‘Overheden moeten meer doen om de middenklasse te helpen’

10

Dat is waar een rapport van de OECD toe oproept. Die middenklasse wordt op alle mogelijke manieren de hals dichtgeknepen. Deze Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling is een samenwerkingsverband van 36 landen. Dit om sociaal en economisch beleid te bespreken, te bestuderen en te coördineren. De aangesloten landen (waaronder Nederland) proberen gezamenlijke problemen op te lossen en trachten internationaal beleid af te stemmen. De organisatie werd in 1961 te Parijs opgericht. De titel van genoemd rapport is veelzeggend genoeg. ‘Under Pressure: The Squeezed Middle Class.’

Achtergebleven

Conclusies. Huishoudens uit de middenklasse voelen zich economisch achtergesteld. Ze stellen zich vragen bij de voordelen van economische globalisering. In veel van de aangesloten landen zijn middeninkomens minder gegroeid dan het gemiddelde, en sommige zelfs helemaal niet. Technologie heeft heel wat middenklasse banen geautomatiseerd. Vooral dan die banen die minder kennis en vaardigheden vergen. De prijs van sommige essentiële goederen en diensten, met woningen op de eerste plaats, is harder gestegen dan hun inkomen. Inflatie is daar de hoofdoorzaak van. De mogelijkheid tot sparen is fel afgenomen en een deel is in de schulden beland.

Onder druk

Het rapport belicht de verschillende soorten druk die de middenklasse ondergaat en ervaart. Het analiseert diverse trends zoals arbeid, consumptie, bezit en schuld. Het handelt ook over percepties en sociaal gedrag. Net als welke initiatieven genomen kunnen worden door de betreffende overheden. Om de levensstandaard en financiële zekerheid van de middenklasse te beschermen. Die zich voor aanzienlijke economische uitdagingen geplaatst ziet. Dit alles gaat nu over de 36 aangesloten landen. Maar in de VS is het al niet anders. USA Today schrijft erover onder de veeelzeggende titel: ‘States where income inequality is causing the middle class to disappear.’

Praktisch

De aanbevelingen dan. Zorgen voor minder lasten op arbeid en meer op kapitaal. Betaalbare huisvesting stimuleren en voorzien. Financiële incentives en steun voor woningleningen geven. Meer en betere sociale bescherming bieden. Investeren in scholing en training.

Meer en beter luisteren

Op twee landen na is het gemiddelde inkomen met 0,3 procent per jaar toegenomen. Dit gedurende de laatste tien jaar vanaf 2018. Wat schril afsteek tegen de rijkere klasse. “Today the middle class looks increasingly like a boat in rocky waters,” zei OECD Secretary-General Angel Gurría bij de voorstelling van het rapport te New York. “Governments must listen to people’s concerns and protect and promote middle class living standards. This will help drive inclusive and sustainable growth and create a more cohesive and stable social fabric.” Het mag inderdaad eens luidop gezegd worden! De middenklasse mag dan al jammeren en klagen; dat haar zorgen terecht zijn wordt nu officieel bekrachtigd. Nu ze daadwerkelijk gehoord is, moet ze ook nog effectief geholpen worden liefst…

Over de auteur

Zet de dagelijkse economische en maatschappelijke onderwerpen uiteen.