Pluk de dag op weg naar het eindspel

36

Het is bijna feest! 0,1% groei, een huizenmarkt die plusjes laat zien, dalende zorgpremies en een dikke zeven voor de begroting 2014 van minister Dijsselbloem. Nederland uit de put! Ierland en Spanje hebben geen steun meer nodig. Terug naar zonnige dagen en een toekomst die met vertrouwen tegemoet kan worden gezien!

eindspel biflatie

De evenwichtswetten

Niets op deze aarde komt voor niets. De rijkdom van de één moet worden opgebracht door de ander of het andere. Exploitatie van medemensen en/of de natuur. Door onze technologische ontwikkelingen is dit hele proces in een fikse stroomversnelling terechtgekomen. Enorme machines, snelle computers, wereldwijd goederenvervoer en supersnelle communicatie. Fenomenen als ontbossing, overbevissing, destructieve mijnbouw en oliewinning. Het kan niet op.  Nu, anno 2013 is op wereldschaal de mens zelf het slachtoffer. De lonen moeten omlaag. Niet alleen in de zogenaamd arme landen maar ook in het westen. De kosten van producten en diensten moeten naar beneden om de verkoop aan te zwengelen. Verkoop = consumptie = economische groei. Op die wijze kunnen de machtigen weer opgelucht ademhalen  en kan, denkt men, het kapitalistische systeem verder in stand worden gehouden.

De wal keert het schip

In de westerse wereld gaat men uit van de maakbaarheid van de samenleving. Sturen en bijsturen. Naar mate de systemen complexer worden, en het om steeds meer mensen gaat, komt het gehele besturingsproces in de problemen. Er komen steeds meer variabelen. Tussen de geplande uitkomsten en de werkelijkheid ontstaan steeds grotere verschillen. De jongleur moet zulke rare bewegingen gaan maken dat het hem niet meer lukt om de ballen in de lucht te houden. Werkgelegenheid, ziekte en zorg, wonen, de energielasten, schulden privé en als staat, onderwijs, immigratie en emigratie, veiligheid, belastingen, allemaal beleidsvelden die enorm complex zijn geworden.

Regeringen hebben geen structurele oplossingen

Structureel gezien is er geen enkele oplossingen in zicht. De schulden lopen elke dag nog verder op. Het blijft bij een voortdurend draaien aan knopjes op basis van het bestaande systeem. Mevrouw Kroes, EU-Commissaris, liet ons in het programma Buitenhof nog weer eens duidelijk weten dat Europa goed is voor ons en ook voor haar. Met een inkomen van zo’n 20.000 euro per maand, grotendeels belastingvrij, met als extra’s nog vele toelagen en toeslagen, zouden u en ik vast ook heel graag eurofiel willen zijn. Borrelen met Martin Schulz en Guy Verhofstadt. Proost op Europa en neem nog wat nootjes

Pluk de dag op weg naar het eindspel

Aan uitbuiting komt altijd een einde. Hoe dan ook. De slaaf sterft. De uitgebuite mens blijft alleen nog een lege portemonnee. Na de laatst gevangen vis is de visser werkloos geworden. Als de laatste boom gerooid is dan wordt het stil. Pluk de dag, geniet van het goede nu het nog kan en probeer u eens bewust te worden van alles wat is in relatie tot uw eigen doen en laten. Van de zandloper in bovenstaande afbeelding is de bovenste helft ondoorzichtig. We weten niet hoeveel zand er in zat en nog zit. Eén ding is zeker. Op een bepaald moment zal de laatste korrel zijn gevallen. Dit geldt voor ieder van ons persoonlijk en voor alle systemen en samenlevingen. Seconden, minuten, uren of jaren. Volgens velen is, economisch gezien, het ultieme eindspel  al lang in gang gezet. Als er na de boem, crash of  implosie nog mensen overblijven dan hoeven we geen onderzoekscommissie in het leven te roepen. De schuldigen zijn al heel lang bekend.