Overdenkingen bij Griekenland

Ik ben bang dat Tsipras en Varoufakis dit niet zullen overleven. Politiek gezien dan. Ze hebben maar een heel krappe meerderheid dankzij het Griekse kiesstelsel. En zoals dat zo vaak gaat in tijden van hoge nood, is het ieder voor zich. Saamhorigheid is dan ver te zoeken, behalve op punten van gemeenschappelijk belang. Het zal niet de eerste keer zijn dat er daar een militaire coup plaatsvindt. Denk ook nog eens aan alle heibel rond Cyprus in de tijd van Makarios en kolonel Grivas met zijn Eoka. Als je mij vraagt is Griekenland gewoon onbestuurbaar, net zoals vele andere landen, waar ongeveer de helft van de bevolking voor de zittende regering is en de andere helft tegen, zoals dan ook regelmatig uit de diverse verkiezingsuitslagen blijkt. En die zittende regering bestaat dan ook nog vaak uit de meest vreemde coalities. Polarisatie zit nu eenmaal diep ingeworteld in alles wat met de EU te maken heeft onder het motto ‘Wie niet voor mij is, is tegen mij’. En dan blijft er voorlopig nog maar één macht over en dat is die van het ‘grote geld’. En daar wordt hard aan gewerkt en getornd op diverse fronten.

greeceflags

De USA

De Amerikanen spelen het allemaal heel slim door de EU de kastanjes uit het vuur te laten halen. Dat geldt natuurlijk voor Griekenland en de euro, maar ook voor de Ukraine en zelfs de coalities in het Midden Oosten en Afrika. Putin spreekt wel met de vazallen van de USA maar neemt ze niet erg serieus, want van hen valt geen enkel gevaar te duchten. Daarvoor zijn ze veel te veel verdeeld en hebben geen duidelijke visie behalve geld. Ook zijn ze erg afhankelijk van Russische energie voorziening. Cyprus heeft aangekondigd een Russische luchtmachtbasis te willen toestaan. Ook zij hebben nog een appeltje te schillen met de onvolprezen EU. Tot nu toe slechts een aankondiging, maar toch. Veel van de handel tussen het Midden Oosten en het Westen liep via kanalen op Cyprus tot de EU daar een stokje voor stak. Ook Beyroeth trouwens. We moeten de handelspotentie van het Midden Oosten, voor zover daar sprake is van eenheid, niet uitvlakken op het wereldpolitieke niveau.

Het domino-effect

Dan nog het te verwachten domino-effect op andere landen als de EU mocht besluiten de Grieken toch tegen hun wil in te ‘willen helpen’ met verdere kredieten op basis van onmogelijke voorwaarden. Dat is geen politiek meer maar regelrechte chantage. Portugal heeft al aangegeven dit niet te accepteren. Italië doet ook al moeilijk, maar heeft Draghi nog, die ze als joker kunnen inzetten. Frankrijk is nog steeds een moeilijk geval en feitelijk allang failliet. Maar laten we ook eens naar onszelf kijken, over onbestuurbaar gesproken.

Varoufakis en ‘The Global Minotaur’

Varoufakis schrijft hier uitgebreid over in zijn werk ‘The Global Minotaur’. Hoe dit tot stand kwam en waarom de zaken nu lopen zoals ze lopen. Natuurlijk is wat hij schrijft in zijn boek zijn mening en visie op het geheel. Door zijn financiële politiek daarop af te stemmen neemt hij veel risico, maar er zijn oplossingen genoeg wordt ons op diverse fronten voorgehouden. Alleen zullen die niet allemaal in het USA-EU plaatje vallen en dan heb je toch de poppen aan het dansen. Waarbij de EU een bufferzone vormt tegen de Russen voor de USA, net zoals zij zich dit gedacht hadden met Japan als bufferzone tegen China.

Het is een fascinerend boek ‘The global Minotaur’, dat toch vele onbelichte achtergronden in een redelijk perspectief plaatst. Hoe redelijk dat redelijk is kan alleen de tijd ons leren. We weten allemaal wel dat er iets niet klopt, maar de vinger op de zere plek leggen is toch weer heel wat anders. Een deelgebied oplossen is natuurlijk altijd mogelijk. Het gaat echter om het grote geheel en dat is wel wat anders. Een soort van ‘Theory of Everything’, het ultieme uit de natuurkunde maar dan letterlijk voor alles.

Lering uit geschiedenis

Nou moeten we niet net doen alsof we, als mensheid, geen historie hebben en ons uitsluitend op de toekomst richten zonder ons de fouten uit het verleden te realiseren. Dat verleden is er nou eenmaal en dat laat zich niet veranderen. Feiten blijven feiten, alleen de uitleg over die feiten is best wel heel interessante materie.

Wereldoorlog of alleen maar valuta-oorlog?

Zelf krijg ik de indruk dat de USA nu alle registers opengooit om China en Rusland voortijdig uit hun tent te lokken door ze steeds verder te provoceren. En tijd hebben ze nog nodig om de SCO en BRICS+ en het nu pas opgerichte Eurasiapact sinds 1 januari 2015 tot een inzetbare unit tegen de USA om te vormen, maar dat kan wel eens veel sneller gaan dan iedereen verwacht, ingegeven door de recente ontwikkelingen.

Half mei is daarbij een regelmatig opduikende datum omdat ze dan hun eigen Swift-systeem in werking zouden kunnen hebben, zonder technische tegenslagen met hun onderzeekabel systeem natuurlijk. Voor zover ik begrepen heb kan het dan zowel technisch als operationeel in werking zijn. Maar ik betwijfel of half mei die datum van de ommekeer zal zijn, ook al zou het werken. Er moet nog meer gedaan worden dan alleen dit alternatieve Swift-systeem en dat realiseren ze zich dondersgoed. En daar komt weer eens goud om de hoek kijken en dat is min of meer tijdloos.

Wereldreservemunt

Een ander veel gehoord tegenargument is dat ze geen wereldreservemunt kunnen produceren omdat zij daarvoor de diepe liquide markten niet hebben. Maar ik denk wel eens, wat nou als dat precies de bedoeling is? Moet je zonodig al die derivaten markten tot je beschikking hebben om een wereldmunt te kunnen zijn. Moet je nou juist een wereldmunt wat onverbrekelijk is verbonden is aan een wereldmacht nastreven. Dat zijn nou juist de instrumenten die alles doen ontsporen. En voor mij staat helemaal niet vast dat de Chinezen en Russen een nieuwe wereldreservemunt zouden willen hebben. Bilateraal en met eigen munten valt er veel meer onderling te regelen dan dit eerst via een wereldmunt te moeten doen met nog veel meer bureaucratie om iedereen op één lijn te kunnen houden of krijgen.

Toch oorlogseconomie

Ik vermoed dat de Amerikanen zich nu langzamerhand gaan realiseren dat hun ‘opgelegde oorlogseconomie’, die vanaf WWII stelselmatig is toegepast, aan de rest van de wereld zijn tijd gehad heeft om het systeem in stand te houden. Het lijkt me hun enige optie nog om de Griekenland gewoon zelf het geld te verschaffen resp. op te dringen i.p.v. de EU vanwege de strategische betekenis van Griekenland. Eisenhower had het wat mij betreft bij het rechte eind toen hij sprak over het Amerikaanse ‘Miltaire Complex’ als aanjager van de wereldeconomie. Het lijkt me dat de geschiedenis vanaf WWII tot heden dit redelijk goed bewezen heeft. En wat Varoufakis daar heel goed in begrijpt is dat het plan oorspronkelijk was gebaseerd op een betalingsoverschot van de USA en niet op een betalingstekort met alle gevolgen vandien.

23 reacties

 1. Vers van de pers. Rusland wil de Grieken gaan steunen, althans volgens de Russische minister van Buitenlandse Zaken Lawrow. Een vriendendienst voor Tsipras om de druk voor het overleg van vanavond nog groter te maken? of een kans om het westen te pesten of belang om de Russische belangen te vergroten? Alles is zo complex geworden. Niets is meer wat het lijkt. Het draait alleen maar om macht en nog meer macht. Je hebt gelijk dat er ook in Griekenland van alles kan gebeuren. Als je de geschiedenis leest dan ligt geweld er direct onder de oppervlakte. Anders dan vroeger hebben we echter al snel geen toegang meer tot voedsel, water en andere hulpmiddelen. Iets wat heel is stuk maken lukt aardig goed. Het omgekeerde is een heel andere zaak. Het blijft allemaal heel spannend en de veranderingen zijn niet meer bij te houden.

  Ten slotte nog het grote en echte gevaar. Oorlog in Oekraïne en een Grexit. Dat zou betekenen dat de dollar als een raket omhoog schiet. Obama woest. Poetin helemaal blij. Wanorde en wanhoop.Verdeel en heers.

  1. Als je amper 30 jaar geleden de scheidslijn tussen Oost en West in Europa kon trekken zo’n beetje bij de grens van Oost- en West-Duitsland, Oostenrijk en Italië, dan is er veel veranderd. En als je dan nu ziet waar onze westerse vredelievende politiek ons nu heeft doen aanbelanden, dan is het niet verwonderlijk dat er oppositie gaat komen, tenzij je echt naïef bent. Polen, de Baltische staten, Roemenië, Bulgarije, Joegoslavië, Tsjecho Slowakije, Hongarije enzovoort zijn allen inmiddels aangesloten bij het Westen. Vanaf zeg maar het jaar 2000 is er duidelijk verzet gekomen vanuit Rusland, China maar ook India, Pakistan en ook het Midden Oosten. Varoufakis legt hiervan de schuld bij het Bretton Woods accoord, volgens mij niet geheel onterecht. Maar zoals gezegd tot begin 70’er jaren ging dat vanuit een betalingsoverschot van de USA en dat zou min of meer terecht zijn. Na 1971 gaat dit ten koste van een betalingstekort van de USA en dat is beslist niet meer terecht. Daarom noemt hij de periode van na 1971 ‘The global Minotaur’. Verwijzend naar de jaarlijkse oorlogsschatting van Athene aan de Kretense koning Minos. En dat is wat de rest van de wereld, behalve dan Japan en de EU (m.n. eigenlijk Duitsland) van zich af willen schudden. Dit is ook de reden waarom ik wel vaker spreek van een twee- of meerstromenland.
   Nu is daar eigenlijk alleen maar één simpele keuze en die is tussen oorlog of vreedzame co-existentie. Dat laatste kan ook eigenlijk alleen maar op basis van normale handelsbetrekkingen en dat is de basis om oorlog te vermijden, culturele uitwisseling en dat ook in handel, wetenschap en techniek te bevorderen. Maar dan wel op basis van respect voor elkaar en eerbiediging van elkaars soevereiniteit. Dat vormt dan tevens de basis tot een meer uitgebalanceerde of zo je wilt duurzame samenleving, maar dan echt wereldwijd.

    1. Klinkt misschien raar, maar ik ben een onverbeterlijke optimist als het de toekomst betreft. Ik geloof in het menselijk vernuft, maar wel op basis van wederzijds respect. Toch zullen we eerst nog door een moeilijke periode/fase heen moeten. Dat is dan die opsplitsing in het twee- of meerstromenland. En daar begint het steeds meer op te lijken. Het zijn geen twee of meer parallelle universums, ze hebben elkaar nodig om de soort en de wereld in stand te houden. En daar geloof ik in.

     1. Dat is mooi gezegd Dick, we leven in een wereld waarin verschillende stromingen zich simultaan manifesteren maar we weten nog niet welke stroming het meeste voeding zal krijgen om het pleit te beslechten. Dat er zich een nieuw wereldbeeld zal ontvouwen betwijfelen we niet, dat is nu volop aan de gang. Zoals je mooi aangeeft, vraag stelt zich hoe we deze moeilijke periode/fase gaan doorstaan, dit kan zeer pijnlijk worden of fluweelzacht. Alle middelen zijn beschikbaar voor een fluweelzachte transformatie, dat is het punt niet. Het menselijke vernuft, dat lijkt de sleutel inderdaad.

     2. Werner, ik ga ervan uit dat het pleit niet beslecht gaat worden, anders door handel. Maar dan wel op enig toekomstig moment. In 1e instantie zal moeten blijken welke van die blokken in staat is om te overleven. En dan even kort door de bocht, het Westen met zijn geldsysteem dat nergens op is gebaseerd behalve dan politieke willekeur, of het Oosten dat misschien/waarschijnlijk goud als basis van stal haalt en daarmee dus de handel/economie. Zelf weet ik allang waar ik de voorkeur aan zou geven.
      Nogmaals het zal het probleem van arm en rijk niet echt oplossen, maar de kansen liggen dan voor iedereen wel vele malen beter. En initiatief mag wat mij betreft best wel beloond worden.

     3. Die 1e zin had moeten luiden:
      Werner, ik ga ervan uit dat het pleit niet beslecht gaat worden, anders dan door handel.

   1. De scheidslijn tussen oost en west had absoluut logica, het was praktisch de grens tussen het Slavische en Germaans/Romaanse taalgebied, voor ww2 waren er al heel veel irritaties tussen Slaven en Germanen die in centraal Europa door elkaar heen leefden. Het idee van Stalin om deze groepen uit elkaar te halen zorgde voor een hoop rust.

    Kijkende naar de EU dan hebben de nieuwe Slavische lidstaten een tweederangs functie, ze zijn welkom om slavenarbeiders te leveren en producten te kopen, maar het is niet de bedoeling dat ze te veel zeggenschap krijgen/opeisen. De absolute zeggenschap blijft de as Berlijn-Parijs-Rome/(waarbij rome voor een belangrijk deel vaticaan is).

    De overheid kan beweren wat ze willen maar multi-culturele samenlevingen eindigden altijd in een geweldsspiraal als je naar 10.000 jaar menselijke geschiedenis in ogenschouw neemt. De ene groep zal altijd proberen de andere te overheersen.

    1. een ding schiet mij weer te binnen, De VS wordt geleid door afstammelingen van de as Londen-Amsterdam-Berlijn. de overige culturen hebben daar geen zeggenschap.

  2. Het blijft voor mij verwarrend: een hoge dollar is slecht voor de export van de USA (toch?) maar je koopt er wel lekker veel glimmertjes voor in het buitenland (toch?). Obama woest schrijf je, maar waarom? De olie-staten hebben ze al in de pocket, SA en vriendjes accepteren tijdelijk een lage prijs per vat omdat de USA dat heeft opgelegd (om de Russen eens lekker financieel uit te wonen) in ruil voor toekomstige gunsten. Samen met de petro-dollar lekker goedkoop dit zwarte goud inslaan denk ik dan. Het enige nadeel van een hoge dollar lijkt me dat hun wapentuig en vliegmachientjes niet meer zo rap van de hand gaan. Wat zie ik over het hoofd (goudprijs, schulden, obligaties weet ik veel) of zit er helemaal naast (haha, kan ik hebben hoor). Ben: waarom zou Oboema boos worden van een hoge dollar-koers?

  3. Ik heb het al vaker gezegd , schreeuwen voor de bühne , natuurlijk is het spel begonnen , als ik naar het gezicht van Dijsselbloem kijk tijdens het NOS journaal, is het een zure aanblik met wanhoop .
   Hij moet als voorzitter van de Eurogroep de kooltjes uit het vuur slepen met zeer weinig middelen.
   Steun heeft hij mondjesmaat , een vuist maken lukt ook al niet , en een schreeuwende Duitse collega Wolfgang Schåuble die niet een euro naar Griekenland wilt sturen , zaagt aan zijn stoelpoten .
   Ik heb absoluut geen medelijden met Jeroen Dijsselbloem , hij is een grote jongen , maar ik vind hem te ligt om onze belangen te verdedigen vooral omdat zijn partij de PVDA ook al uitblinkt in naïviteit en leugenaars .
   Zijn coalitie partner VVD geen haar beter is met grote graaiers in de gelederen en zwalkende gedoogpartners en Eurofielen maatjes D66 , CDA , SGP met de CU wat mij betreft gelijk mee mogen zinken met het schip Griekenland dat Grexit heet.
   De wens van de gedachte geeft nog veel vraagtekens en Griekenland ademt rustig door , maar een Oekraïne is een kruitvat waar elk moment de lont van kan gaan ontbranden , en daaruit kan een heel ander politiek toneel van ontstaan die vele als de aanloop benoemen tot WO III .
   Dan kan ik jou Ben ineens begrijpen dat het anders is dan vroeger , we al snel geen toegang meer tot voedsel, water en andere hulpmiddelen hebben .
   Iets wat heel is , stuk maken , dat lukt aardig goed, het omgekeerde is een heel andere zaak.
   Ja Ben wat dat betreft heb je gelijk met jou laatste zin ”het blijft allemaal heel spannend en de veranderingen zijn niet meer bij te houden” .
   Zoals vele van ons is het afwachten wat komen gaat uit de hoge hoed , en anticiperen word ons deel .

 2. Ik vrees dat die wereldoorlog al volop bezig is, pas aan het eind komt het vuurwerk. En ja, aan oplossingen is werkelijk geen gebrek, het zou betekenen dat we ons terug iets van economie gaan herinneren. Experten in monopoly kunnen we bezwaarlijk economen noemen, we vergissen ons daarin schromelijk.

  1. Het is natuurlijk maar hoe je oorlog interpreteert? Echter wat je wel ziet is dat er zich duidelijk 2 blokken aan het vormen zijn. VS + satellieten (oa EU) vs de BRIICS. Wat ik eigenlijk weer niet helemaal snap is dat de EU zo achter de VS aanhobbelt. De EU zou van een neutrale houding veel meer kunnen profiteren. Vooral als je bedenkt dat zo’n beetje alle fabrieken zich tegenwoordig in Azie bevinden. Daarnaast zouden zaken gedaan kunnen worden met de VS. En zou zelfs van een “rustigere” EU een werking kunnen uitgaan waarvan zowel VS als BRIICS zouden kunnen profiteren.

 3. Eerst: groei na WO2, opbouw en grenzeloze energie. Vervolgens: financial engineering en verdere schuldaccumulatie –>> groei.
  Heden: einde goedkope energie en einde financial engineering / schuldaccumulatie –>> gevolg is geld printen en politieke waanzin. Een logisch gevolg van het nastreven van exponentiele groei in een ‘finite world’.

  Grenzeloos, het openbreken van grenzen, artsen zonder grenzen, geld zonder grenzen, groei zonder grenzen –>> zijn opgedrongen wensen van de 1%, ambities van sociopaten.
  Nog 8000 door robots gecreeerde Facebook likes op de nieuwste Nike Air. —>>> The Fourth Turning , en het plebs gaat door de gehaktmolen.het is en blijft een apenrots, en de meesten mogen in het zand spelen.

  1. ” zijn opgedrongen wensen van de 1%, ambities van sociopaten”

   Lieve houts, je hoort al bij die 1% als je aan 500.000$ aan schuldenvrije bezittingen hebt.

   Kijk, dat hebben wij hier ook, maar toch zijn we beslist geen sociopaten.

   Maak er dus nou maar 0,01% van ; dan zijn wij het weer helemaal eens heheh …

 4. Die 3e wereldoorlog komt er want dat betekend totale dominantie en big business. Zoals Werner zegt is die volgens mij ook al lang aan de gang, sinds de 1e golfoorlog en de Balkanoorlog. De volgende prooien in de lange rij van de Amerikaanse werelddominantie en oorlogvoering zijn Libanon, Iran, Sudan, Nigeria, Algerije, Chad, Mali en Wit Rusland. Mali is al gaande.
  De zwaar provocerende houding tav Oekraïne van de VS is meer dan ooit levensgevaarlijk.
  Onderhandelingen met Poetin zijn gaande maar Amerika gaat trainingen geven aan het meeste fascistische regime van Europa, de regering van de Svoboda partij. Mijn sokken zakken spontaan af.

  Dat Rusland Griekenland misschien gaat steunen is natuurlijk ook provocatie en voor Rusland een middel om tijd te winnen en door economische en politieke onrust te veroorzaken in de EU. Een slimme politieke zet. Zodoende kan de focus even van Rusland want bij een exit van Griekenland zijn Amerika en de EU even bezig het uiteenvallen van de unie, de enorme sociale onrust, bankrun en de gek geworden beurzen in toom te houden. Dat brengt het hele, toch al brosse systeem aan het wankelen.

  Wie dacht dat Griekenland blij mocht zijn met de steun van de (niet zo) barmhartige samaritaan Trojka heeft zich behoorlijk vergist. Zoals ik al eerder in een commentaar aangaf ligt Griekenland inderdaad zeer strategisch en is steun van een niet EU land niet ondenkbaar. Maar zitten de VS en EU te wachten op een satellietstaat van Rusland aan de Middellandse Zee die gedomineerd wordt door de VS? Paniek in de tent. De enige landen die het verdrag “Mediterranean Dialogue” niet hebben ondertekend waren Libië tot 1012 na de val van Ghadaffi, en tot nu toe Libanon en Syrië. Wat het verdrag inhoudt is volledige militaire aanwezigheid en suprematie van het Amerikaanse leger. Met Diego Garcia is exact hetzelfde aan de hand.
  Onze wereld zou een stuk veiliger zijn als Amerika zijn zwaarbewapende militaire apparaat uit de achtertuin van alle naties op de wereld weg zou halen en hun mannen en vrouwen naar huis zou laten komen. Dan is er in de VS ineens genoeg geld over om alle amerikanen uit de dagelijkse misere te halen en ze een menswaardig bestaan te geven. 750 miljard dollar per jaar kost deze grap.

 5. Er komen de laatste tijd mooie artikelen uit, sterk en sluiten erg snel aan op huidige gebeurtenissen, top.

  Mbt Griekenland snelheid is geboden voor beide partijen maar links of rechts wat er ook wordt besloten de EU verliest hier in rap tempo haar geloofwaardigheid bij de rest van de burgers.
  Het duurt lang maar steeds meer mensen worden zich ervan bewust dat dit niet gaat werken zo.. EU werkt op papier maar daar is alles mee gezegd, experiment faalt maar de overheden zijn te koppig om dit te erkennen en te zwak om in te grijpen.

 6. “Er komen de laatste tijd mooie artikelen uit, sterk en sluiten erg snel aan op huidige gebeurtenissen, top.”
  .
  Uitvaartmissen en requiems zijn vaak ook prachtig, G. !
  .
  Dat was mijn eerste gedachte toen ik je inzending las.
  .
  Sorry !

  1. Klopt KTM, dat wat jij nou aanhaalt heet ook wel eens: Celebrating life. Je mag best wel eens stilstaan bij de voor- en rampspoed van anderen.

 7. Hier is de laatste Fofoa over Yannis Varoufakis, ofwel zoals Middelkoop hem al noemt Varifocus. Ontegenzeggelijk schopt Varoufakis hier weer tegen veel heilige huisjes. Consensus (compromis) schijnt hem vreemd toe, eendachtig de Oude Romeinen die al zeiden dat waar een compromis gesloten er twee partijen die ontevreden zijn. Onderaan het artikel van Fofoa is weer een video, die ik zelf nog niet gezien heb, maar beslist wel ga doen.
  Ik zei als eens dat Griekenland de bakermat is van de democratie, maar ook van het communisme. En tot nu toe blijkt dit echt wel uit wat ik van Varoufakis gezien en gelezen heb. En eigenlijk ook terugzie op wereldpolitiek/economischniveau. Echt een tweestromenland.
  En nog even richting KTM, misschien heb je wel eens muziek gehoord van Yanni, trouwens ook zo’n zwerflustige Griek. Hij heeft o.a. een CD uitgebracht met als titel ‘In Celebration of Life’.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.