Over consumptie en economische groei

44

Economie en consumptie
Onze hele westerse maatschappij is vormgegeven rond de begrippen consumptie en economische groei. Het kopen van iets met geld dat je net verdiend hebt, dat je had gespaard of hebt geleend. Het maakt in principe niet uit of het bij de aankoop om een Big Mac of een televisie gaat. Met het verschuiven van de euro’s uit jouw portemonnee naar die van een ander houd je het proces van economische groei in gang.

 

Een voorbeeld

Door de aanschaf van bijvoorbeeld een televisie, betaal je btw, maakt de winkelier winst, verdienen de groothandel, de vervoerder, de importeur en de fabrikant en op hun beurt weer alle sub-leveranciers die machines en onderdelen aan de fabrikant hebben geleverd om de televisie te kunnen vervaardigen, elk hun deel. Alle partijen die genoemd zijn hebben op de één of andere wijze mensen aan het werk die daarvoor loon of salaris ontvangen. Op hun beurt betaalt ieder ook weer belasting over over het verdiende en kan de overheid met de geïnde belastingen zijn kunstjes doen. Wegen aanleggen, huursubsidie betalen, ambtenaren in dienst nemen en ga zo maar door. In werkelijkheid zijn der vertakkingen en onderlinge vervlechting nog veel ingewikkelder maar voor vandaag laten we het maar bij bovenstaand voorbeeld.

Wat als je minder gaat consumeren?

Er zijn vele redenen te bedenken waarom je minder gaat kopen, consumeren in economisch termen. Het kan zijn dat je minder bent gaan verdienen of dat zaken als gas, water, elektrisch en benzine, flink duurder zijn geworden. Je moet steeds meer voor de zelfde hoeveelheid product betalen. Qua verbruik kun je eigenlijk niet terug. Je bent al heel zuinig geworden. De auto wordt gebruikt voor het woon- werkverkeer en vanwege de drie ploegendienst kun je echt niet zonder.

Geen aankoop TV

ConsuminderenOmdat je minder geld over hebt besluit je om geen nieuwe televisie te gaan kopen. De oude moet nog maar een aantal jaren mee. Door jouw besluit om minder te consumeren, betaal je dus geen btw voor de nieuwe TV, verdienen de winkelier en alle verder genoemde schakels niets aan jou. Als er gemiddeld 100 tv’s per week verkocht worden dan zal die ene tv het systeem niet aan het wankelen brengen. Wordt het mindere van de ene week wel opgevangen mogelijk wel opgevangen door verkoop van wat anders.

Maar wat nu als er veel meer mensen besluiten om de hand op de knip te houden, als de winkelier een terugval in korte tijd ziet van wel 25%? Dan is er een probleem. Hij verdient namelijk niet genoeg meer om personeelslid Jan Jansen 36 uur aan het werk te houden. Ook houdt hij na aftrek van alle vaste lasten zelf te weinig over om fatsoenlijk van te kunnen leven. Ook de minister van Financien begint bij wijze van spreken grijze hare te krijgen. Er komt veel minder aan BTW en andere belastingen binnen en Jan Jansen wil deeltijd WW. Kortom op basis van maar één voorbeeld is goed te zien hoe alles met elkaar samenhangt.

Consuminderen

Als veel mensen dus om welke reden dan ook minder gaan consumeren zijn de gevolgen al op korte termijn enorm groot. Minder consumptie bij de eindconsumenten levert al snel minder consumptie op bij de winkelier en alle andere keten-partijen. Minder vervoer, minder onderdelen, minder belastingen meer kosten voor ww, huur en zorgkostensubsidie etc. Het gaat al snel heel hard. Ieder begint de hand op de portemonnee te houden en een recessie is bezig geboren te worden.

Wat Europa betreft zitten we momenteel in een recessie van enorm formaat. De bedragen waar het om gaat zijn onvoorstelbaar groot geworden. Van het door de banken ruim geleende geld komt een heel groot deel niet meer terug omdat de leners failliet gaan. De overheden geven nog steeds veel te veel geld uit én krijgen steeds minder binnen. Wie een list weet mag het zeggen.