Pensioendiscussie ontaardt in pensioenchaos: voortekenen van recessie en veel meer

(door Gerrit Welbergen) Of de huidige opeenhoping van (pensioen)narigheden en andere monetaire- en handelsspanningen een toeval is, dat denk ik dus niet. Het valt mij op dat momenteel belangrijke financieel-economische problemen dreigen te escaleren. De spanningen lopen op en dat gebeurt op meerdere terreinen.

Escalatie dreigt

Zowel wat betreft geopolitieke spanningen, handelsoorlogen tussen  verschillende continenten, een afzettingsprocedure rondom Trump, de Brexit, de monetaire spanningen onder regie van centrale banken, enzovoorts, enzovoorts. Ik zou denken dat het geen toevallige samenloop van omstandigheden is maar dat het allemaal voortvloeit uit de problematiek vanuit een failliet monetaire systeem.

Kredietberg niet houdbaar

Ons fiat geldsysteem dat wordt gecontroleerd door de centrale banken loopt naar zijn einde. Het is toch volkomen duidelijk? De record hoge schuldenberg, met zijn record lage rentetarieven, is de oorzaak. Zo simpel is dat, met een hogere rente is de kredietberg absoluut niet houdbaar. Hierdoor lopen we vast in ons mondiaal vervlochten monetaire systeem. Schuldenaren zijn bij tegenslag niet meer in staat om af te lossen maar hun schuldpapier staat als vordering op de balans bij de schuldeisers. Dat zijn de banken, centrale banken, pensioenfondsen en de (grote) beleggers. Onder regie van centrale banken is de (centrale) rente stapsgewijs verlaagd naar nul in een tijdvak van 32 jaar. Niet voor niets worden weer inkoopprogramma’s ingevoerd door centrale banken om wankele banken te ontlasten van slechte leningen enzovoort. Het zijn maatregelen in een paniekfase om een failliet systeem te redden.

Banken als aanjagers van de economie

Het is een bekend gegeven dat de koerswaarde van vooral Europese banken dramatisch zijn gedaald in de laatste 2 a 3 jaar met de Deutsche Bank(DB) voorop. DB is de grootste bank in Europa en daalt al 5 jaar in waarde. Misschien dat hiermee duidelijk wordt waarom de ECB een strak monetair beleid voert om het bankensysteem overeind te houden. Door het opnieuw instellen van hun opkoopprogramma van oud papier(= niet presterende leningen) en hun alsmaar opgedrongen lagere rentetarieven wordt getracht om het huidige monetaire systeem overeind te houden. Banken vormen daarin de spil en zijn de aanjagers van onze economie door het verstrekken van krediet. Hoe meer krediet, hoe beter voor onze economie, en hoe beter voor hun verdienmodel.

Banken worden agressief

Maar als de ECB al 32 jaar de rente alleen maar verlaagt, dan moeten banken hard werken aan hun verdienmodel om met inlenen van ons spaargeld en door het uit te lenen als krediet nog wat te verdienen. En daarmee beleggers tevreden houden. Wordt al moeilijker gezien de dalende koersen. Op gegeven moment kom je op het punt dat een verdienmodel agressief wordt. Was het ooit zo dat we in het verleden met een gerust hart ons geld naar de bank brachten, nu krijgen we steeds meer twijfel vanwege de nationale (pensioen)discussie inzake verlies op de nationale reserves in de vorm van onze pensioenpotten en spaargelden. De doorgevoerde rentedaling van de ECB heeft een repressief karakter gekregen en wordt voelbaar in de samenleving.

Pensioenakkoord wankelt

De discussie die vooraf gaat aan de komende pensioenkortingen wordt behoorlijk heftig nu zelfs het pensioenakkoord staat te wankelen. De standpunten van de verschillende partijen, vakbonden, regering en pensioenfondsen, lopen steeds verder uit elkaar. De bal ligt nu bij minister Koolmees  maar die heeft geen zicht op een schot voor open doel. Als je er goed over nadenkt is ons kleine polderlandje in een penibele situatie gemanoeuvreerd door toedoen van de ECB met zijn beleidsmaatregelen die onze spaargelden en pensioenpotten bedreigen. Oorzaak: het krampachtig vasthouden aan de euro-muntunie die landen met totaal verschillende economische snelheden tot elkaar veroordeelt.

“The Road To Nowhere”

De euro moet namelijk strijd leveren tegenover andere valuta waarbij de dollar als wereldmunt nog altijd een onoverwinnelijke concurrent is. Waarom moeten wij als klein polderlandje zo nodig meedoen in dat valutagevecht tussen mondiale economische grootmachten? Om de VS voor te blijven is in Europa de rente verlaagd. De FED gaat nu ook verlagen omdat de dollar te duur wordt en daarmee hun export. Hierdoor valt de ECB straks in spagaat en zal het inkoopprogramma van “oud papier” drastisch moeten worden opgevoerd om de rente nog verder omlaag(naar negatief) te krijgen. “The Road To Nowhere,” zo luidt het nummer van The Talking Heads. Of anders uitgedrukt, de weg naar het niets. Het einde van een monetair tijdperk. “And we’re not little children, and we know what we want…” zo gaat de songtekst verder. M.a.w.: “wij zijn geen onmondige burgers, we weten wat we willen.”

Indirect gevolg van globalisering

Wij inwoners van een klein EU-lidstaatje willen nu discussie over de gevolgen van de euro die ons pensioenstelsel onder regie van de ECB de afgrond instort. De ondergang door negatieve rentetarieven die pensioenpotten aanvreten en banken aan het wankelen brengen. De discussie zal langzaam duidelijk maken dat de chaos die volgt niet aan ons zelf is te wijten maar wordt opgelegd door beteugelende maatregelen van een instituut van formaat. De ECB die een klein landje ondergeschikt maakt aan de grotere belangen op mondiaal niveau. Het zijn de gevolgen van de globalisering waardoor een klein land zich heeft verenigd in een unie(EU) om daarmee een machtsblok te vormen tegenover de ‘rest.’

Zijn we bereid de prijs te betalen

De discussie wordt nu of we de prijs die we betalen er voor hebben. Dat onze pensioenen, en ook spaargelden, keihard worden geraakt dringt steeds verder door bij de massa. Duurt even maar dan heb je ook wat. Een discussie van formaat. Een massaal protest tegen wie? Ja, tegen wie, dat is de vraag. De massa zal zich keren tegen de gezamenlijke ondertekenaars van een pensioenakkoord dat nu op losse schroeven is komen te staan. Ik denk dat we de oorzaak toch wat hogerop moeten zoeken. Namelijk het beleid dat de ECB voert om het bankwezen met hun schuldpapier en onze reserves overeind te houden. Daar waar ons kapitaal ligt wordt nu een deel afgeroomd ten gunste van het bedrijven van mondiale monetaire politiek. Voortvloeiend uit de grootheidswaanzin van een Europese Unie die daarvoor met een eigen muntunie een flinke prijs betaalt. Zijn wij als klein polderlandje bereid die prijs te betalen?

Opzeggen lidmaatschap

De nationale pensioendiscussie zal m.i. een flinke maatschappelijke impact krijgen met mogelijk een roep om een Nexit met de Brexit als angstaanjagend voorbeeld. Bang om er mee te beginnen vanwege de door de politiek opgeklopte, ver uiteen liggende, standpunten. Een politiek die nauwelijks nog de burger dient door het grootdenken in mondiale unies en verbonden. Contributies bij verenigingen worden flink verhoogd zodra het bestuur grootse plannen voorlegt aan de leden. Ben je het niet eens met het bestuursbeleid dan bedank je als lid. Persoonlijk zou ik nu ook liever bedanken voor mijn lidmaatschap aan de EU. Ben nog op zoek naar het adres van de secretaris want ik wil mijn lidmaatschap wel schriftelijk opzeggen.                 

GW

20 reacties

 1. Heel mooi verwoord Gerrit, het failliet van het monetaire systeem is de grote boosdoener.
  Daarom ook wordt er een nieuw verdienmodel van stal gehaald: de klimaatverandering.

  1. Ja met die klimaat plannen om voor ieder een zonnescherm te regelen, zodat het daar onder iets koeler aanvoelt, kan je de schulden berg nog wel even vergroten en alle sukkels staan te juichen als er nog even 1000 groene miljarden in worden gepompt.

   Geld is niet meer bestaand fenomeen, dat is lange tijd geleden al vergaan, jammer dat je met een pinpas zo slecht je kont kan afvegen….!!

 2. Effe dimmen. Het NL pensioenvermogen is in de afgelopen 10 jaar verdubbeld. Daar hebben deverzekerden/gepensioneerden geen cent van gzien. Door het NL stelsel (en nietdoor de ECB! Hoe vaak is dat hier al gezegd?) moeten fondsen zichzelf (en hun klanten) straatarm rekenen, terwijl ze stinkend rijk zijn (zegt de topvrouw van het ABP zelf). De extreem lage rekenrente is puur een eigen, Nederlandse handicap, om de nog steeds relatief hoog geachte NL pensioenstandaard te verlagen en het vermogen lekker te laten
  doorgroeien ten faveure van de financiële markten, waar ‘onze pot’, soms op
  discutabele wijze, is belegd.

  Koolmees kent (namens Rutte) maar één devies: Korten, die hap en snel, minstens met 10%.
  Bij wie moeten we dus aan de deur rammelen? Niet bij Draghi, maar (nog steeds) bij Rutte met zijn snoeischaar.

  Gelijk ook maar even voor zelfstandigen die via box3 dachten te sparen voor hun pensioen, buiten bankdeposito om. Nope. Met ingang van 2021 heeft Rutte daarvoor ‘beleggingsbelasting’ bedacht van 16%.

  Laten we alsjeblieft vooral eerst naar de eigen gammele winkel kijken, voordat we weer beschuldigend naar het boze buitenland, de EU en de euro gaan wijzen.

  1. Het aanstaande pensioendebacle is niet alleen een binnenlandse aangelegenheid voor Koolmees, Rutte en andere partijen. Was dat maar waar. Ondanks dat het ABP stinkend rijk zou zijn wordt er veel last ondervonden van de voorgeschreven rekenrente, opgelegd door de Nederlandse Staat. Maar de meeste overlast veroorzaakt de ECB!!! Deze centrale bank duwt de rente naar beneden ten faveure van schuldenlanden en wankele banken. Geeft profijt bij de leners maar tast spaar- en pensioenreserves aan. Ondanks de vermogensaanwas bij het ABP door koerswinsten op de beurs enzovoorts, zal er degelijk rekening moeten worden gehouden met toekomstige verplichtingen. En altijd rekening houden met een mogelijke beurscrash.

   Potverteren, waar het voorstel van het ABP op neer komt, lijkt een mooi plan maar houdt geen rekening met de jongere generatie. Ik behoor sinds kort tot de grijze golf en zie om mij heen iets teveel senioren die het erg lang weten vol te houden. Gun ik een ieder en hoop daar zelf aan mee te doen. Af en toe een uitvaller maar teveel vergrijzing om mij heen. Er is te weinig jonge aanwas om de pensioenpotten op peil te houden. Niet voor niets ligt er een nieuw ‘wankel’ pensioenakkoord. We leven langer en verjongen te weinig.

   Het wankele akkoord zal m.i. breken doordat de standpunten van partijen te ver uiteen gaan liggen door invloeden van buitenaf. Let wel, er zijn in feite 4 partijen. De pensioenfondsen, werkgevers, vakbonden en de overheid. Maar daarboven zie ik nog een 5e partij, dat is de EU met zijn ECB die het rentewapen in handen heeft. Het ligt niet alleen aan Koolmees, Rutte en Klaas Knot. Het is de ECB die ons kleine kikkerlandje in de verdommenis drukt. Wij hebben ons jarenlang in de handen gewreven met die dalende rente. Goedkoop geld maar torenhoge huizenprijzen en aandelen sky high. Weinig mensen dachten aan later wanneer uitstaande verplichtingen niet meer oprenten door het rente-op-rente effect. Die gevolgen zijn nu zichtbaar nu we onze opgepotte reserves zien verdampen door het rentebeleid van een Europese Centrale Bank. Dat is de grote verdamper van het geld van de kleine man, de massa dus. Door de enorme kredietberg kunnen ze niet anders. Obligaties met negatieve rentes nemen de rest mee in de neergaande rentespiraal wat het kapitaal onder de massa zal vernietigen.

   Nu pas komt de discussie zoals wij die hier voeren op gang. Is nog maar het begin. In de ontstane paniek roepen de verschillende partijen totaal verschillende dingen waardoor standpunten uiteen vallen. Dit wordt een regelrechte ramp. Een klein landje raakt verdeeld in een binnenlands overleg waarbij de veroorzaker van de verdeeldheid, de ECB, zich op een afstandje schuil houdt. Nogmaals onze eigen beleidsmakers liggen in een spagaat en moeten kiezen tussen verschillende kwaden waarover het laatste woord nog lang niet is gesproken.

   1. Gerrit heb je wel eens iets van Ad Broere gelezen, (zo niet doe het nu want je bent nog niet helemaal op de hoogte!)
    En dan vooral over de pensioenen..Er is meer dan geld genoeg voor nu en later in de huidige omstandigheden, en voor de nieuwe generatie..
    Een stukje
    © Ad Broere

    De dekkingsgraad is volgens de boekhoudkundige regels van De Nederlandsche
    Bank te laag, want de toekomstige verplichtingen worden (duur woord)
    contant gemaakt op basis van 1,2 procent rekenrente. Zo simpel mogelijk
    gezegd komt het erop neer dat je bij zo’n lage rente heel veel nu in kas
    moet hebben om aan al je verplichtingen van nu en later te kunnen voldoen.
    En dan heeft De Nederlandsche Bank nog iets bedacht. We behandelen
    Pensioenfondsen alsof het verzekeringsbedrijven zijn, die – om te kunnen
    voldoen aan de verplichtingen – ook nog een hele stevige buffer moeten
    aanhouden. Als gevolg van de lage rekenrente en ook nog die buffers maak je
    vanzelf waar dat er ondanks de gigantische hoeveelheid geld die in de pot
    zit, niet of nauwelijks kunt voldoen aan alle huidige en toekomstige
    verplichtingen.
    Nu wordt er in het kader van het pensioenakkoord gesproken over het
    opheffen van de buffers. Daardoor zou er ineens meer geld beschikbaar komen
    om aan alle huidige en toekomstige verplichtingen te kunnen voldoen. Maar
    minister Koolmees weet wel raad met dit geld: het kan worden aangewend om
    de doorsnee problematiek op te lossen, lees 60 miljard euro uit de pot te
    bestemmen voor dit doel. En als je het voor het ene doel bestemd dan
    vervallen de andere opties. Zo ook het indexeren van de aanvullende
    pensioenen.

    Die 60 miljard euro maakt deel uit van de grote pot die bij elkaar is
    gespaard door alle pensioengerechtigden en het is een wonder dat er ondanks
    alle miskleunen, diefstal, uitnames et cetera nog zoveel in zit. Genoeg om
    te indexeren, genoeg, om alle pensioengerechtigden hun pensioen te kunnen
    garanderen, zelfs genoeg om de gepensioneerden van nu door een eenmalige
    uitkering te compenseren voor hun koopkrachtverlies. Want in de afgelopen
    decennia is er veel meer in de pot gekomen dan eruit is gegaan. Waarom?
    Omdat er aan de pensioengerechtigden een toezegging wordt gedaan. De enige
    taak die de fondsen hebben is aan die toezegging te voldoen. Dit kunnen de
    fondsen ruimschoots, want die toezeggingen zijn in de afgelopen decennia
    flink teruggeschroefd.
    Bij verreweg de meeste pensioengerechtigden valt bij overlijden geld vrij voor de pot.
    Een pot die gevormd is door het spaargeld van alle pensioengerechtigden. Maar de Hogere Wijsheid heeft bedacht dat pensioenfondsen moeten worden behandeld als waren het verzekeringsmaatschappijen en het geld dat vrijvalt in de grote pot, van inmiddels totaal 1,5 biljoen is volgens hen VAN NIEMAND enz
    Zie voor meer info http://adbroere.nl

    1. Heb eerder dit artikel van Ad Broere al geplaatst onder mijn column: “Daar gaat ons pensioen, wat kunnen we doen.” :

     https://adbroere.nl/web/nl/columns/brede-steun-voor-bodemprocedure-pensioenen.php.

     Ben het eens met die Dr. Jan Oosterhaven, Emeritus hoogleraar algemene economie, Rijksuniversiteit Groningen. De pensioenpotten afromen omdat de babyboom generatie straks ter ziele gaat en de jongeren minder in aantal zijn. Maar dat neemt niet weg dat de huidige misère is veroorzaakt door de aanhoudende stroom renteverlagingen van de ECB.

     1. Oke , goed zo!! vergeet het niet dan, want ik mis af en toe een stukje,, en ga zo door.
      Dat ligt op de moment niet aan de werkelijke rente en verlagingen, maar aan de reken methode,.. er is meer dan genoeg..
      Maar met de negatieve rente zal het afromen wel sneller gaan..

   2. Met een irrelevante argumentatie schijnt u het beter te
    willen weten dan deskundigen en de pensioenfondsen zelf.
    De vijf grootste pensioenfondsen slaan de handen ineen om af
    te wijken van voorgeschreven NL rekenstelsel met VRIJWILLIG de laagste rekenrente ter wereld, om aldus kortingen op pensioenen en -aanspraken te voorkomen. Er is meer dan genoeg leesvoer over op internet. Zoek het op, lees het en stel uw mening bij, zoals ook andere reageerders hier.
    Starheid is de dood van elke discussie.

    1. Natuurlijk wil ik hopen dat hun actie gaat slagen. Ook mijn pensioen staat stil. De ondertoon in mijn column over de toekomst van onze pensioenen is negatief en de reden waarom ik het pensioendebacle aankaart is om de boel op te schudden. Een wake up call. Onze pensioenfondsen lijken duidelijk geslachtofferd te worden door het opleggen van regeltjes van beleidsmakers die niks te maken hebben met onze pensioenfondsen.

     Indirect zijn pensioenfondsen duidelijk het slachtoffer van het beteugelende beleid van de ECB en dat moet nu anders worden door de fondsen daarvan los te koppelen. De discussie daarover zal heftig worden vrees ik, maar er zijn heel goede argumenten. Bekijk bijvoorbeeld dit interview van gisteren op café Weltschmerz: https://www.youtube.com/watch?v=ZqYS4bG_zvY
     Het zou goed zijn om de argumenten van deze beide heren breed te publiceren. Inbrengen dus in het pensioenoverleg.

 3. Beste Gerrit,

  Ik verkeer in kringen waar 90% van de mensen zich heel slaafs onderwerpt aan de EU. En aan het heersende politieke systeem. Die grote mensen zullen het wel weten; ze hebben er immers voor gestudeerd. Maar de 10% die ondertussen doorheeft wat er aan de gang is is wel groeiende. Persoonlijk ben ik ervan overtuigd dat het te laat is. We zitten in een vermaledijde muntunie. Die rijdt als een auto de berg af en ontwikkelt steeds meer snelheid. Niet alleen de remmen zijn stuk, maar Draki hij gooit er ook nog eens een schepje bovenop door het gaspedaal in te drukken.

  Nu we narigheid op narigheid krijgen te horen op dit terrein, begint het grote ontwaken.

  Maar je lidmaatschap opzeggen kan niet meer. Kijk maar hoeveel moeite het Engeland kost om zich te ontworstelen aan deze dictatuur. De elite schroomt niet om leugens te gebruiken, evenmin om repressie uit te oefenen. Alles wordt van stal gehaald om het volk eronder te houden en te misleiden. Hoorde laatst in het programma Boekesteijn en de Wijk de opmerking dat Engeland wordt teruggeworpen naar de middeleeuwen, als ze de EU verlaten. Dat soort leugens van zeer laag niveau worden rustig gepubliceerd. Want het volk moet slaafs blijven geloven dat de euro goed voor ons is en de EU zegeningen teweegbrengt.
  Elsevier’s weekblad kwam met een interessant artikel over de nieuwe Napoleon van Europa: Macron.

  1. Ik heb in de msm nog nergens een inhoudelijk artikel kunnen vinden waarin staat/stond uitgelegd hoeveel euro groot-britannie terug moet betalen aan de eu.
   Nu moet ik zeggen dat ik vanaf pak m beet juni 2016 werkelijk alle krantenartikelen aangaande de brexit niet gelezen heb en dat doe ik nog steeds. Pas als groot-britannie de eu daadwerkelijk heeft verlaten, ga ik weer brexit-nieuws lezen.
   Maareh johan van vught ik ben t met je eens. Engeland zal niet teruggeworpen worden naar de middeleeuwen. Ik zie dat soort opmerkingen als propaganda van de politiek-correcte-fascistische dictatuur.

  2. Beste Johan,

   Het is altijd hetzelfde bij een dreigend gevaar. Het is eerst de enkeling die waarschuwt. Een waarschuwing voor een gevaar van een failliet systeem waar niemand bij stil staat. Heeft te maken met opgewekt vertrouwen van een overheid, regering en monetaire beleidsmakers. De massa is druk met zichzelf, met zijn werk en zijn gezin en gaat niet uitgebreid analyseren wat er zich buiten zijn gezichtsveld afspeelt. De complexe monetaire instrumenten die beleidsmakers gebruiken om een failliet fiat geldsysteem overeind te houden zijn te ingewikkeld om je daar naast je werk en gezin nog in te verdiepen.

   We kiezen onze volksvertegenwoordigers in de veronderstelling dat ze ons land goed vertegenwoordigen in een grote club waarin het recht van de sterkste geldt. Als klein landje is je inbreng in een unie met 28 lidstaten niet heel groot. Onze vertegenwoordigers moeten opboksen tegen de grote jongens en gaan al gauw samenspannen om niet buitenspel gezet te worden. Dat is zo ongeveer hoe het werkt in onze EU. Waarom gingen de belangrijke sleutelposities in het EP onze NL-neus voorbij? En waarom zijn onze ministers Mark en Wopke uitermate vriendelijk op de vergaderingen van de EU-ministerraad? Waarom fluisteren ze zo op voorzichtige toon dat die schuldenstaten eigenlijk wat beter hun best moeten doen hun begrotingen en schuldenberg beter op orde te brengen? Waarom slaan ze niet met de vuist op tafel? Heel simpel toch: “Jij bent groot en ik ben klein, dat is niet eerlijk!” zei ooit een klein wijs kuikentje.

   En daar zit ‘m nou net de kneep. Een klein land in de EU moet meeheulen met de grote jongens waarvan er een aantal diep in de shit zitten. Ze zijn machtig maar hebben je nodig omdat je de financiën goed op orde hebt. Je kunt best wat missen voor een ander die het even wat minder heeft. Zo kan ik minuten lang doortypen met diverse vergelijkingen waarbij de kleine man het onderspit delft t.o.v. de grote jongens. Als er een beleid wordt uitgestippeld waarbij toevallig de financiën van de grote jongens er “tijdelijk” slecht uitzien, dan is het de ECB die de boel binnen een zelfde muntunie recht kan trekken. Niet zo moeilijk om de rente te verlagen, vinden veel burgers wel prettig als je geld tekort komt. Italië en de andere schuldenstaten krijgen wat meer lucht en bij ons loopt er wat lucht uit. Uit de pensioenkassen en spaarkassen welteverstaan. Negatieve rente werkt desastreus voor opgebouwde reserves met lange termijn verplichtingen. “Het is onze beurt om te leveren.” Het duurt een tijdje voordat de andere 90 procent wakker wordt en zoals altijd ontwaakt de massa te laat.

 4. We heten een vrij en soeverein land te zijn. We zijn geen van beiden.

  Van oorsprong zijn we een trots volk dat ooit bereid was om te vechten
  voor haar vrijheid. Kijk naar onze rijke geschiedenis voordat we de EU en de Euro in gerommeld zijn.
  Dan zie je dat hoe vaak vreemde machten in het verleden ook hebben
  geprobeerd ons te knechten, zij allemaal jammerlijk faalden. Dat omdat we toen nog bereid waren te vechten voor onze
  vrijheid.

  Soms ging er wel 80 jaar overheen voordat we eindelijk weer vrij waren, zoals tegen de Spanjaarden, maar opgeven deden we niet. Nu hebben we onze vrijheid laten afpakken door een stel landverraders
  uit Den Haag en de meesten van ons beseffen het niet eens. Ze denken nog
  steeds dat ze in een vrij en soeverein land wonen.

  Het wordt dan hoog tijd om te beseffen dat wij als “onafhankelijk
  land” totaal niets meer zijn en vooral ook niets meer kunnen.

  Eerder hebben we in een aantal artikelen al laten zien hoe we onder de
  knoet staan van Europa. Dat er verordeningen links en rechts komen,
  waardoor wij als land zelf niets meer mogen beslissen. Iedereen kijkt toe hoe de machthebbers in Brussels ons kunnen verplichten om er
  een volledige administratie op na te houden voor de kleinste futiliteiten.

  Iedere keer gooit onze overheid de armen in de lucht en zegt dat ze er
  echt niets aan kunnen doen omdat het een Europese verordening betreft.Wat een trieste bedoening!

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Nieuw in de wereld van cryptocurrencies? Bekijk nu uw mogelijkheden op Nederlands grootste exchange...

Ontvang jij al een passief inkomen door het staken van crypto?

Lees meer over crypto staking op onze favo platformen: