Plan Dijkhuizen is weer halfslachtig werk

14

plan dijkhuizenIngezonden artikel | Deze week is een tussentijdse rapportage van het plan van commissie Dijkhuizen gepresenteerd om de belastingtarieven in ons land te verlagen. Bij dit plan wordt net als bij de herziening van het belastingstelsel in 1990, 1998 en 2001 halfslachtig werk geleverd. Het is tijd dat we hiermee ophouden en nu een keer goed doorpakken met een serieus plan.

Verlagen belastingtarieven

De politiek roept al 30 jaar dat ze de belasting op arbeid wil verlagen. Behalve de happy few merkt de rest van de mensen hier weinig van. Immers de belasting op  topinkomens is in deze periode verlaagd van 72% naar 52%. Belasting op winst van bedrijven is verlaagd van 40% naar 20%. En belasting op rente is afgeschaft. De belasting op het loon van een modale werknemer is in deze periode verhoogd van 35% naar 42%. En de BTW is verhoogd van 19% naar 21%. Als we alle aftrekposten en subsidies in ons land afschaffen kunnen we het belastingtarief van de eerste drie schijven in ons land verlagen naar 12% (mensen tot 65  jaar betalen nu 33% t/m 42%, mensen van 65 jaar en ouder betalen nu 15% t/m 42%). Volgens het Centraal Plan Bureau levert dit idee ongeveer een half miljoen banen op. Dit is beter dan de 140.000 banen van plan Dijkhuizen. Door daling van de kosten van uitkeringen en hogere belastinginkomsten, omdat de economie groeit, hoeft de overheid ongeveer €18 miljard minder te bezuinigen. Dit bedrag komt overeen met in (eerste) kabinet Rutte genoemde taakstelling om te bezuinigen.

Hypotheekrenteaftrek en huursubsidie

Hypotheekrenteaftrek en huursubsidie werken als een subsidieregeling op winst van banken. De kosten van deze subsidie worden betaald met belasting op arbeid.  Onder andere Vereniging Eigen Huis roept de laatste tijd dat de banken de laatste paar jaar ca. 1% teveel rente rekenen. Dit klopt maar voor een deel want in werkelijkheid rekenen banken in Nederland structureel 2% teveel rente. Als we in Nederland net als in Denemarken het “Hypotheek obligatiesysteem” in gaan  voeren, kunnen we de rente / winstmarge die banken rekenen verlagen van 2,5% naar 0,5%. Het verschil van 2% komt ongeveer overeen met de  hypotheekrenteaftrek wat we nu hebben en met gebruik van het nieuwe systeem niet meer nodig is. Als we door invoeren van het “Hypotheek obligatiesysteem”  ook de rente die woningbouwverenigingen moeten betalen met 2% kunnen verlagen. Kunnen we de huren met ca. 20% verlagen. En is een groot deel van de  huursubsidie wat we nu hebben niet meer nodig.

BTW en belasting op arbeid afschaffen

Als we toch het belastingsysteem aanpassen kunnen we ook een stap verder gaan en de BTW en belasting op arbeid bijna helemaal afschaffen (alleen de belasting op topinkomens blijft nog bestaan). Dit kan door een transactiebelasting in te voeren met een tarief van ca. 10%. Dit idee sluit aan op de Tiendpenning die we in het verleden een lange tijd hebben gebruikt. Deze nieuwe belasting wordt geheven over het grootste deel van het bedrag wat we van derden ontvangen.  Voordeel om dit te doen is sterke vereenvoudiging van het belastingsysteem en tevens kunnen we arbeid 30% goedkoper maken. We verschuiven hiermee 30% van de loonkosten en risico voor de werkgevers in de tijd van het moment dat arbeid wordt geleverd, naar het moment dat de goederen en diensten die hiermee worden gemaakt daadwerkelijk worden verkocht.

Hans van Steenbergen