Paniek achter de schermen bij de FED

34

In een eerdere reactie deze week in mijn column over de Miljoenennota reageerde iemand met een opmerking, c.q. vraag wat er momenteel gebeurt in de VS. De FED moest namelijk met een noodinterventie ingrijpen om de plotselinge stijging van de reporente op de repomarkt terug te dringen. Een regelrechte ingreep op een verkeerd moment nu juist de FED op punt staat een renteverlaging aan te kondigen op de persconferentie van woensdag 18 september.

Plotselinge stijging van rente op repomarkt

Wat is dat allemaal aan die overkant van de plas? Wordt daar aan de noodrem getrokken van het (mondiaal) monetaire systeem? En wat zullen we er via de officiële kanalen van vernemen? Kortom, allemaal vragen die leven bij analisten die het financieel systeem volgen. Zijn we in een kritieke fase aanbeland net zoals toen in 2008 met diverse ingrepen van de FED het systeem gered moest worden na de ondergang van de Lehman Brothers?

Nu al nieuwe kwantitatieve verruiming (QE)?

Benieuwd wat er de komende dagen naar buiten toe bekend wordt. In ieder geval is er in diverse media al over gepubliceerd hoe in de maandagnacht van 16 op 17 september de FED voor het eerst in 10 jaar moest ingrijpen. De rentetarieven op de repomarkt die plotseling omhoog schoten vanuit een panieksituatie van dreigende tekorten op een, bij de burger vrij onbekende, markt waar obligaties en effecten worden verhandeld voor een meestal korte termijn met geleend geld. De risicovrije rentevoet schoot ineens enorm omhoog tot een piek van 10 procent. Dat is ongewenst natuurlijk op een markt waar o.a. de reservesaldi van het banksysteem circuleren. Als daar tekorten dreigen vliegt de rente omhoog.

Rentepeil

De FED pompt middels opkopen dan geld in het systeem om te voorkomen dat financieringskosten boven het rentepeil uitkomen wat de FED nastreeft. Dat is dus precies wat ten allen tijde moet worden voorkomen. De rente moet juist omlaag in deze tijd dat alom een recessie wordt verwacht. In feite is hiermee nu al onbedoeld een QE (kwantitatieve verruiming) opgestart.

Krediet als economische motor

Met een hijgende president Trump in z’n nek moet president Powell van de FED de centrale bankrente wel verlagen om te voorkomen dat de economie helemaal stil valt. Krediet is nog altijd de motor van economische groei sinds de echte (diesel)motor is uitgevallen. De motor van nieuwe technologieën die een echte maakindustrie aan de praat houdt blijft al jarenlang uit. Investeren in nieuwe digitalisering en robotisering levert minder maakindustrie op en dus minder werkgelegenheid en dus minder mensenwerk. Er wordt al jaren veel minder geïnvesteerd in maakindustrie waardoor de vraag naar krediet is gedaald. En juist daar waar nieuwe inkomsten worden gegenereerd zijn leningen niet schadelijk voor het toekomstig inkomen wat juist omhoog gaat.

Overconsumptie door overkreditering leidt tot oververhitting

Om toch investeringen aan te moedigen is het geld goedkoop gemaakt door de rente systematisch te verlagen. Het is natuurlijk het verdienmodel van de bankenwereld. Hierdoor wordt dus overbodig geïnvesteerd in onrendabele projecten en volop in consumentenkrediet zoals hypotheken en persoonlijke leningen. Consumentenkrediet creëert geen nieuw inkomen, alleen aflossingsverplichtingen die het toekomstig inkomen omlaag drukken. Langzaam moet duidelijk worden dat overkreditering leidt tot overproductie en overconsumptie. Nu de rente een laagterecord nadert geraken we op een kantelpunt. De vraag naar (goedkoop) geld daalt omdat investeren met geleend geld in de maakindustrie afneemt. Ook neemt de consumptie af door handelsoorlogen. Zou misschien één van de redenen kunnen zijn dat bepaalde financieringsmarkten af en toe stil vallen. Markten zijn dus oververhit geraakt.

Eindspel van krediet gedreven monetaire tijdperk

En daarmee de hele keten van kredietverstrekkende instituten, zoals banken met al hun aanverwanten. En zo zijn er zeker meer oorzaken te noemen die leiden tot het eindspel van het huidige krediet gedreven monetaire tijdperk. Niet alleen de laagste rente, en de hoogste kredietberg sinds mensenheugenis, maar daarmee ook de financiële instellingen die vanaf de jaren tachtig enorm zijn gegroeid en een waterhoofd van enorme omvang hebben gekregen zullen ons fiat geld systeem doen wankelen.

Ziek

Steeds weer duiken nieuwe signalen op die aangeven dat ons monetaire systeem ziek is. Het injecteren van ongekend hoge bedragen in onderdelen van een failliet systeem betekent zoiets als een zieke patiënt met injecties kunstmatig overeind houden. We praten hier niet over een patiënt met suikerziekte maar over een ernstig zieke patiënt die met de hoogste dosis morfine overeind wordt geholpen en niet ver af is van zijn levenseinde. Hoewel, de wonderen zijn de wereld nog niet uit en wonderdokters zijn al zo oud als de weg naar Rome.

GW