Over het opkopen van staatsobligaties en zo

28

Het geroep van de grootste schuldenaars in de EU om, voor ieders bestwil, heel snel over te gaan tot het op één hoop gooien van alle staatsschulden is enkele weken wat minder geweest. Met de opmerking van Mario Draghi dat de ECB alles zal doen wat nodig is om redding te brengen, heeft het vuur weer nieuwe brandstof gekregen. Het lijkt me goed om eens even terug te kijken naar wat eerdere uitspraken:

Wat is er allemaal gezegd?

  1. 18 oktober 2011-Trouw: “Het idee om het EFSF om te vormen tot een bank is van tafel. Dat stelde de topman van het fonds, Klaus Regling. Door een bankvergunning te verlenen aan het EFSF zou het toegang krijgen tot de kredieten van de Europese Centrale Bank (ECB)”;
  2. 13 april 2012 – Klaas Knot DNB: “Steunaankopen van de ECB staan op gespannen voet met het mandaat dat de centrale bank heeft, omdat dat monetaire financiering van overheden uitsluit;
  3. 03 juli 2012 – LaGarde IMF:” De ECB moet staatsobligaties aankopen omdat dit de rente drukt en dus goed is voor de landen die problemen hebben;
  4. 04 juli 2012 – Klaas Knot DNB:” Het is welletjes geweest. Oplossingen voor staatsschulden moeten van politici komen en niet van de ECB;
  5. 25 juli 2012 – Nowotny, president van de Oostenrijkse centrale bank en lid van de ECB: “Er zijn argumenten te bedenken om het Europese noodfonds ESM van een bankvergunning te voorzien”;
  6. 26 juli 2012 – ECB President Draghi: “De ECB zal binnen haar mandaat alles doen om de euro te redden”;
  7. 27 juli 2012 – Bundesbank:  “De Duitse centrale bank blijft tegenstander van het verder opkopen van staatsobligaties door de ECB maar kan zich wel vinden in de optie om de eurozone-noodfondsen te gebruiken voor de obligatie-opkoop, omdat het fonds geen centrale bank is;

Kernwoorden en begrippen

Wat opvalt in al die zinnetjes, soms schijnbaar achteloos gemaakte opmerkingen, en wat door wie gezegd wordt, is dat er kennelijk een steeds weer herhaalde strategie achter zit. Het gaat hierbij om het oplaten van proefballonnetjes, die als ze, op dat moment nog, te veel ophef veroorzaken snel weer in de la kunnen worden terug gestopt onder de uitleg dat een en ander niet goed begrepen was, een andere bedoeling had, of wat dan ook.

Voor mij zijn  de volgende, steeds weer terugkomende, kernwoorden op basis van een taalanalyse van belang:

  1. Mandaat: De bevoegdheid om in iemands opdracht en onder zijn verantwoording – binnen strenge grenzen- te mogen handelen;
  2. Opkopen van staatsobligaties: Met andere woorden het indirect verstrekken van geld aan een land door het opkopen van schuldbewijzen (u weet wel papiertjes met opdruk);
  3. Bankvergunning ESM/EFSF: Het voor kredietverleningsdoeleinden (steunen landen en banken)  mogen aantrekken van gelden van de centrale bank (ECB), mits men zelf voor een bepaalde geringe zekerheid zorgt. Vrij vertaald kan men de ECB dan bijna ongelimiteerd geld laten aanmaken om daarmee de staten te  steunen en te redden. Dat deze daarmee dan weinig belang meer hebben om zelf de handen flink uit de mouwen te steken mag duidelijk zijn.

Gedachtenoefening

Wie het bovenstaande leest en ook de ontwikkelingen volgt, die zou uit alle beschikbare informatie tot een volgende denkbeeldige vrije gedachtegang kunnen komen.

Het mandaat voor wie dan ook wordt uitgelegd als: “Alles moet kunnen omdat het niet anders kan” (vinden betrokkenen). Er is maar één uitweg namelijk alle schulden opkopen en daarmee dus op één hoop gooien. Het opkopen gebeurt met geld dat met enkele drukken op wat knoppen door de ECB wordt gecreëerd.  Daarna is ieder blij en gelukkig. De schulden van de landen zijn gevirtualiseerd, geaggregeerd en goed opgeborgen.  (klinkt mooi of niet?) Ieder is van nu af aan weer gelukkig. De aarde draait haar rondjes en…. Elke Europeaan krijgt een tegeltje om in de kamer op te hangen. Ik heb al een subsidieaanvraag richting Brussel verstuurd omdat mijn tegeltje het vast goed zal doen.

PS1 Wilt u als lezer een tegeltje? stuur dan Koen een e-mail 🙂

PS2 Het kan niet op, lijkt wel een drama of klucht in meerdere akten. Minister Schäuble heeft inmiddels te kennen gegeven dat het idee dat Draghi gezegd of bedoeld zou hebben dat er weer staatsobligaties opgekocht zouden worden echt helemaal fout is. Het beschikbaar stellen van 100 miljard aan hulp is meer dan genoeg om er voor te zorgen dat Spanje zich weer prima zelf kan redden.