Onze pensioenen zijn de pineut

32

Onze trouwe bezoeker Piet Pineut heeft de smaak te pakken en gaat verder in op de schuldenberg en onze pensioenen | In navolging van mijn vorige artikel op 12 oktober durf ik het aan om daar een voortzetting aan te geven. In de voorlaatste alinea sloot ik af met de opmerking dat de beurzen misschien wel eens flink zouden gaan dalen. En zie, wat gebeurde er de afgelopen week, een zeer bewogen beursweek met flinke dalingen op alle beurzen wereldwijd.

pensioenen

Van een echte crash was nog geen sprake maar de onrustige beursweek haalde wel de headlines van onze mainstream media. Nu ben ik niet een helderziende en ook geen beurskenner, want ik beleg in het geheel niet. Behalve dan mijn pensioenfonds waar ik al 45 jaar premie heb ingelegd en waarschijnlijk nog 5 jaar moet blijven doen. Dus heb ik alle reden om de financiële markten in de gaten te houden. Ik wil graag weten wat er mijn ingelegde pensioenpremie gebeurt en wat mijn kleine beetje spaargeld vandaag de dag waard is.

Wakker geschud door Biflatie

Ik ben, zoals vele anderen, de laatste jaren wakker geschud en wellicht komt dat doordat ik al een jaartje of 4 de artikelen lees die op deze website voorbij komen. Wanneer ik tijd heb kijk ik even of Koen een nieuw verhaal geplaatst heeft en lees dan vaak met grote interesse de stukken op Biflatie.nl. Net zoals alle andere biflaten doen we daar met z’n allen veel wijsheid mee op en kunnen we voor ons zelf inschatten welke waarde we aan dat artikel kunnen hechten. Vanzelfsprekend volg ik nog andere websites maar ik vind de discussies die op Biflatie ontstaan meestal wel boeiend. Er zijn veel uiteenlopende meningen te lezen. Ik denk dat Biflatie hier redelijk uniek in is, omdat er inhoudelijk doorgaans goed geargumenteerd wordt gereageerd. Om die reden ben ik zelf gaan meedoen en plaats af en toe een reactie onder maatschappelijke onderwerpen die onze samenleving raken.

Piet Pineut

Mijn pseudoniem, Piet Pineut, heb ik doelbewust gekozen omdat ik mij, net zoals veel anderen, vaak geslachtofferd voel door de besluitvorming van onze doorgedraaide beleidsmakers. Let wel, ik voel mij niet mislukt in deze maatschappij, ik ben tevreden met wat ik heb en met wat ik ben en met wie ik mag delen. Vanuit mijn nog altijd actieve beroepsuitoefening sta ik met beide benen op deze modderige aardkloot en heb ik het voordeel dat ik onze maatschappij redelijk kritisch weet te analyseren. Ik ben geen doemdenker maar een optimist. Ik ben een nuchtere waarnemer en erken de betrekkelijkheid van ons aardse leven. Mijn credo is: “geniet van het leven, het duurt maar heel even”.

Pensioenpijn

Kom ik terug op mijn slachtoffergevoel. Zoals ik eerder opmerkte betaal ik al 45 jaar pensioenpremie. Ooit had ik decennia gedacht en gehoopt om eerder dan mijn 65ste van een vroegpensioen te gaan genieten. Maar helaas pindakaas. Deze jongeheer mag doorwerken tot een leeftijd van 65 jaar en 9 maanden met naar alle waarschijnlijkheid 66 jaar en 4 maanden als het wetsontwerp “hogere pensioenleeftijd” door de 1e Kamer wordt aangenomen. Eerder met pensioen gaan mag en kan alleen door ons ouderdomspensioen naar voren te halen. Afhankelijk van diverse factoren, zoals pensioenopbouw, echtscheiding, leeftijd van partner etc, etc, zal de afweging om eerder met pensioen te gaan voor iedereen totaal verschillend zijn. Vooral gezien de huidige maatschappelijke ontwikkelingen wordt het lastig om een beslissing te nemen omdat de toekomst eenvoudigweg onvoorspelbaar is. Kijken we naar de berichten van de afgelopen week dan lopen bij veel ouderen de rillingen over het lijf. Pensioenen die 10 jaar lang bevroren worden en voor degenen die pensioen opbouwen uiteraard lagere pensioenvooruitzichten door een lagere opbouw vanaf 1 januari 2015. En dat ondanks de honderden miljarden in de pensioenkassen.

Pensioenkassen en begerige overheid

Die vele miljarden zijn naar mijn mening beslist noodzakelijk om het stelsel betaalbaar te houden. Door grote vergrijzing en lagere bevolkingsgroei moeten er flinke reserves worden aangehouden. Daarnaast speelt het verhaal van de dekkingsgraad een grote rol. Door de “manipulatie” van Draghi met 16 achtereenvolgende renteverlagingen zijn onze fondsen opgezadeld met de laagste rekenrente ooit. Tegelijk zijn er grote risico’s dat de belegde pensioenreserves door dalende beursindexen flink in waarde afnemen. En laat ik niet vergeten te benoemen dat onze triviale beleidsmakers met steeds meer belangstelling kijken naar de volle pensioenpotten. Daar kun je mooie dingen meedoen, zoals bijvoorbeeld een actieve rol in de (riskante) hypothekenmarkt en investeringen in risicovolle maatschappelijke projecten.

Riskante beleggingen

We weten nu met z’n allen hoe groot de risico’s zijn op de financiële markten en hoe dramatisch de gevolgen kunnen zijn na een eventuele beurscrash. Daarom is het inzetten van pensioengelden in veel meer riskante beleggingen wel het allerlaatste wat onze pensioengeldbeheerders moeten doen. Het zou de grootste diefstal zijn in onze geschiedenis wanneer overheden onze pensioengelden “confisqueren” met deze kwade bedoelingen. Je kunt in deze ontwikkelingen zien dat de kat( Brussel en haar beleidsmakers) in nood zit en wel hele rare sprongen bedenkt. Hoe we het ook wenden of keren, naar mijn gevoel is ons hele pensioenstelsel momenteel in gevaar gebracht. Door een opeenhoping van verslechterende omstandigheden zal een belangrijk deel van onze populatie te maken krijgen met dalende inkomsten. De gevolgen daarvan laten zich makkelijk raden. Lagere inkomsten leiden tot lagere uitgaven. Lagere uitgaven leiden tot lagere omzetten en lagere omzetten leiden tot lagere belastinginkomsten bij onze overheid. En zo is het cirkeltje weer rond. De neergaande spiraal dus.

Schuldenberg is de schuldige

Hoe zijn we dan zo in deze ellende gekomen? Ook heel eenvoudig uit te leggen. De enorme schuldenberg. Mijn stokpaardje dus. Al vaker heb ik op deze site verkondigd dat de schuldenberg als een molensteen om onze nek hangt. De enorme aflossings- en renteverplichtingen gaan op den duur hun tol eisen als de Nationale Schuld (= staatsschuld + private schuld) een steeds groter beslag legt op ons BBP. We merken dat toch al een jaar of 6 door de extreme bezuinigingen. Het geld voor de rentebetalingen moet ergens weg komen en aangezien men in de EU nog steeds niet een “finale schuldkwijting” aandurft zijn wij burgers met z’n allen de Pineut. Zowel de pensioenvooruitzichten, alsmede de afbraak van onze verzorgingsstaat en natuurlijk het interen op spaargelden door de laagste rente, brengen ons er toe om met stijgend wantrouwen de financiële ontwikkelingen om ons heen te volgen. En dan met name de beslissingen welke centrale banken i.s.m. overheden nemen om de hele schuldencaroussel draaiende te houden.

Wat gaan de beurzen nu weer doen met mijn pensioenpremie?

Omdat mijn verwachting vorige week aardig uit kwam doe ik nog een poging wat betreft de beursindexen voor de komende weken. Beursanalist pur sang, ha, ha, ha. Er zal een licht herstel plaatsvinden na de sussende woorden van Yellen en Draghi en de Europese politici zoals Merkel en Dijsselbloem. Op langere termijn gaan we weer naar beneden simpelweg omdat de onderliggende maatschappelijke problemen niet eeuwig onder de mat kunnen worden geveegd. De problemen in het eurogebied komen weer aan de oppervlakte en de knelpunten in NL steken zo meteen weer de kop op: 2,5 miljoen Nederlanders die onder de armoedegrens leven en 1,1 miljoen huishoudens met ernstige betalingsachterstanden. Wie wil er mij nu wijsmaken dat we hiermee een gezonde economie hebben en dat de verwachtingen van economische groei met deze ellende positief beïnvloed worden. Beleggers en beursgenoteerde bedrijven zijn volledig gedrogeerd door de massale geldinjecties van de FED en de ECB. Zoveel geld als er aan de bovenkant van de maatschappij rondtolt, zoveel geld ontbreekt aan de onderkant van de samenleving. Zo simpel is het.

Piet Pineut