Op naar een toekomst van overvloed!?

22

Op 2e paasdag, (1 april) werd in de serie Tegenlicht een programma uitgezonden over de mogelijkheid voor ieder om, met gemak, te leven in een wereld van overvloed. Het was prachtig en inspirerend om te zien, liet mijn hart sneller kloppen, bracht beelden en een gevoel van blijdschap en warmte en natuurlijk de vraag waarom we ons dan eigenlijk van de ene crisis naar de andere bewegen.

overvloed toekomst

Focus op potentiële gevaren

Al vele honderdduizenden jaren geldt dat de mens die zich het best aanpast de meeste kans heeft om te overleven en zo zijn genen te verspreiden. Het scanmechanisme in ons, dat als een soort radar de omgeving aftast,  en steeds de vraag stelt “zie ik iets dat gevaarlijk zou kunnen zijn”, zit diep in ons geworteld ook al leven we niet meer tussen woeste dieren en in super gevaarlijke omgevingen. Anno 2013 ziet onze wereld er heel anders uit dan heel lang geleden. We hebben enorme ontwikkelingen doorgemaakt en het getoonde programma maakt ons duidelijk dat we ons nu in een zodanig kansrijke situatie bevinden dat in principe overvloed voor ieder op deze aarde is weggelegd.

De technologie als gouden motor

Kort samengevat komt het er op neer dat door diverse technologische ontwikkelingen van de laatste jaren een exponentiële versnelling is bereikt op gebieden als o.a. zonne-energie, water-ontzilting, computertechnologie, internet, informatieverwerking en deling, 2D en 3D printing, medische interfaces, medicijnen en materiaalontwikkeling. Door sterke rendementsverhoging van zonnecellen en collectoren en de steeds lagere productiekosten kunnen we, middels onze zon, ongekende hoeveelheden energie opwekken en gebruiken. Naast alle gewone toepassingen kan hierdoor op grote schaal tot het ontzilten van zeewater worden overgegaan. Met het dan gewonnen zoete water kunnen er in kassen groenten en gewassen worden verbouwd in gebieden waar dit tot nu toe volkomen onmogelijk was.

Via internet komt er wereldwijd en haast voor ieder steeds meer info beschikbaar. Kennisontwikkeling en innovatie zijn hierdoor in een enorme stroomversnelling terecht gekomen. Vanuit de meest onverwachte hoeken en nissen komen er uitvindingen en ideeën naar voren. Door crowd-funding worden er, door de opeenstapeling van vele kleine bijdragen, gelden verkregen om tot productontwikkeling te kunnen komen en middels crowdsourcing is er een enorme gebalde kennis beschikbaar gekomen op tal van gebieden. Hier laat ik het qua opsomming maar even bij, kijk de documentaire, het is echt een must.

Get Microsoft SilverlightBekijk de video in andere formaten.

Waarom dan toch crisis en crises?

Als er zoveel kansen voor het oprapen liggen, overvloed voor ieder mogelijk is,  komt natuurlijk direct de vraag naar voren waarom we dan zo in de misère zitten?  Naast de eerste reden, dat we van nature gefocust zijn op dat wat niet goed gaat (Kijk onze MSM) geldt als 2e reden onze hebberigheid en het machtsstreven. Energie bijna voor niets en voor ieder? Vele ondernemers en politici zullen dat maar helemaal niets vinden. Overvloed voor ieder? Was er vroeger niet een spreekwoord als Gij (de pastoor) ze dom houdt dan houden wij (de ondernemers en de staat) ze arm. Einstein heeft met het volgende citaat de punt op de i gezet. De werkelijke waarde van een mens kan worden gevonden in de mate waarin hij bevrijding van zijn eigenbelang heeft bereikt. Zo lang weinigen de baas willen en kunnen spelen over de grondstoffen, geldstromen, patenten en overige resources, zullen we niet verder komen. Alleen door met zijn allen verandering na te streven, en er desnoods voor te vechten, komen we verder.

Nederland vooruit!

Wat Nederland betreft is voor mij, en waarschijnlijk vele lezers met mij, de te gane weg wel duidelijk. Innovatie, initiatief, stimulatie, financiering, per direct wegwerken van vele regelblokkades en barrières. Elk dorp, elke stad, elke buurt zou zijn eigen innovatiecentrum moeten hebben. Investeren in glasvezel, nieuwe energieleidingen en netwerken, stimuleren van de toepassing van zonne-energie. Er zijn miljoenen daken, wegen, dijken beschikbaar en last but not least zorg voor opleidingen en kennisverwervingscentra. Maak jonge mensen in brede zin bekend met alle vakgebieden die nu en in de toekomst van belang zijn en die ook genoemd worden in de documentaire, waaronder techniek, elektronica, computertechnologie, nanotechnologie, micro biologie, robotica en nog zo heel veel meer.

Het geeft jonge mensen meer dan een doel en een drive en de wat ouderen een kans om kennis en kunde te delen. Het zal Nederland in beweging brengen, een positieve sfeer verschaffen en daar komt het weer…. economische groei.

Over de auteur

Biflatie.nl publiceert artikelen over de crisis en de huidige (macro)-economische situatie. Ook nieuws over bitcoin & cryptocurrencies, de huizenmarkt, goud & grondstoffen, de machthebbers en het monetaire systeem. Twitter: @Biflatie