Over de Nederlandse economische krimp en kredietverlening

10

In een wereld waar groei gedefinieerd kan worden als de groei van kredietverlening aan de private sector dan wel overheid, is het niet moeilijk om te zien waarom de Nederlandse economie voor het derde achtereenvolgende kwartaal krimp vertoond.

kredietverlening

Deze grafiek hierboven, afkomstig van de Nederlandsche Bank (DNB), laat duidelijk zien dat het sinds de kredietcrisis in 2008 met de kredietverlening aan de private sector (blauwe lijn) niet voortvarend gaat. De kar is sindsdien vooral getrokken door de overheid (rode lijn), maar ook deze is sinds 2011 behoorlijk in elkaar gezakt. Dat was het moment dat stimulering plaats maakte voor bezuinigingen.

Nederland bijna jaar in recessie

Het idee was dat een overheid een Keynesiaanse kickstart geeft aan de economie, waardoor huishoudens in vol vertrouwen vervolgens verder konden gaan op eigen benen. Helaas bleek deze theorie in werkelijkheid niet meer te werken. De kredietverlening aan de private sector wil namelijk maar niet van zijn plaats komen. Door deze tegenvallende kredietverlening aan de private sector en de bezuinigingen, is de Nederlandse economie nu al bijna een jaar in recessie. Dit betekent dat het overheidstekort tegen alle verwachtingen verder oploopt. Alle ramingen hadden natuurlijk kleine groeicijfers voorzien waardoor de Nederlandse overheid net genoeg belastinginkomsten kon genereren om niet boven de drieprocentnorm te komen. Nu helaas, de drieprocentnorm gaat niet gehaald worden. Het overheidstekort loopt verder op. Dat is goed te zien aan de oplopende rode lijn sinds de tweede helft van 2012.

Wat nu te doen?

Men kan de drieprocentnorm helemaal laten schieten en de overheid de economie verder laten stimuleren. De gedachte is dat de Nederlandse overheid nog wel wat extra schuld kan maken zonder dat de obligatiemarkt in paniek schiet. Voorstanders van dit plan wijzen op het gevaar van deflatie en de bijkomende massaontslagen, waardoor de werkloosheid nog verder zal stijgen. Ook wijzen zij vaak op het feit dat ook door bezuinigingen een overheidstekort verder kan oplopen, omdat een economie dan verder afdwaalt in recessie en belastinginkomsten zullen tegenvallen.

Bezuinigingen als oplossing?

Voorstanders van bezuinigingen wijzen vaak op de ellendige afloop van landen als Griekenland. Als er eenmaal teveel schuld is geaccumuleerd en obligatiemarkten overheden afsluiten van de kredietverlening is het hek van de dam. Ook is stimuleren voor een open economie zoals Nederland vaak problematisch, omdat veel van dat geld verdwijnt naar het buitenland. Het is een lastig probleem waar we onszelf in hebben gewerkt. De oplossing zal waarschijnlijk die van aanhoudende bezuinigingen zijn, maar dan wel met extra stimulering van de Europese centrale bank (ECB). Als de ECB maar genoeg krediet verleent aan de bankensector dan kan een nare deflatiegolf voorkomen worden is de gedachte. Ook kan de private sector bijkomen van de klap die ze in 2008 opliepen, waardoor mensen hun balans kunnen opschonen.

Hypotheken worden afgelost

Nederlandse huishoudens hebben vaak hoge hypothecaire leningen en door de problemen op de huizenmarkt besluiten velen hun schuld versneld af te lossen. Een goede zaak zou je zeggen, maar dat is het niet voor de economie. Want als groei gedefinieerd kan worden als meer kredietverlening, dan is het aflossen van schuld krimp.

Over de auteur

Studeert geschiedenis aan de Universiteit van Groningen. Geïnteresseerd in economische theorie, financiële markten en geopolitieke ontwikkelingen.