OPEC: hogere olievraag in 2010 door groei emerging markets

1

De OPEC heeft de ramingen voor de wereldwijde vraag naar olie in 2010 verder verhoogd door sterker dan verwachte groei in opkomende landen als China en India. Het oliekartel meldt in zijn maandelijkse oliemarktrapport dat 2009 een van de slechtste jaren ooit was voor de olievraag, maar dat de vraag in 2010 met 0,8 miljoen vaten per dag zal aantrekken.

De OPEC verwacht dat de wereldeconomie in 2010 met 2,9% groeit na een krimp van 1,1% in 2009. Hoewel de ontwikkelde landen van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) in 2010 naar verwachting met 1,3% zullen groeien, is de grootste bijdrage afkomstig uit China en India, die vermoedelijk met 8,5% en 6,5% respectievelijk groeien.

Niet-OESO-landen zullen volledig verantwoordelijk zijn voor deze toename. De OPEC wijst in dat verband op het langzame herstel in de consumptie van huishoudens in OESO-landen en de kwetsbaarheid van de bankensector.

Het aanbod van olie vanuit niet-OPEC-landen neemt volgens verse schattingen in 2009 toe met 500.000 vaten per dag tot 50,96 miljoen vaten per dag. De belangrijkste bijdragen hierin komen van de VS, Canada, Rusland, Azerbeidzjan en Kazachstan.

In 2010 neemt het niet-OPEC-aanbod naar verwachting toe met 300.000 vaten per dag ten opzichte van dit jaar tot 51,27 miljoen vaten per dag. Vooral Brazilie, Azerbeidzjan, Kazachstan, Columbia en de VS zijn hier verantwoordelijk voor.