Over een No-Deal Brexit en referenda

13

Een No-Deal Brexit kan ervoor zorgen dat er 200.000 nieuwe armen in het Verenigd Konkrijk bijkomen, waarschuwt liefdadigheidsorganisatie Joseph Rowntree Foundation. Ruim 30% kans dat de Britse huizenmarkt crasht, volgens een aantal vastgoedexperts. Economen waarschuwen dat de EU verlaten middels de Nod-Deal Brexit, elke Brit wel 800 pond per jaar zal gaan kosten. Volksraadplegingen, referenda – allemaal goed en wel maar de uitkomst moet wel schikken en voorspelbaar zijn natuurlijk!

referenda

De doos van Pandora

Met de Britse bevolking in 2016 te vragen naar haar mening omtrent het al dan niet in de Europese Unie blijven, opende de politiek een Doos van Pandora. Achteraf bekeken: wat een spijt zullen ze daarvan ondertussen hebben? Tja, in principe vragen we alleen de mening van burgers wanneer die precies kiezen wat ‘wij’ voorzien als de uitslag, toch? Dus toch een Brexit, met al dan niet een deal, is een uitkomst, die ons niet goed uitkomt. Nou, dan eisen we toch gewoon een nieuw referendum? We houden gewoon een nieuwe peiling om te kijken of de Britten nu anders zouden stemmen dan bij de voorgaande Brexit-poll. En ja, kijk, zelfs de Britse bevolking is gaan twijfelen of ze wel juist gestemd heeft.

Zomertijd / wintertijd: wat u?

Ik weet niet hoe het met u zit, maar mij werd de laatste tijd niks gevraagd hoor. ‘Over referenda wordt in Nederland al decennialang gediscussieerd.’ Discussiëren, palaveren over, ja daar is politiek Nederland goed in. Maar zoiets gevaarlijks als een referendum organiseren om de burger meer en directe democratie te geven? Niet dus, tenzij misschien, héél misschien, over ongevaarlijke, onbeduidende onderwerpen.  Ja dat durven ze nog wel. Zoals over het al dan niet afschaffen van het zomertijd of wintertijd. Ja dààr mogen wij nu eens over meebeslissen. Maar als het gaat over heikele kwesties, zaken waarmee véél geld en belangen gemoeid zijn, dan beslissen politici toch liever zelf. Vindt u het bijvoorbeeld nuttig besteed, die 6,4 miljard voor nieuwe schepen voor Defensie? Of die drie miljard voor lucht- en landmacht?  Of 2 miljard naar multionationals? Buiten dat, niemand luistert, want weet u nog de Europese grondwet? Of meer recent de Sleepwet? Het is schone schijn.

Voorstanders en tegenstanders

Voorstanders ‘vinden (…) volksstemmingen een goede manier om burgers meer invloed te geven’. Tegenstanders houden vol ‘dat referenda niet passen binnen de representatieve democratie’. Zij vinden en beslissen in onze plaats dat ‘volksvertegenwoordigers zijn gekozen om zorgvuldige belangenafwegingen te maken.‘ Tja, hoe lang is het geleden dat ù nog uw Vertegenwoordiger gesproken heeft? Gezien? Gehoord?

Referenda: Zwitsers hebben echt wat te kiezen

Maar het kan ook heel anders hoor. Zoals in Zwitserland, het walhalla der referenda met maar liefst 595 referenda sinds 1848! Daar hebben ze zelfs referendum over de goudreserves van Zwitserland. In 2013 werd door de Swiss Gold Initiative, de benodigde 100.000 handtekeningen binnengehaald, waardoor een referendum is afgedwongen over de goudvoorraad. Het initiatief bevatte de eisen dat Zwitserland al het opgeslagen goud in het buitenland terug haalt waar het hoort. Dat 20% van de reserves van de Centrale Bank van Zwitserland uit goud bestaat en dat een einde kwam aan de verkoop van goud door de centrale bank. In juni van 2018 was er nog hetreferendum overhet  ‘Vollgeld’-systeem.  Een meerderheid stemde toen tegen het plan om een revolutionair experiment te starten voor het monetaire systeem. Het idee van de indieners was dat alleen de centrale bank geld zou mogen scheppen. De meerderheid was tegen en het plan ging niet door. Ook over over allerlei andere belangrijke kwesties mogen de Zwiters mee denken (en stemmen). En, niet geheel onbelangrijk, er wordt naar ze geluisterd. Dat is nog eens Democratie met een hoofdletter D.