Open Brief van Vladimir Poetin

14

peaceDe Russische president richt zich in The New York Times direct tot het Amerikaanse volk en zijn leider over de Zaak Syrië.  De relatie tussen de twee landen is ondertussen danig verzuurd (de zaak van de klokkenluider Snowden bijvoorbeeld die asiel kreeg in Rusland) maar Poetin reikt alsnog de hand…

De Veiligheidsraad staat voor De Wet

Poetin wijst op het bestaan van de Verenigde Naties, bij uitstek het lichaam waar landen tezamen belangrijke beslissingen nemen.  Zij die op hun eentje handelen omzeilen en ondermijnen het belang van de Veiligheidsraad, die o.m. moet oordelen over de wettigheid van oorlogen, van militair ingrijpen.  Een aanval op Syrië zal nog meer slachtoffers eisen en dit tegen de wil van vele naties, politieke leiders en de Paus.  Zo’n nieuw conflict kan ook uitwaaieren over de ganse regio naar Iran, Israël, het Midden-Oosten.

Straks ook extremisten in eigen land?

De Russische president herinnert ook eraan dat (zonder de hand in eigen boezem te steken want hij bewapent de Syrische machthebbers) de Verenigde Staten zelf verschillende partijen binnen de rebellen als terroristen hebben omschreven.  En zoals deze extremisten van Libië naar Mali verhuisd zijn – zullen zij misschien ook niet Rusland en de VS komen ondermijnen?!

’t Waren de rebellen zelf

Er is alle reden (dixit Poetin) om te geloven dat niet de Syrische regering maar die rebellen gifgas gebruikt hebben, net om te provoceren.  En dan volgt een direct, streng maar correct verwijt aan het adres van de VS : “It is alarming that military intervention in internal conflicts in foreign countries has become commonplace for the United States. Is it in America’s long-term interest? I doubt it. Millions around the world increasingly see America not as a model of democracy but as relying solely on brute force, cobbling coalitions together under the slogan “you’re either with us or against us.”

But force has proved ineffective and pointless. Afghanistan is reeling, and no one can say what will happen after international forces withdraw. Libya is divided into tribes and clans. In Iraq the civil war continues, with dozens killed each day. In the United States, many draw an analogy between Iraq and Syria, and ask why their government would want to repeat recent mistakes”.

We moeten deze uitweg nemen zegt Poetin verder : Syrië toelaten zijn arsenaal aan chemische wapens onder internationaal toezicht te brengen.

En nu aan U mijnheer Obama!

Tot slot volgen de prachtige woorden : “There are big countries and small countries, rich and poor, those with long democratic traditions and those still finding their way to democracy. Their policies differ, too. We are all different, but when we ask for the Lord’s blessings, we must not forget that God created us equal”.  Amen.  Dit wordt wereldwijd gelezen en Obama zal a hard time hebben om hierop met wapens te antwoorden…