Kredietcrisis kost 2,3 biljoen dollar

1

De sterk opgelopen schulden en tekorten van veel landen dreigen de financiële crisis te verlengen. Dit blijkt uit het Global Financial Stability Report van het IMF (Internationaal Monetair Fonds). Overheden moeten snel duidelijk gaan maken hoe ze hun financiën weer op orde willen brengen. De totale kosten van de crisis zullen door de afschrijvingen van banken oplopen tot zo’n 2,3 biljoen dollar. Dit is 500 miljard minder dan de raming van eind 2009.

Het IMF waarschuwt dat de onzekerheid over de overheidsfinanciën van een land gemakkelijk kan overslaan op de banken in dat land en erbuiten. Zo raakt een abrupte afwaardering van de schulden van een land alle banken die veel van die schuld bezitten.

Daarnaast leidt een verslechtering van het imago van een overheid vaak ook tot hoge rentes voor de banken, die daardoor moeilijker aan geld kunnen komen. Daarmee vormen de opgelopen tekorten en schulden een bedreiging voor de stabiliteit van het financiële systeem en het herstel van de economie. Er zal volgens het IMF in totaal nog zo’n 800 miljard dollar moeten worden afgeschreven.

‘Overheden staan voor een uitdaging zonder weerga’, zei IMF-econoom José Viñals in een toelichting. ‘Er moeten plannen voor de bestrijding van de tekorten worden ontworpen, zodat de markten niet nerveus worden, maar overtuigd raken van de houdbaarheid van de overheidsfinanciën. Dat is vooral belangrijk in landen waar investeerders nu al twijfels over hebben.’

Via: Z24 & De Standaard