijdragen. Nu gaan we naar fase 2. Maar dat is slechts mijn mening. Er liggen noodplannen op de plank bij overheden, grote banken en centrale banken, maar vastklampen aan overheden heeft in het verleden niet veel goeds opgeleverd.

     Fijne dagen voor alle biflaten, het leven gaat door!

     • Waarbij boekhoudkundig ingrijpen, zoals door Werner op Biflatie uitvoerig aangegeven, een meer dan welkom stuk geteedschap is om deze transitie vloeiend te laten verlopen.

      Niet onbelangrijk….

      Duh…. biflaten.

   • @Piet Pineut,

    En dat is inderdaad helemaal niet zo’n gekke gedachte aangezien wel meer dingen (zorgplichten en reeds uitkeringen en burgerzaken etc.) van overheidswege naar de verschillende gemeenten worden gedirigeerd. 1) Zoals een overheid die zegt dat vrienden, familie en buren wel taken kunnen overnemen (dichtbij en naasten) zo zou je kunnen zeggen dat 2) een gemeente (lokale politiek) dichter bij de burger staat dan een verre overheid.
    1) Mooi, maar discutabel ivm haalbaarheid in sommige gevallen.
    2) Is gewoon wel waar, lijkt me.

 5. Het filmpje greep mijn behoorlijk aan, onvoorstelbaar (onmenselijk) hoe er met mensen wordt omgegaan.
  Wat mij betreft gaan we met z’n allen een schaduweconomie oprichten waarin het geluk van de mensen centraal staat. Lekker duurzaam en zelfvoorzienend. Ik hoop eigenlijk dat we daar geleidelijk een beetje in terecht gaan komen. De toekomst zal het uitwijzen.

 6. Goed artikel. Alleen jammer dat de meeste artikelen gaan over symptoombestrijding; de vrijwel logische verontwaardiging die telkens weer de kop opsteekt als het zoveelste ‘systeem’ blijkt te zijn ontworpen zonder oog voor sustainability.

  Boekhoudkundig ingrijpen is m.i. dan ook slechts een prop vertroebelende watten op een gapende arteriele bloeding.

  Revolutions & WAR…. is what’s for dinner….

  Biflaten.

  • Hey, ktm, die Pimco-pooier hep het schip toch verlaten? Heet dat niet front-running? Of just in time ‘justification’?

   Als die papieren iou’s kettingreactie echt op gang komt, zet die alts tijdig om in hard assets he? Die tijdspanne is aanmerkelijk korter dan die van de ‘legitieme’ fiat-variant.

   En blijf weg bij silverdoctors, just for fun reads….

   You sound like a fucking troll that gave up on PM’s

   • Iedere Nederlander van pakweg 15-100 jaar moet hier mijn inziens elk artikel en de reacties daarop makkelijk en begrijpelijk kunnen lezen.
    Dat is ook de intentie van deze site ( een groot publiek bereiken ).
    Niks geen poes pas,hocus pocus,abracadabra of zelf ingenomenheid.
    Als het deze kan opgaat,vliegt het z’n doel voorbij.

  • Waarom hier allemaal van die onleesbare Engelse troep posten Know?
   We leven hier in Nederland,vertaal het dan eerst even.
   Ben je hier te lui voor,of wil je alleen maar interessant doen.

   • Oppervlakkig geklets kun je op nu.nl vinden Bertus. Punt is, naarmate je jezelf hebt ingelezen, en dan bedoel ik echt ingelezen, dan weet je dat de wereld grenst aan waanzin, die grens zelfs weet te overschrijden op bepaalde punten.

    En dan zeik je wel eens van je af. Zoals ktm, en ondergetekende.

   • @bertus,

    Je hebt het gelezen en vervolgens heb je kunnen concluderen dat het troep is ? Engelstalige artikelen zijn niet per definitie als troep te classificeren. Je kan het (soms) eens of oneens zijn met ktm maar een link gepost door ktm is ook niet per definitie troep. Wel zou ik ktm willen oproepen Koen wat minder snoeiwerk te bezorgen want ktm is slim genoeg om te kunnen inschatten of Koen (of snoeischaar kompaan 😉 ) gaat snoeien of niet. Laten we de moderatie vrijheid op biflatie.nl waarderen en vooral zoveel mogelijk respecteren. Ik kan me voorstellen dat je het kunt waarderen dat in de gevallen waarbij het een vertaling betreft van een -artikel- op biflatie.nl van het Engels naar het Nederlands maar van iemand die zijn/haar reactie doet met een link kan je hooguit vriendelijke vragen of de persoon deze zou willen vertalen. Overigens, bij een Franstalig of Spaanstalig artikel/link/verwijzing haak ik ook gewoon af maar die laatste 2 gevallen komen gelukkig nooit of zelden voor. En bovendien weet ik dat ktm in elk geval bij machte is om iets van het Frans naar het Nederlands te kunnen vertalen. Zo heb ik onthouden dat ktm wel eens iets voor houtskool heeft vertaald/gecorrigeerd.

    Onthouden… Het is altijd wel handig om te weten…

    En als laatste, ktm afzeiken -omdat-het-ktm-is- … dat lijkt me ook niet de juiste houding. Als ik ktm zou afzeiken dan zou ik hem afzeiken op de inhoud van zijn reactie en alleen als ik dat nodig acht.

    • Hallo R en Houtskool,

     Houtskool,dat ik weet en mij bewust ben van wat ik post hoef je niet bezorgt te zijn.
     R, mijn punt is niet dat wat Know troep post,maar waarom dat het allemaal van die door gelinkte Engels talige artikelen zijn.
     Zelf geen of zeer gebrekkige reactie of uitleg geven,maar dit proberen te compenseren door een buitenlands artikel of analyse te dumpen.
     Wanneer je dit doet,heb je een deur van 10 cm dik voor je kop gecreëerd.
     Het is allemaal niet van hemzelf en daarom niet van persoonlijke waarde.
     Ik begrijp waarom hij dit al zo lang doet,het is zijn angstvallig bewaarde geheim niet meer.

    • In mijn eerdere posting is te lezen dat ik geen stelling neem naar KTM als persoon, maar naar de inhoud,maatschappelijk,mentaal gehalte van zijn reacties.

  • Just in time justification….

   De rechtvaardiging om juist op tijd, naar eigen maatstaven, het zinkende schip te verlaten; een 1 partij systeem wordt gezien als ‘dictatuur’, een multi partij systeem maakt handig gebruik van de flow —>> onbereikbaarheid van de ‘schuldigen’ zoals ik propageer in de basis- kapitalistische flow binnen systemen.

   Het is niet nieuw, maar werkt voor het publiek, i.p.v. tegen.

   De vijand verslaan met haar eigen wapens; de ironie…

   Heheh…

 7. @Piet Pineut:
  Kop lijkt niet helemaal juist. Verzorgingsstaat gaat niet aan zichzelf ten onder, maar aan politiek onbenul.

  Overigens is de € 1 miljard aan ‘onnodige boetes’ hard nodig om bijvoorbeeld achterstallige contributies met gezwinde spoed aan het hoofdkantoor in Brussel over te maken.

 8. Volgens mij zijn de meeste biflaten redelijk tot zeer ingelezen in de materie of gebruiken tenminste nog hun gezond verstand. SW is bang dat -ondanks alle goedbedoelde oplossingen, hoe marginaal ook- er een weeffout in de mens/maatschappij zit die we er nooit gaan uitkrijgen. Noem het ego, noem het jalouzie, noem het kwaad, noem het de duivel whatever, maar ergens in de mens zit een gen, een eigenschap die maakt dat het nooit meer een paradijs zal worden op aarde. Vroeger dacht ik dat dit onderdeel uitmaakte van de natuurlijke selectie, het Darwinisme. Biologisch of sociaal, laat ik maar even in het midden hier. Geleerd op school… Maar de laatste jaren ben ik hier op terug gekomen en overdenk serieus de mogelijkheid dat evil forces moedwillig de mensheid probeert te doen ontsporen. Om welke reden dan ook. Prometheus, de appel, de slang… Maar goed, wat ik schrijven wil: het gaat op grote schaal -dus substantieel- nooit wat worden met de mensheid. Ieder individu heeft ergens een eigen belang waar de seinen voor hem/haar op rood gaan. Bovendien is er zoveel hebzucht en crimineel-gedreven egocentrisme dat alleen-dat-al een onoverkoombare hindernis is. Los van de complexiteit dus. Crimineel gedrag in onze wereld is het zand in de motor. Is het overlevingsinstinct? Het zal niet stoppen! Zijn het duivelse krachten? Het zal evenmin stoppen! Mijn inschatting is dan ook dat alles uit elkaar aan het vallen is, dat er nog minder “samenleving” overblijft en er grofweg 4 klassen overblijven: de boven-ons-gestelden (rich and famous, de politieke en juridische macht), een onwetende werkende klasse, buikje gevuld (en de boer hij ploegde voort), de autonomen (zelfredzaam en geinformeerd, de asocialen) en een enorme onderklasse van kansloze zombie-achtige leeghoofden, neukend en feestend alsof het leven gevierd moet worden. Maar hopelijk zie ik iets over het hoofd…

  • En uhh, begrijp me aub niet verkeerd als ik zeg: de asocialen. Het woord heeft twee betekenissen, ik bedoel die waarin je meer ontkoppeld bent van de samenleving.

   • Net op tijd SW met deze opmerking. Misfits had een beter woord geweest. De niet-passenden van/in deze maatschappij. Daarvoor geldt trouwens gewoon grofweg de 80-20% regel en vind je in alle tijden.

  • Ik denk persoonlijk dat de achteruitgang anno 2014, of beter gezegd in de 21ste eeuw, te maken heeft met het normale verschijnsel van opkomende en neergaande tijdperken. De tijden van opkomst en verval. We hebben de goede tijden gehad. De wederopbouw na de 2e WO heeft de mensheid alles gebracht wat nodig was om er wat goeds van te maken. De technologische vooruitgang, de ruimtevaart, digitale revolutie, het nieuwe politieke denken waarbij socialisme en kapitalisme zo ongeveer hand in hand gingen, een nieuwe tolerantie, en noem maar op. Er zijn ongelooflijk veel ontwikkelingen geweest in de vorige eeuw waardoor de mensheid in een totaal andere wereld is gaan leven. Echter was deze vooruitgang voorbehouden aan de Westerse wereld. Daar gaan we nu last van krijgen. Je ziet het al om je heen dat door de gegroeide tegenstellingen er spanningen zijn ontstaan die langzaam naar een hoogtepunt aanzwellen. Als de wereld uit balans raakt zal, net als in de natuur wanneer het verschil tussen hoge en lage druk te hoog wordt, er automatisch een storm of orkaan losbarsten. Er zijn genoeg aanwijzingen waaruit valt op te maken dat de enorme welvaartsbubbel langzaam leeg loopt. De spanning was te hoog. Logisch uiteraard, want er zijn inmiddels zoveel interne spanningen binnen de bubbel dat hierdoor vanzelf de tegenstelde krachten hun vernietigende werk gaan doen. Kijk maar naar het mislukken van de intregratie, zowel in Europa alsmede in de VS. Kijk naar de toegenomen spanning tussen Oost en West. Kijk naar de enorme chaos in het MO. Kijk naar het waanzinnige verschil tussen arm en rijk. Kijk naar de ontelbare fraudes op hoog en laag niveau. Kijk naar de excessieve beloningen bij multinationals. Kijk naar de toegenomen geopolitieke mondiale verschillen en kijk naar het enorme wantrouwen tussen de burgers en hun politici. Genoeg ingrediënten om er een totale chaos van te brouwen. Ik ken hiervoor een heel toepasselijk gezegde: het kwaad straft zichzelf. Sorry voor mijn sombere zienswijze, maar ja, mijn naam is niet voor niets Piet Pineut. Mijn advies: neem eens een extra neut…

   • @Piet Pineut,

    Er is meer. De hoofdstroming heet tegenwoordig ‘mondialisering’ of ‘globalisering’, steunend op handelsverdragen. Lees voor het gemak even het volgende uitstekende artikel:

    http://www.citareg.nl/ttip-multinationals-grijpen-definitief-de-macht/

    Verkopen, overal en altijd. Al het andere zal daaraan ondergeschikt zijn. Met een gelijkschakeling van wetten, regels en arbeidsvoorwaarden.
    Via het handelsbeleid wordt ook de verdere integratie van de EU een feit.
    Nationale parlementen zullen het nakijken hebben.

    • Door schaalvergroting en overnames zijn er veel multinationals ontstaan die intussen alle macht hebben. Het is volkomen duidelijk dat wij burgers steeds minder voor het zeggen hebben nu politici beïnvloed worden door de machtige lobby van banken en grote ondernemingen. Het is de kracht van het grootkapitaal waar ook politici, net als mensen, altijd gevoelig voor blijven. We zullen daar nog een poosje last van hebben vrees ik. Pas op het moment als wij burgertjes onze verstrooing niet meer kunnen betalen komen we vanzelf in opstand. Dat is een langzaam proces. Zolang wij in NL nog volop vermaak hebben in de vorm van vele evenementen, TV en internet, zal het grote publiek voorlopig alleen nog mopperen. We zitten ‘s avonds nog lui onderuit op de sofa met een biertje en vinden het allemaal nog prima. Echter worden we geleidelijk aan uitgeknepen en worden we pas boos wanneer blijkt dat het al moeilijk wordt om de maandelijkse lasten nog te betalen en er geen geld meer is voor de geneugten des levens. De grote massa die nauwelijks of niets meer te besteden heeft wordt groter doordat de middenklasse volledig wordt weggevaagd. En zie daar de revolutie breekt aan. De stroom geld die van de onderlaag naar de bovenlaag vloeit houdt natuurlijk een keer op. Het grote geld kun je namelijk alleen verdienen door het weg te halen bij de massa die hun geld omzetten in de maatschappij. Dit speelt zich af in een lange cyclus van tientallen jaren. Dit is zo ongeveer het beeld wat ik voor ogen heb. De nuchtere waarnemer ziet nu al de geopolitieke spanningen oplopen waarbij niemand een voorspelling kan doen wanneer en waar precies de gifbeker omvalt.

 9. Het lijkt wel of mensen de geschiedenis vergeten!

  Heel vroeger was de sterkste de baas, die dicteerde andere, en wie niet luisterden werd afgeslacht (letterlijk).

  Onze staat is met geweld tot stand gekomen (! zijn we zeker vergeten), de elite heeft de macht gepakt, vroeger noemden we die elite , edelheren, ookwel de adel. Eigenlijk waren de edelheren de sterkste rovers, die hun macht met geweld hebben opgelegd.

  Het heeft eeuwen geduurd voordat er over democratie werd gesproken en door de welvaart gedreven is er een periode van bijna gelijkheid ontstaan. In deze korte periode in onze geschiedenis (“90 tot de eeuwwisseling) is dit ook doorgeslagen, dat was te herkennen aan misbruik van uitkeringen etc. Met het verdwijnen van de economische voorspoed gingen de machthebbers weer met twee benen op de grond staan. Helaas is ook dit doorgeslagen, gedreven door een enorme ineenstorting van de welvaart (zeg maar, met het verdwijnen van de fabrieken naar de BRIC).

  Helaas zie je daardoor het omgekeerde proces. Er komen meer armen en net als vroeger hoort daar een (r)overheid bij die met harde hand de lakens uitdeelt.
  Dit orgaan (?) is daar een prachtig voorbeeld van. Steel zo veel mogelijk van de burgers , houdt die arm en dom.

  Welkom in de na-dagen van de democratie!!
  Lang leven de dictatuur.

  • Het ligt ook aan het systeem.
   Je kan moeilijk even bij de rijken halen.
   Ook kan je moeilijk mensen veranderen.
   Mensen willen wel anders maar als jij het weet kan je de politiek in.

 10. Een stuk uit de telegraaf:
  Rookgordijn rond naheffing
  door Jan-Willem Navis
  Den Haag –

  Het kabinet trekt een rookgordijn op over de naheffing van 642 miljoen euro die Nederland moet betalen aan de Europese Unie. Hoewel minister Dijsselbloem (Financiën) beloofde ’tot de bodem’ uit te zoeken wat er gebeurd is, weigert de bewindsman correspondentie en andere documenten te verstrekken over de omstreden rekening.

  Minister Dijsselbloem wil slechts negen stukken overhandigen. Minister Dijsselbloem wil slechts negen stukken overhandigen. Foto: Reuters

  Een verzoek van De Telegraaf op grond van de Wet Openbaarheid van Bestuur is grotendeels geweigerd, zonder motivatie. Slechts negen van de 115 stukken worden openbaar. Het besluit om de lezers van deze krant onwetend te houden, is genomen na overleg met de Europese Commissie. Die ziet in openbaarheid over de besteding van Nederlands belastinggeld „geen publiek belang dat zwaarder weegt dan het besluitvormingsproces” in Brussel.

  Het ministerie van Financiën verstrekte enkel een lijst met documenten, en een paar weinig specifieke notities en e-mails. Uit de lijst valt op te maken dat Dijsselbloem direct nadat de naheffing bekend werd, hierover op de hoogte werd gesteld door zijn ambtenaren. Het bericht ging tegelijk naar zes andere ministeries, waaronder dat van premier Rutte. „Maar de Tweede Kamer mag het niet inzien”, klaagt CDA-Kamerlid Omtzigt.

  “geen publiek belang dat zwaarder weegt dan het besluitvormingsproces” in Brussel.

  De EU parasieten doen zelfs geen moeite meer om het schofferen van de belastingbetaler te verbergen en staan volgens Dijsselbloem gewoon boven de wet ( WOB ).
  Viel mij wel op dat er ruim 1000 reacties waren op dit stuk, allemaal negatief en merendeels redelijk goed onderbouwd. De Telegraaf is natuurlijk enkel op zoek naar een goed verkopend artikel maar de lezer wakker…. hopelijk!

  • Da’s best ernstig wat hier gebeurt. En als we het al niet wisten dan hadden we al een sterk vermoeden. Laat onverlet dat dit gedrag wel dermate schaamteloos begint te worden dat wat mij betreft alle grenzen van fatsoen dan maar losgelaten moeten worden. Ieder voor zich, God voor ons allen.

 11. Een parasiet is een levensvorm die zich ten koste van een ander organisme waarmee hij samenleeft in stand houdt. Bron Wikipedia.

  Slaat toch geweldig op politici en ambtenaren gezien die geen donder produceren dan enkel stront.

  • Vrijspreker is okay. Mijns inziens ook een correcte observatie die je daar maakt Sander 😉 Het verhaal doet me denken aan het cultboek van Robert M. Persig met die achterlijke titel Zen and the Art of Motor Maintenance. Een quasi filosofische zoektocht naar de betekenis van kwaliteit, gebracht als een “road movie”. We zouden maar zo generatie-genoten kunnen zijn (verwacht ik van meer biflaten btw). Brengt me bij de digitale moderniteiten. Er zijn er drie die ik waardeer: internet (check), draadloos (met dank aan genius Nikola Tesla, check) en laptop (check). De rest kan me gestolen worden. Back to Basics is ook Back to Romance: Joe Walsh op vinyl, een oude tweecylinder met carburateurs, pruttel-koffiepotje op de houtkachel. Kom op mensen, je kerst is zoveel beter zonder Spotify, een hybride leasebak a 14% en Senseo-vocht. Ik ga Persig maar weer eens lezen. En uhh, het is goed te weten dat ik niet de enige zwartkijker ben. Samen met Franquin en jullie Biflaten sla ik me er wel doorheen. Fijne kerst!

 12. Om redenen heb ik het bijbehorende filmpje nu pas kunnen zien.

  Mijn god ! Van 2.000 Euro naar 15.000 Euro ?

  Dat geeft maar weer aan hoever de overheid (minister) van de burger af staat. 15.000 Euro maak je toch niet dik. Dat is toch maar 1 maandsalaris ?! Waar lult dat knulletje nou toch over ?

  Nou betaal ik maar 34 Euro wegenbelasting voor 3 maanden voor mijn koekblikje. Tja, dat is dan weer een voordeel en erg weinig voor Nederlandse begrippen. Ik kreeg ineens een boete voorgeschoteld van (behoorlijk) wat meer dan het dubbele van de te betalen wegenbelasting zonder een herinnering te hebben gekregen dus ik bellen met de belastingdienst:
  “Meneer, u krijgt een lange tijd om te kunnen betalen (*) en u heeft al eens eerder een herinnering gehad voor het vorige termijn dat u inmiddels wel al betaald heeft. Op het moment dat u ooit eens een herinnering heeft ontvangen dan wordt er een vinkje gezet in het systeem waardoor u überhaupt geen herinnering meer gaat ontvangen.”

  Nou mag je, wat mij betreft (terecht) denken dat te laat betalen niet zo handig is maar eens iets vergeten is een mens niet vreemd. Hoe dan ook, een vinkje zetten na het ontvangen van een herinnering zoals ik het boven heb omschreven dat riekt naar iets heel bewust doen.

  (*) ‘Meneer, u krijgt een lange tijd om te kunnen betalen…’
  Dat werkt -weleens laten vergeten- in de hand.
  En ik vraag me af of dit allemaal juist heel bewust zo geregeld is.

  Tja, zo is 1 miljard Euro inderdaad heel makkelijk verdiend…

  • R, het bedrag van een boete moet je te allen tijde omzetten naar edelmetaal, in fysieke vorm. €85,- boete is voor €85,- goud of zilver kopen. Dat is nu eenmaal de premie die zichzelf terugbetaalt, inclusief boete. Starve the beast.

    • Of, geef €85,- minder uit in de maand dat je de boete krijgt.

     In principe hetzelfde als ‘produceer/consumeer lokaal’

     Wat ‘men’ aan jou onttrekt, onttrek dat aan ‘hen’….

     Fijne dagen R, geef extra liefde aan je naasten.

 13. Even schrikken?
  http://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.KD.ZG?order=wbapi_data_value_2013+wbapi_data_value+wbapi_data_value-last&sort=desc
  Nederland doet het al vele jaren significant slechter dan menig Afrikaans land…
  Nou stonden wij hoog en zij laag, daar niet van…
  Maar toch is dit schrikken…
  Tenzij een beetje krimp er niet toe doet…
  Maar wij weten allen dat een procentje krimp feitelijk het tienvoudige is in de zak van de doorsnee burger…
  Het is nou eenmaal crisis en Nederland staat met wat kut landjes helemaal onderaan!

 14. Aan déze lim(m?)eric(k?) kan zèlfs “de houts” nog een puntje zuigen-gn-gnn… :

  ” A world drowning in debt, weighed down with deflation,
  Was saved once again by more asset inflation.
  And I heard her exclaim, as she cranked up her press,
  Wish your kids Merry Christmas, they’ll inherite this mess ! ”

  Eérlijk gejat, hè?

  … hihi …

 15. @moers : zeik Nederland nou niet te veel af aub.

  Je zit MIDDEN in het “visa-return traject” èn je hebt een pampierloze braziliaanse, remember ?

  So be NICE to The Common Dutch Hooker !

  Probeer anders nog eens lekker het NL-Koninklijk Huis te besgermen tegen KLOL, of anders Onnootje Hoes tsss …

  Jij gaat het hélemaal maken in HOLland, dat voel ik aan m’n water heheh …

  • Wat heeft u nou ineens met Nederland “lijp’ (zie definitie ).
   Probeer eens wat rust,logica en bewuste inzichten in uw leven te creëren.
   Dan zou u wellicht een goede bijdrage aan het geheel kunnen leveren.
   U bent van nature niet dom,maar het vermogen lijkt met de week af te nemen.
   Laat al die negatieve energie los,contact jezelf en u zult zien dat het geheel een goede wending zal nemen.
   Ik weet dat u zeer halsstarrig bent in uw opvattingen,maar probeer te doorgronden en vast te pakken wat u momenteel wordt aangeboden.
   Het is niet zomaar,dat wij elkaar ontmoeten op deze site.

  • Ik dacht nog beter te negeren…

   Brazilië is nog erger dan Nederland.
   Nederland heeft een goed functionerende infrastructuur, goede voltijds educatie, weinig bureaucratie ivm. Brazilië, minder welvaartskloof, gezonder klimaat en bovenal meer burgerinitiatieven zoals de voedselbanken. Je hebt hier in Brazilië wel door de overheid ingestelde voedselbanken maar dat is magertjes.
   Veelal sluiten mensen zich aan bij de kerk waar ze elke dag een niet bepaald gezond prakkie (rijst met bonen) kunnen halen met een verdwaalt stukje kip.
   Vaak zie je werklozen bij de mini gamma’s zitten waar ze af en toe helpen met opladen van zware zaken als zakken cement en dan in de brandende zon of gietende regen meerijden en elders weer uitladen, dit allemaal in ruil voor een prakkie en wat geld voor sigaretten en drank. Dit soort heerschappen doet het ook met de meiden van 10 tot 15 waarvan sommige met 12 al zwanger zijn. Er zijn hier meiden van nog geen twintig met 3 kids, elk andere vader, vaak onbekend en uiteindelijk door overheid gratis gesteriliseerd…….
   Menig man heeft al heel wat moorden op zijn naam.
   Ik ken al drie moordenaars die het toegaven en ken een ex politie agent die me zei voor 5.000 Real wie dan ook om te leggen.
   Vandaar ook het vrouwenoverschot hier.
   Het is echt geen grap, ik kan elke maand zo in het bootje stappen met de meest mooie dames die met groot gemak mijn dochter hadden kunnen zijn. Natuurlijk wel met kids…
   Van de 50 geweldadigste steden ter wereld zijn er 14 Braziliaanse, sommige lijsten plaatsen er NB 16 Braziliaanse steden op.
   Er zijn per jaar meer moorden dan verkeersdoden, namelijk 100 doden door geweld per dag, voornamelijk in de noordelijke kuststeden als Fortaleza, Belem, Recife, Salvador, etcetera. In Fortaleza zijn er elk weekend wel een stuk of tien doden, als het een paar minder zijn is het weinig.
   Dit land is volkomen mislukt.
   Maar zie ook dit artikel:
   Why Brazil Is Its Own Worst Enemy
   http://m.huffpost.com/us/entry/6367760
   Van grote infrastructuur projecten komt niks terecht, rekeningen blijven onbetaald, kosten lopen op, incompetentie bij politici en uitvoerders.
   Een land als Brazilië kan zelf geen auto, trein of boot maken, alles komt uit het buitenland, veelal China.
   Zelfs de vliegtuigen worden in de USA gemaakt en dan hier in elkaar gezet en dan pas komt er de naam Embraer op.
   Okay, ik overdrijf nu een beetje maar op Embraer na is er eigenlijk geen goed functionerende multinational.
   Van 40.000 km spoor is nog 30.000 smalspoor van over waarvan 80% niet of nauwelijks bereidbaar, vaak overgroeid, diefstal spoor en stamt vaak nog uit 19e eeuw !!!
   Snelwegen slibben volkomen dicht met bussen en vrachtverkeer.
   Het is echt absurd.
   Nederland is zo slecht nog niet.
   Alleen de mentaliteit is niet in orde.
   Mensen zijn teveel bezig met dom vermaak en materieel bezit.
   Maar dat gaat veranderen als een kritische hoeveelheid mensen uit de comfort zone worden getrokken…
   Maar okay, Brazilië heeft ook wel goede dingen vooral voor kerels die houden van wat rotzooi, anarchie, beetje drinken en neuken, lekker klimaat, veel ruimte, ongedwongen mentaliteit. Heb je schijt aan iedereen en alles en wil je lekker lawaai maken, rotzooi op straat flikkeren dan kan jij je hier heerlijk uitleven.
   Ik sta elke dag weer te kijken van de idioterie en gebrek aan beschaving maar verdom het als een van de weinig buitenlanders om er aan mee te doen.

 16. Omdat de discussie onder mijn artikel nog even aanhoudt wil ik nog aanvullend reageren op eerdere reacties van mijzelf. Houtskool spoort mij aan met zijn opmerking: “Piet, kom eens met een oplossing. De verontwaardiging kennen we zo langzamerhand wel.” Ik neem aan dat H echt wel snapt dat ik de oplossing niet voor handen heb. Gelukkig heb ik nog de nuchtere eigenschap om te kunnen analyseren wat er om mij heen gebeurt. En daaruit trek ik de conclusie dat niet mijn persoontje alleen de kracht bezit om als een godheid met een toverstafje de boel recht te trekken. Het is het hele systeem zoals door de mensheid gecreëerd waarbij het fiat-geldsysteem met de dollarvaluta als wereldmunt nog altijd de kar trekt. Het feit dat dit systeem het nog zo lang weet vol te houden ligt m.i. aan de enorme verwevenheid van de wereldhandel, in dollars natuurlijk. En het feit dat door de hoeveelheid van handelsverdragen binnen de globalisering er constant nieuwe stimuli worden gevonden om de boel draaiende te houden. Let op, het onlangs gesloten handelsverdrag tussen de VS en andere westerse economieën zet natuurlijk de kroon op de globalisering. Dat betekent het einde voor de arbeidersklasse en de middenklasse; een ontwikkeling die al duidelijk zichtbaar is en d.m.v. dit verdrag wordt versneld. Kijken we daarnaast naar de valutaoorlog tussen West en Oost en het feit dat Rusland en China hebben afgesproken om hun handel te gaan afrekenen in eigen valuta, dan moge duidelijk zijn dat aan de dollar-hegemonie weldra een einde zal komen. De VS maakt nu z’n laatste groeistuipen mee door het samenvallen van een paar gelukstreffers. De eigen olievoorziening en de uiteindelijke resultaten van de gelduitstrooiing van de FED waardoor in de bovenlaag van de VS-bevolking nog wat meer wordt omgezet in de maatschappij. Maar tegelijkertijd bouwen zich de spanningen op in de onderlaag waar in de grote steden rassenonlusten ontstaan simpelweg door de enorme lage arbeidsdeelneming en de toename van de armoede in de onderlaag. De bevolking zoekt een stok om mee te slaan en dat doen ze door de confrontatie te zoeken met de politie die niet helemaal toevallig juist nu vaker moest ingrijpen op rovende Afro-Amerikanen. Dat is nu precies het gevolg van het uitbuiten van de onderlaag door de superrijken. Zo simpel is het! Ook in de EU zullen dit soort spanningen zich gaan uiten. Kijk even naar Duitsland, waar in Dresden al stevige protesten zijn tegen de islamisering in Dld. Ook in de EU zoekt de bevolking een stok om mee te slaan. De islamisering met de link naar IS is hier de grote angst onder de bevolking die tegelijk de narigheid gaat ondervinden van het vasthouden aan de mislukte muntunie. Als ik dit allemaal zo aanzie dan lijkt het er op dat we langzaam wakker worden, behalve in NL dan nog. Door mijn mening te geven op een website als deze waarop lezers deelnemen met vaak een overeenkomende visie hoop ik een bijdrage te kunnen leveren aan een stukje bewustwording wat misschien ooit de aanzet kan zijn om een klein deel van de wakkere bevolking op te schudden. Of anders uitgedrukt, de naaste omgeving er van bewust maken dat we actie moeten ondernemen om een totale onderdrukking te voorkomen. Een andere oplossing heb ik als eerzaam burger niet. In de huidige politieke verdeeldheid kan ik mijn stem niet meer kwijt, dus probeer ik het op deze manier. Vanmiddag mag ik deelnemen aan een kerstdiner voor 20 personen en nu al weet ik dat ik met de kerstgedachte in onze achterhoofden niet hoef aan te komen met gepreek over de deplorabele staat van onze wegzakkende welvaartsstaat. En dat is wat ik bedoel, we hebben het nog te goed. Althans in het beeldbepalende deel van de massa. De onderlaag is niet meer volop in beeld, maar wordt weggedrukt. Tot op een bepaald moment….

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.