Opwarming aarde: een hete aardappel

6

De Staat heeft tot nu toe te weinig gedaan om een gevaarlijke klimaatverandering te voorkomen. Hij doet ook te weinig om deze achterstand in te halen. Aldus sprak een Nederlandse rechter zich in beroep in oktober 2018 definitief uit. Het betreft de zaak die duurzaamheidsorganisatie Urgenda reeds in 2015 tegen de Nederlandse Staat had aangespannen. Deze moet zijn belofte nakomen. Namelijk tegen einde 2020 de uitstoot van broeikasgassen verminderen met 25 procent t.o.v. 1990.  

Morele veroordeling

Er is geen straf voorzien indien de overheid haar engagement niet nakomt. Het is meer een stevige por in de rug om niet langer te dralen met praktische maatregelen. ‘Einde 2020’ betekent dat er niet veel tijd meer rest. Urgenda: ‘Geachte heer Rutte, in een rechtsstaat komt de regering een uitspraak van de rechter na.’ En: ‘Aangezien nu slechts 13% reductie is gerealiseerd, moet de Staat vaart maken met de beperking van CO2-uitstoot.’ Die (nu ook gerechtelijke) aandrang tot actie is waarschijnlijk ook nodig, wanneer je bepaalde politici hoort. “(…) niet blind staren op die 25 procent” en “de deadline rekken” klinkt niet alsof er haast gemaakt wordt.

Vrijdagnamiddag 25 januari 2019

Dat is het tijdstip dat het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) met belangrijke cijfers over het klimaat naar buiten komt. Het staat echter zo goed als vast dat deze ongunstig zullen zijn. Dat er dus extra maatregelen zullen moeten komen. ‘Voorstel Klimaatakkoord: genoeg potentieel voor doel 2030, maar succes hangt af van keuzes.’ Dat zegt het PBL nu reeds. Keuzes, tja, daar vraag je wat aan ‘de politiek.’ Keuzes maken betekent verantwoordelijkheid nemen, beslissen, knopen doorhakken. En zowiezo op lange tenen trappen en in de portefeuille zitten. Hetzij van burgers, hetzij van de industrie, hetzij van de landbouw. Liever zouden ze de hete aardappel voor zich uitschuiven. What would you do?

Vluchten kan niet meer

Er bestaat nu al een overzicht van de mogelijkheden voor ons land om de deadline voor 2020 misschien nog te halen. En er wordt reeds aan 2030 gedacht. Ook in buurland België is het klimaat ondertussen een brandende kwestie geworden. Daar komt het aandringen op maatregelen sinds kort van een onverwachte hoek: de schoolgaande jeugd!Deze spijbelt massaal en de beweging wordt almaar groter. Maar liefst 35.000 jongeren lieten de lessen voor wat ze zijn en trokken op donderdag 24 januari 2019 naar de hoofdstad Brussel. Het betrof hier de derde klimaatmars van Youth for Climate, een actiegroep van jongeren die elke donderdag spijbelt voor het klimaat!Neen, dames en heren politici aller landen. Vluchten kan niet meer. Uitstellen ook niet.