Over de Chinese val en deflatie

De devaluatie van de Yuan is een uiterste noodgreep van een land die een enorme economische inzinking ondergaat. Net als met Griekenland waren de cijfers die China presenteerde absoluut onbetrouwbaar en zal weldra blijken hoe erg overdreven deze zijn geweest. Er was natuurlijk jarenlang een enorme boost in een land met bijna 1,4 miljard inwoners waarvan een groot gedeelte een achterstand had in te halen. Echter ging het land zowel links als rechts inhalen en heeft men naar westers voorbeeld ook een enorme schuldenberg opgebouwd. De exacte schuld is moeilijk te bepalen door de geslotenheid van de dictatuur maar het IMF had al 2014 een waarschuwing afgegeven voor te hoge schuld. Net als Griekenland en alle andere landen met een te hoge schuldgraad gaat te hoge schuld knellen en zakt de economie als een plumpudding in elkaar.

Chinese overheid in paniek?

Gezien de huidige monetaire maatregelen van de Chinese overheid zijn ze nu op dat punt aangeland en is men in een panieksituatie aangeland. De Chinese beurs was al bezig in te storten maar wordt nu tijdelijk in z’n ondergang tegen gehouden door de diverse overheidsmaatregelen. En net zoals bij de westerse monetaire verruimingen gaan de financiële markten geloven in sprookjes. Als de financiële markten niet meer omhoog gaan door een normale gezonde marktwerking maar kunstmatig worden gevoed door “stimulerende middelen”, dan is dat zoals bij alle geestverruimende middelen geloven in fantasieën. Dat is wat er nu in China gebeurt. De gemiddelde particuliere Chinese beleggers zijn gokkers en worden momenteel compleet gedrogeerd. Het meest slechte doemscenario wat je kunt bedenken. Als een halve natie ligt te dromen dan is het afgelopen met de productie en zweeft men in dromenland.

Chinees stroomverbruik contra groeicijfers

Er komen nu al diverse berichten en analyses naar buiten waaruit blijkt dat de Chinese cijfers veel te rooskleurig zijn weergegeven. Ik weet niet meer waar ik het gelezen heb, maar voor mij is dit een hele duidelijke analyse. Een analist berekende de Chinese groeicijfers van een reeks van jaren eens na aan de hand van de toename van het stroomgebruik van de Chinese bevolking. In een land met een flinke economische boost zal het stroomgebruik evenredig toenemen doordat de bevolking meer elektronica zal aanschaffen vanuit hun toegenomen koopkracht. Juist de Chinese plattelandsbevolking had een grote achterstand in te lopen op dat gebied. Er zijn complete metropolen gebouwd met joekels van leningen om de bevolking vanuit het platteland de steden in te jagen. De NL-stroomleveranciers zouden er jaloers op zijn om daar hun afzetgebied te hebben. Maar wat is nu gebleken? Er zijn veel lege spooksteden met wat verdwaalde Chinezen. Een enorme vastgoedbubbel dus. Er werden economische groeicijfers de wereld in geslingerd waar menig land de vingers bij aflikte. Natuurlijk profiteerde een land als Duitsland met de stijgende export van hun automerken en tegelijk ook de mondiale economie. Een land als China met zoveel inwoners had een enorm groeipotentieel en de mooie cijfertjes werden klakkeloos geloofd. Echter ging een analist een eenvoudig rekenmodelletje er op los laten door te stellen dat economische groei logischerwijs meer stroomverbruik genereert. En wat bleek? Verhoudingsgewijs bleef het stroomverbruik t.o.v. de groeicijfers vele procenten achter in vergelijking met dezelfde berekeningsmethode zoals toegepast bij andere groeinaties. Nu komt dus de aap uit de mouw. Net als met Griekenland heeft ook China veel te rooskleurige cijfers naar buiten gebracht en blijkt ook daar de economische groei gekocht te zijn met veel schuld.

Doemscenario gelijk aan 2009?

Hoeveel ellende het bedrog van Griekenland nu al veroorzaakt binnen de euro-muntunie, zoveel meer ellende zal het Chinese bedrog veroorzaken op de wereldwijde financiële markten. Pas als het zo dadelijk doordringt dat de drogerende maatregelen van de Chinese overheid niet meer werken, pas dan zullen de markten instorten. De voortekenen zijn er volop. Opvallend is momenteel het grote aantal analisten en economen die een doemscenario voorspellen. Dit zijn er veel meer dan in 2009. En het is zo kinderlijk eenvoudig om een analyse te maken naar de huidige ontwikkelingen. De historisch lage olieprijs, de geopolitieke spanningen, de historisch laagste rentestandaard met deflatoire effecten en zelfs negatieve rente. De beurzen die alleen nog bewegen op hoop en wanhoop en waar de echte marktwerking al verleden tijd is. Kortom, een paar belangrijke hoekstenen die door iedere bouwvakker afkeurend aan de kant zouden worden gelegd. Toch is dit de situatie anno 2015.

Valuta-oorlog veroorzaakt meer deflatie

Aangewakkerd door de ‘Chinese Val’ zal een onrustige periode aanbreken op de financiële markten met een valuta-oorlog die nog meer deflatie zal brengen. Alle andere Aziatische munteenheden zullen mee moeten devalueren. Hierdoor lagere importprijzen in de EU en de VS en dalende export naar Azië. Allemaal deflatoire effecten dus. En daarmee kom ik weer terecht bij mijn artikel “De grote schuldkwijting is aanstaande”,  . Hoe meer deflatie er gaat ontstaan in de komende neergaande spiraal, hoe meer onrust m.b.t. de knellende wereldwijde schuldenberg. Deflatie zorgt voor een lager prijspeil, echter daalt de schuld niet verhoudingsgewijs mee. Ik kom daar altijd weer op terug. Steeds meer gaat blijken dat onze schuldenberg gaat schuiven, zonder dat er pasklare oplossingen worden aangedragen. Het monetaire beleid van centrale banken blijkt nu steeds duidelijker niet te werken zodat ik mij afvraag wanneer men(de gedrogeerde bevolking en centrale banken) wakker wordt. China wordt nu het zoveelste voorbeeld van een mislukt monetair beleid. Een optelsom van mislukkingen met drastische gevolgen.

Piet Pineut

44 reacties

  1. Ik vind eindspel een hele negatieve benaming. Het spel zal altijd doorgaan en daarin kennen we winnaars en verliezers. Om in sportieve (voetbal)termen te spreken zou ik zeggen dat we de verlenging ingaan en dat deze onbeslist eindigt met strafschoppen tot slot. Door de enorme spanning bij de spelers zal er constant over en naast worden geschoten en blijft de speeltijd angstig doorlopen waarbij de scheidsrechter het ook niet meer snapt en geen beslissing durft te nemen hoe we het spel moeten beëindigen. Dat is zo ongeveer de status van het spel momenteel. Uiteindelijk gaat dan het publiek met daarbij een stelletje ongeremde supporters zelf het heft in handen nemen en gaan het (Malie)veld op. Vaak met nieuwe spelregels tot gevolg.

   1. Dat de schade beperkt mag blijven, de perverse effecten stapelen zich op en dan weten we wat de uitkomst kan worden. Het hoeft niet, dat is een andere kwestie.

 1. Beste Piet, in je artikel staat een haast onvergeeflijke economische blunder die elke ware progressie ondermijnt. Ondanks begrijpelijk is het een structurele denkfout van jewelste, hebben dat eerder al eens besproken, herinner je je nog?

  1. Ha, ha, Werner, ik ben geen econoom, zelfs verre van dat. Ik schrijf als een kritische beschouwende burger met een soort van waarschuwend vingertje. Wil graag wat leren en ben benieuwd naar de structurele denkfout. In onze economie zitten momenteel veel structurele fouten en als radertje in het geheel zal ik best wel eens fout zitten.

    1. Jouw uitleg in dat artikel is erg theoretisch. Ik probeer altijd heel simpel te denken en dat valt vaak niet mee in onze complexe maatschappij. Er lopen wat dingen door elkaar in het begrip deflatie en schuldafschrijving.

     Ik vergelijk het even met jouw raketwetenschap. Schiet je
     een raket de lucht in, dan is dat inflatie(= groei). De aarde(met z’n
     schuldenberg) onder de raket wordt zichtbaar kleiner door de steeds groter wordende afstand. De raket blijft dezelfde. Wanneer de raket terugkeert op aarde, dan is dat deflatie(= krimp). De aarde(met z’n schuldenberg) wordt zichtbaar groter t.o.v. de raket. Wanneer dan “Grand Control Room”(=centrale banken) de controle verliest over z’n raket dan slaat de raket te pletter op de aarde met z’n schuldenberg. Ik weet het, mijn uitleg is niet wetenschappelijk onderbouwd, maar puur metaforisch. Onze economie, dus onze samenleving, is vaak goed af te beelden via allerlei vormen van beeldspraak. Alleen al vanwege het feit dat de samenleving meer praktisch handelt dan wetenschappelijk denkt. Daarom volg ik niet altijd de wetenschappelijke uitleg van veel economen die menen vanuit dure theoretische opleidingen vaak hun gelijk te krijgen. Economische rekenmodellen zijn vrijwel altijd achterhaald doordat de samenleving zeer progressief denkt en vooral
     vooruitstrevend handelt. De mens zoekt vaak een andere weg dan hem is voorgeschreven. Niet voor niets worden we belaagd met allerlei voorspellingen van diverse wetenschappelijke instituten die achteraf meestal blijken te falen.

     1. Mooie beschrijving, onze economie werkt als communicerende vaten (cfr Jan Tinbergen) maar de communicatie loopt soms stroef. Maar dit staat los van de structurele denkfout op zich, de sociale impact daarvan is immens en vormt (moeilijk woord om iets eenvoudigs te zeggen) een zogeheten epistemologisch obstakel, weinig mensen zijn daarvan op de hoogte.

 2. Commentaren lezen is wel leuk. Wat te zeggen van deze? http://www.zerohedge.com/news/2015-08-14/gold-jumps-after-china-reveals-it-bought-another-19-tons-july
  Zou Zero Hedge beseffen dat goud in yuan dus 5% duurder geworden is? Ik denk het niet. Voor mensen die margeverplichtingen moesten nakomen met als onderpand goud is dat vast alweer 5% verdiend. Een heel wat meer uitgebalanceerd bericht kwam natuurlijk weer van Hugo Salinas Price: http://www.24hgold.com/english/news-gold-silver-will-china-play-the-gold-card-.aspx?article=7282149650H11690&redirect=false&contributor=Hugo+Salinas+Price
  Een stuk van alweer een dikke week geleden, naar aanleiding van het verhaal van Alasdair MacLeod: https://www.goldmoney.com/research/analysis/credit-deflation-and-gold
  Voorts als China in het clubje van de SDR wil komen, moest het eerst weer eens een update geven van haar officiële goudvoorraden. Dat hebben ze inmiddels gedaan. Voorts is het natuurlijk te veronderstellen dat China nu regelmatige (maandelijks of driemaandelijks) updates zal moeten geven om in die SDR te kunnen plaatsnemen. Alle andere leden doen dat ook. Transparant toch?
  Ik heb het al vaker gezegd: het is niet zo belangrijk wat de officiële goudvoorraad van een land is – ze liegen toch altijd om goede redenen – maar wat wel belangrijk is waarover zij kunnen beschikken (goedschiks of kwaadschiks).
  En wat die SDR betreft lijkt alles gewoon op schema te liggen. De Amerikanen wilden dat China de koppeling aan de dollar zou laten vallen en verwachtten een stijging van de yuan. Dat hebben de Chinezen nu gedaan, alleen de wens van de Amerikanen – een stijging van de yuan – is niet uitgekomen. Jammer, maar helaas. Nu nog de koppeling naar goud en we zijn waar we wezen moeten. Het onmogelijke is inmiddels gedaan, nu wachten op het wonder.

  1. “Alle andere leden doen dat ook” nee, dat doen zij niet, het verschil is dat China zegt dat ze minder fysiek goud hebben dan ze in werkelijkheid hebben en het westen zegt dat ze veel fysiek goud hebben terwijl in werkelijkheid het fysieke goud allang aan het oosten is verkocht.
   Beide partijen liegen.

   1. Ik ben bang dat ik je niet goed begrijp, of misschien heb ik het niet
    duidelijk genoeg gezegd. Daarom een iets verdere uitleg, als het mag. Via het
    IMF maken de landen hun officiële goudvoorraden bekend. Volgens mij zijn dat in totaal zo’n 180 landen. Daaronder zitten ook USA, Japan, Engeland en EU. Deze laatste vier maken nu onderdeel uit van de SDR. Als je nu deze 4
    bekijkt, zul je zien dat zij over een reeks van jaren dezelfde getallen voor
    hun goudvoorraden hebben staan. Dat ontlokte bij mij de opmerking ‘Transparant
    toch?’ en dat was uiteraard cynisch bedoeld. Als je iets dieper kijkt naar de
    EU dan zie je wel degelijk wat verschuivingen, m.n. bij de Duitsers en zelfs
    bij Nederland, maar niet noemenswaardig. Vergeet niet dat ook het IMF goud
    vermeld als ‘goud en goudverplichtingen’ net zoals de centrale banken, dus zegt
    dat lang niet alles over de werkelijk aanwezig zijnde voorraad officieel goud.

    Nou heb ik al vaker gezegd dat die officiële goudvoorraad niet zo belangrijk is. Er zijn vele manieren om delen daarvan te verstoppen. Eén daarvan is, zoals de Chinezen m.i. doen, het onderbrengen bij de bevolking, maar natuurlijk geldt dit ook voor de diverse landeninstituten (voor China SAFE en CIC als ik het goed heb), waar ze het ‘tijdelijk’ kunnen parkeren, zonder het aan het IMF bekend te hoeven maken.
    Je begrijpt natuurlijk, zoals uit jouw ook reactie blijkt, dat niet alleen beide partijen, maar ALLE partijen niet de volledige waarheid over hun ‘fysieke’
    goudvoorraden zullen vertellen. Jij gaat toch ook niet op straat bekend maken
    hoeveel goud of andere waardevolle zaken jij in huis hebt. En daarom zeg ik dat
    iedereen wel redenen heeft om dat anders voor te stellen, dan in werkelijkheid
    is. En dat kan meer of minder zijn, al naar gelang het doel dat het moet
    dienen. En voor China is dat voorlopig nog steeds om deel uit te maken van de
    SDR, ofwel wereldreservemunten. En een te hoge opgave had ongetwijfeld een
    grote impact gehad. Daarom is het verhaaltje van Hugo Salinas Price ook zo
    interessant, want het geeft m.i. goed weer wat de mogelijkheden van China
    verder nog zijn.

     1. Strikt theoretisch kunnen we middels devaluatie ‘morgen’ de goudstandaard herinvoeren, dat is geweten inderdaad.

     2. Ook bij een revaluatie Werner. Maar goud moet dan wel weer als ‘wettig betaalmiddel’ erkend worden. Goudstandaard wil o.a. zeggen dat biflatie niet of nauwelijks zal voorkomen en er dus niet of nauwelijks ‘gestuurd’ hoeft te worden. En dit is iets dat jij of je groep stelselmatig niet wil inzien. Je hebt de bijlages dus nog niet gelezen begrijp ik uit je reactie. Ik schrijf en post niet op deze site om mensen ergens van te overtuigen Werner. Dat zou wel mooi zijn, maar is zeker geen doel op zich. Mij gaat het erom dat men ook openstaat juist voor contra-elementen en contra-argumentatie. Over één ding zijn we het eens en dat is we geen van allen alles kunnen weten. Neemt niet weg dat je een voorkeur voor iets kunt hebben.
      Als voorbeeld: zeker een paar keer per maand kijk ik op je site, waar nu inmiddels een 2e aan toegevoegd is, zag ik. Reageren doe ik niet, omdat je iedere keer weer in dezelfde structurele denkfout van biflatie als stuurmiddel blijft vervallen.
      Jij en ik liggen te ver uit elkaar qua mening om hier een zinnige dialoog over te kunnen voeren. En daar wil ik graag bij laten.

     3. Onze studie over het Dunning-Krugereffect laat heel andere resultaten zien, herstel en pathologie is iets anders dan dat wat zich spontaan zou kunnen aanbieden en/of opnieuw scheefgetrokken wordt.

 3. Het ‘systeem’ zoals we dat kennen, dat bestaat uit een opeenstapeling van leugens, list en bedrog komt zichzelf vroeg of laat altijd tegen. Zolang er met een bewustzijn gedacht wordt dat enkel korte termijn kan ‘zien’ en slechts gebaseerd is op zelfzuchtig materieel gewin, zal de cirkel zich blijven herhalen.

  1. In de omgekeerde wereld: Een groter bewustzijn creeren lukt je slechts als je je naar binnen keert en ‘in’ je geest op zoek gaat, ipv je geest te gebruiken om materie te verzamelen. Maar dat is niet de bedoeling! Dat levert niets op voor de top die teert en kickt op hebzucht. Vandaar dat alles wat we om ons heen ervaren (tv/films/muziek/msm, internet, FB haha) een aanmoediging is focus op ‘meer’ materie , uiterlijk vertoon , status (ego) …. cirkels cirkels,the matrix-loop ? En uitbreken is niet eenvoudig.

 4. Even een kleine update. Momenteel is het weer Griekenland waar de media-aandacht op gericht is. Het doormodderen neemt steeds ernstigere vormen aan. Het Griekse parlement was één en al chaos en ging met veel lawaai akkoord en andere eurolanden gaan ook mopperend akkoord. In de politieke misvatting dat er geen andere uitweg is. Wat we momenteel zien gebeuren is een totaal uitzichtloos akkoord waarvan iedereen stellig in de overtuiging verkeerd dat er weer 86 miljard in een bodemloze put wordt gesodemieterd. En toch laten we het
  gebeuren onder een hopeloos gevoel van machteloosheid. Met het hele voorliggende bezuinigingsprogramma zal het BBP van Griekenland nog verder wegzakken en wordt de staatsschuld procentueel alleen maar hoger. Een heel simpele conclusie. Binnen afzienbare tijd wordt de puinzooi rond Griekenland desastreus en zullen de eurolanden onder druk van de nog aanwezige democratische parlementen niet meer instemmen met weer een nieuw hulppakket. Tegelijk duikt een ander Europees probleem op namelijk het failliete land
  Oekraïne dat dringend geld nodig heeft om de verkwistende vuile oorlog te financieren. Momenteel totaal niet in het nieuws, want de verwende NL-burger zit niet op de gruwelijke oorlogsbeelden te wachten, maar zit op het randje van de stoel naar shownieuws te kijken. Maar ja, zo dadelijk worden we er fijntjes aan herinnerd dat wanneer we geen financiële steun verlenen de Russen te gemakkelijk het failliete land binnen lopen en een groot gevaar vormen voor de goeie Europese vrede, wat ik overigens waag te betwijfelen. Wie heeft nu in feite het vuurtje in Kiev opgestookt? Dus houd er alvast rekening mee dat onze NL-begroting straks moet worden bijgesteld voor wat extra centjes om onze lieve vrede. Het IMF gaat zeggen dat Oekraïne een EU-probleem is en dat wij dus de grootste bijdrage moeten gaan leveren. Dat gaat lekker worden straks. Allemaal opstapelende problemen waar natuurlijk China bij komt die de hele wereldhandel naar beneden trekt met de opgelaaide valuta-oorlog. Een wereldwijde neergaande spiraal veroorzaakt door een land waar ook stevig gemanipuleerd werd met de
  cijfertjes voor de buitenwereld. Beleggers zijn zich al rot geschrokken en wachten gelaten af wat de drogerende maatregelen van de Chinese overheid gaan doen. Inmiddels weten wij al beter over de afloop daarvan naar Europees voorbeeld. Kortom, een flinke opeenstapeling van allerlei sores in de nabije toekomst. O ja, niet vergeten natuurlijk de lage olieprijs en de plotseling sterk dalende Baltic Dry Index, http://www.bloomberg.com/quote/BDIY:IND
  N.m.m. gaan we met ons allen een hele andere kant op dan bijvoorbeeld het CBS ons wil doen geloven. Ach ja, maar goed ook dat de MSM mijn verwachting niet van de daken gaat schreeuwen, want dan zou het hele neergaande proces in een stroomversnelling raken en dat is nu ook weer niet mijn bedoeling. Gelukkig ben ik vrij anoniem hier op deze site.

  1. Inderdaad Piet Pieneut. Vooral die Baltic Dry Index zal toch iedere econoom of analist toch op z’n minst moeten laten bibberen, maar onze beursclown Mathijs Bouman zien we nog altijd lachen. Alle seinen staan op rood, vooral het Chinese gevaarte is niet meer ver weg. Dat geld via de Grieken (Noord-Europese banken) gaat er toch wel heen, of we nu willen of niet. En dat het niet meer terugkomt? Dat komt natuurlijk omdat Brussel te weinig macht heeft! Daarom moet er een euroregering komen, als voorloper van een politieke unie aka Verenigde Staten van Europa!”, aldus puppet Hollande. En door dat geweldige European “Stability” (tranfer?) Mechanism krijgt de Noord-Europese belastingbetaler de rekening gepresenteerd, want de banken hebben hun blootstelling vanaf 2011 totaal afgebouwd. Goh…

   Eigenlijk best knap dat die Chinezen die beurs nog overeind weten te houden, maar inderdaad tijdelijk. Maar wie gaat de heerschappij van Amerika overnemen? De dollar loopt op z’n laatste teen, dus dan is de kans toch vrij groot dat China die rol gaat overnemen, maar als de dollar valt, valt China in ieder geval gedeeltelijk mee (tenzij hun schulden vooral in dollars zijn…) Dat die dollar onder de door jouw genoemde economisch-financiële omstandigheden het weet te presteren om als een komeet omhoog te schieten lijkt toch sterk op de laatste opleving voor het sterven.

   Die goudreserves… dat gelooft toch geen enkel weldenkend mens? Van 1000 naar 1600 ton in 6 jaar voor zo’n groot land dat al jaren enkel goud hamstert en Treasury’s dumpt.. misschien liegen ze expres over hun goudreserves om te voorkomen dat de yuan daardoor als een komeet omhoog schiet en de hele Chinese export instort.

   1. als een vergaande EU Europa de mogelijkheid geeft om te breken met de zeer agressieve wereldpolitiek van de VS, dan begin ik zo langzamerhand een EU voorstander te worden, maar ik vrees dat een verdergaande EU eerder betekent dat de EU en de VS één worden en de leiding van Brussel wordt overgeplaatst naar Washington, wat nu feitelijk ook al zo is. ‘De verenigde staten van het westen’ waarbij de Europese landen met een beetje geluk de positie krijgen van staat van de USA

    1. De Europese Unie-landen zijn enkel marionetten van de Amerikanen. Dus dat laatste zal het dan uiteindelijk worden, m.a.w. we worden er net als bij de euro met mooie beloftes weer ingeluisd. Daarnaast is de VS een holle boom, waardoor Europa nu al schade lijdt; wij kunnen nu geen handel meer drijven met Rusland, wat op termijn enkele miljoenen banen in heel de EU gaat kosten, terwijl de VS gewoon doorgaat. En o wee als Europa dat wel doet, dan kunnen banken torenhoge boetes opgelegd worden. Lijkt wel een wanhopige actie van de VS, een laatste stuiptrekking.

   2. Waarom zou iedere econoom of analist bij de Baltic Dry Index moeten bibberen? Weet jij eigenlijk wel wat die precies voorstelt en welke factoren daarop mede van invloed zijn? Ik denk het niet.

    1. Ik denk het wel. De Baltic Dry Index is een graadmeter die wordt gebruikt om de tarieven van de bulkscheepvaart aan te geven. Hoe hoger te tarieven des te meer economische activiteit, des te lager de tarieven hoe minder economische activiteit. Het mooie is dat de Baltic Dry Index niet politiek of monetair wordt beïnvloed, zoals dat bij de beurzen wel het geval is. Aangezien de Baltic Dry Index onder het niveau van 2009 staat kun je dus concluderen dat de werkelijke economische activiteit niet zo hoog ligt terwijl de beurzen doen alsof de economische activiteit best hoog ligt. Een beetje econoom of analist zou dan kunnen concluderen dat de beurzen, in verhouding met de werkelijke economische activiteit, net iets te hoog staan.

     1. Inderdaad, maar als er dus veel schepen gebouwd worden die nog allemaal in de vaart moeten komen dan kun je dus ook verwachten dat de prijzen naar beneden gaan. En dat is nu al een paar keer gebeurd met behoorlijke impact op de Baltic Dry. En omgekeerd ook als er relatief veel schepen uit de vaart genomen werden. Het gaat om het aanbod van capaciteit en niet alleen om economische activiteit.

     2. Klopt, vandaar dat je ook die rare spikes omhoog en omlaag ziet. Per saldo is het overduidelijk een snel dalende trend, waarbij je die snelle spikes up en down moet negeren omdat die met de capaciteit te maken hebben i.p.v. economische activiteit. En we zitten nu op de top van een spike omhoog, m.a.w. er zijn dus veel schepen uit de vaart genomen. En dan alsnog staan we op het niveau van 2009. Eind vorig jaar heeft hij nog veel lager gestaan, en daar gaan we na deze spike (die nu al aan het uit”toppen” is) dus binnenkort weer naartoe.

      Ik weet niet of het voor jou duidelijk is, maar voor mij is het in ieder geval duidelijk dat we in een systematisch dalende trend zitten, die nu al (op de top van een lagere spike) op het niveau van 2009 staat.

     3. Gelet op de verder wegzakkende wereldhandel en de inzinking in de 2e economische grootmacht China en de andere BRICS-landen kan het niet anders dan dat op een bepaald moment bij een beetje gelijkblijvend
      volume van de zeescheepvaart de index meezakt met een lager aanbod. Het niveau van 2009 zal niet helemaal een goeie vergelijking zijn voor 2015, maar de op en neergaande beweging heeft niet alleen met de capaciteit/volume te maken maar zeker ook met de globale vraag en aanbod. Misschien wat ver gezocht, maar mogelijk is er nog een causaal verband met de nog verder wegzakkende olieprijs. Ook hier is sprake van twee invloeden, de OPEC die weigert om de volumes te verlagen, dus een overaanbod. En tegelijk een inzakkende vraag geheel in overeenstemming met lagere economische activiteiten wereldwijd. Toch houd ik de index al jaren in de gaten en weet ik ook wel dat je hiermee geen voorspellingen
      kunt doen. Maar soms gaan dingen gelijk op(of neer) en wordt het zaak om op je hoede te zijn…

 5. Helaas PP, loopt BAU (business as usual) op haar tandvlees. Met dank voor je bijdragen aan Biflatie.nl

  Dit is geen voetbalwedstrijd die je over kunt doen. Lees “Tipping Point” van David Korowicz (ff Googlen), en kijk DAARNA eens naar dit kaartje:

  https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/2b/Nuclear_waste_locations_USA.jpg

  En kom eens bij me terug, en geef me je bevindingen.

  Werner weet meer, maar laat het achterste van z’n tong niet zien. Om redenen die ik wel begrijp.

  1. er valt een ding op, op dit kaartje, waarom is er overal kernafval behalve in de regio Montana, Wyoming, north en south Dakota, waarom blijven deze regio’s vrij van radioactief afval? terwijl op de Breuklijn bij California wel nucleair afval ligt.

   1. Kan zijn dat die staten de opslag hebben geweigerd, geen idee verder.

    Waar ik op doelde is, door haperingen binnen het ‘systeem’ van geld, energie, olie, essentiele ‘hubs’ ; wie gaat die opslaglocaties managen? Europa kent uiteraard ook opslag, tevens kerncentrales. Diverse no-nonsense bronnen wijzen op een systeemrisico dat alles kan ondermijnen. Wie gaat die 1000 Fukushima’s beveiligen en onderhouden?

    Er moet snel pro actief worden gehandeld voordat zaken uit de hand lopen. Peak oil kan (zal) het hele papieren circus doen afbranden met groot risico voor supply lines, hubs etc.

    Maar goed, als ik dit relatief eenvoudig kan vinden op internet, hebben overheden wel plannen klaarliggen. Het wordt alleen niet verteld, anders hebben we meteen paniek in de straten. Hoewel een te abrupte daling in olieproductie de capaciteit van overheden om dit te managen wel eens voor zou kunnen zijn, en dan hebben we de poppen aan het dansen.

    Een beetje spelen met valuta’s is nu nog leuk, de lucht echter wordt steeds donkerder.

    1. “Given the significant lead time required to mitigate the effects of peak oil, combined with projections that indicate that peak oil is either upon us or soon will be, and the fact that this issue is not yet on any political agenda makes for a disconcerting combination.”

     Goed, dat weten we ook weer. Mijns insziens wordt er achter de schermen wel degelijk eea voorbereid, maar wie ben ik…

     http://www.cfc.forces.gc.ca/259/290/296/286/Tettamanti.pdf

 6. Deflatie lijkt me gezond en logisch,na jaren van kunstmatig opgedreven inflatie.
  De prijzen van grondstoffen,goederen en diensten zijn de laatste 20 jaar op een schaamteloze,losgeslagen manier omhoog gejaagd.
  Een vuurpijl komt ook weer een keer op de grond terecht.
  Dit valt toch gewoon in de categorie natuurwetten.
  Waarom zouden we daarvan in paniek geraken?

 7. ik melde al in een eerdere reactie dat china momenteel wordt aangevallen op een george soros ik maak jullie kapot manier, nu las ik in de telegraaf het volgende bericht: “George Soros heeft zijn belang in de Chinese internetgigant Alibaba in het tweede kwartaal vrijwel geheel afgebouwd. Daarmee voorkwam de miljardair een strop van tientallen miljoenen dollars in de afgelopen weken.”
  http://www.telegraaf.nl/dft/nieuws_dft/24379433/__George_Soros_uit_Alibaba__.html
  je zou bijna denken dat die soros voorkennis heeft bij de chinese beurs
  Als landen zoals China een beetje slim zijn dan moeten ze een manier vinden om soros fondsen hak te zetten, als een sprinkhaanfonds de boel/een land kan manipuleren dan moet een land als china met een enorme berg geld ook in staat zijn om een sorosfonds kapot te maken.

  1. Chinezen leren erg snel zoals bekend,vooralsnog ze niet aan de opium pijp liggen.
   Hij kan dit kunstje misschien 2x flikken,maar daarna kunnen ze een val voor hem opzetten.
   Maar dit risico zal hij ook wel incalculeren.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.