Ouch, 30.000 nieuwe werklozen erbij in maart

8

De nieuwe cijfers van het CBS over de werkloosheid in Nederland spreken boekdelen. In maart 2013 kwamen er gemiddeld 970 nieuwe werklozen per dag bij (!). Er zijn nu 643.000 Nederlanders werkloos. Het werkloosheidspercentage is opgelopen naar 8,1%. Dit was 3 maanden geleden nog 7,2%. We schreven al eerder dat de werkloosheid in 2013 nog wel eens zou kunnen gaan exploderen. De uiteindelijke gevolgen van de crisis worden nu zichtbaar, de realistische werkelijkheid. In het eerste kwartaal van 2013 kwamen er tot nu toe gemiddeld 24.000 werklozen per maand bij. Waar Nederland eerder de dans ontsprong, zijn nu de rapen gaar. Werkloosheid wordt een steeds groter probleem voor Nederland.

werklozen maart nederland

Verloren generatie?

De stijging van de werkloosheid in de afgelopen drie maanden was het sterkst bij 25- tot 45-jarigen. In die leeftijdsgroep kwamen er per maand gemiddeld 11.000 werklozen bij. De werkloosheid onder 45-plussers nam per maand met 8.000 toe, bij jongeren tot 25 jaar met 4.000. De jeugdwerkloosheid is dus nog te overzien, helemaal als we dat vergelijken met andere Europese landen, zoals Griekenland en Spanje.

WW-uitkeringen

Er is een daling geconstateerd in het aantal WW-uitkeringen in seizoengevoelige sectoren. Het aantal lopende WW-uitkeringen steeg in maart 2013 met 0,8%. Onder 45-plussers was de toename bovengemiddeld terwijl onder jongeren tot 25 jaar het aantal uitkeringen licht daalde. Vooral in de sectoren handel en gezondheidszorg en welzijn was sprake van een stijging van het aantal lopende WW-uitkeringen. In seizoengevoelige sectoren, zoals landbouw, bouw en horeca nam het aantal uitkeringen echter af. In maart werden er 48 duizend nieuwe WW-uitkeringen verstrekt en 45.000 beëindigd. Er werden 22.000 uitkeringen beëindigd vanwege werkhervatting, 20% meer dan in februari. Het aantal uitkeringen dat werd beëindigd vanwege het bereiken van de maximale uitkeringsduur is zowel t.o.v. een maand geleden als t.o.v. een jaar geleden toegenomen.

Over de auteur

Biflatie.nl publiceert artikelen over de crisis en de huidige (macro)-economische situatie. Ook nieuws over bitcoin & cryptocurrencies, de huizenmarkt, goud & grondstoffen, de machthebbers en het monetaire systeem. Twitter: @Biflatie