Private Equity: meer dan een alternatief voor de beurs

Gezien het sinds 2008 verslechterende financieel/monetaire klimaat waarin centrale banken naar het laatste redmiddel van monetaire expansie grijpen en de beurs bijgevolg maar één richting (omhoog) kan, wordt het voor beleggers na alle marktmanipulatie zaak niet al hun centjes aan de financiële markten te blijven toevertrouwen, zeker waar het gaat om de pensioenopbouw.

Voor de hand ligt dan om ten minste voor een deel buiten de beurs om te opereren. Maar hoe doe je dat en met wie ga je in zee? Immers, zonder een adequaat antwoord lijkt en blijft de beurs tot dusver het meest voor de hand liggende beleggingsalternatief te zijn. Dat blijkt althans uit de niet aflatend stijgende beurs sinds 2009, het jaar dat QE (tot dan een onbekend fenomeen) in combinatie met ZIRP (Zero Interest Rate Policy) in de V.S. grootschalig van start ging gevolgd door Europa met zelfs NIRP (negative interest) en Japan en daarop ‘the world over’. Dit alles om de economische groei te stimuleren, terwijl deze de 2% nauwelijks haalt. Dit geldt zowel voor de V.S., Europa als Japan maar ook elders. Los hiervan staat de kans op een ‘melt down’ voortvloeiend uit het uiterst ongewisse mondiale bankensysteem.

Centrale bankiers hebben immers geen idee hoe deze monetaire politiek te beëindigen op straffe van ongekende gevolgen, over een ‘exit’ strategie gesproken. Waar de beurzen tegen all-time highs aanhikken als reflectie van een zonnige economie maakt onderstaand beeld overduidelijk waarom de financiële markten juist op een delicaat breekpunt zijn beland.

markt bronckel

Voor beursgeoriënteerde beleggers vallen bovenstaande ontwikkelingen naar ratio niet meer uit te leggen en dat brengt een gevoel van onzekerheid en onbehagen met zich mee.

Alternatieven

Doordat banken bovendien nog geenszins staan te popelen om geld in de vorm van krediet uit te zetten, zoekt het bedrijfsleven naar alternatieve oplossingen. Crowd funding, venture capital en private equity raken steeds meer ingeburgerd. Maar ook deze markt wordt intussen beheerst door Yin en Yang.Om bovengenoemde redenen was er alle aanleiding deze ‘secundaire’ markt nader onder de loep te nemen. Het meest bekende voorbeeld op het terrein van private equity is het vermaarde Blackstone (New York – BX) dat vlak voor de beurscrash in 2008 beursnotering had aangevraagd om vervolgens binnen een jaar vanaf de IPO koers van $30 terug te vallen naar beneden $5. Was de intrinsieke waarde in die tijd met meer dan 80% gedaald? Welnee! De daling was slechts het gevolg van het paranoïde beurssentiment. De koers is daarna wel weer opgeveerd tot boven $40 maar zo’n val deed wel behoorlijk schrikken plus dat het een aantal jaren kostte voordat de koers weer op niveau kwam. Zou Blackstone ‘private’ zijn gebleven dan zou deze technische om niet te zeggen tektonische beweging zich nooit hebben kunnen voordoen.

Naar blijkt kunnen helaas niet alle venture capital of private equity partijen bogen op een vlekkeloos blazoen. Bekend zijn o.m. de voorbeelden van Apax, Alpinvest, Apollo Global Management, Carlyle, CVC, KKR, Providence, Sun Capital, Waterland en zo meerdere die “bij voorkeur” dikwijls weinig transparant met de hun toevertrouwde en ingelegde vermogens omgaan, ook al staat het tegendeel in hun “geloofsbrief” gegrift. Vooral het feit dat er door het management bij winst een fors aandeel wordt getoucheerd maar bij verlies buiten schot blijft, heeft kwaad bloed gezet. Bovenden wordt er maar al te vaak met geleend geld geopereerd om bij winst maximaal van het hefboomeffect te kunnen profiteren dan wel dat er sprake is van zgn. propriety trading (speculeren met het door hun beleggers toevertrouwde kapitaal waartegen junk bonds worden uitgegeven).

Dit soort abjecte praktijken draagt bepaald niet bij tot een gezonde wijze van beleggen hetgeen uitermate schadelijk voor het vertrouwen is. Maar er zijn uiteraard ook positieve uitzonderingen.

Binnen mijn relatiekring kwam enkele jaren geleden een instituut in beeld dat qua opzet, innovatie en rendement meer dan een serieus alternatief bleek in de context van de Strategische Modelportefeuille met ‘features’ als:

 1. Een ambitieus en buitengewoon kundig team, dat als grootaandeelhouder zelf altijd voor een aanzienlijk deel participeert in de fundings (incentive en commitment)
 2. Een bovengemiddelde groei met een balansverviervoudiging in de afgelopen 3 jaar
 3. Speerpunten: clean technology (o.a. houder van een wereldpatent*) alsmede planmatige gebiedsontwikkeling in regionale groeimarkten
 4. Een uitstekend project- en risicomanagement met een dito exit strategie en een projectlooptijd van 3 – 5 jaar
 5. Uitgebreid kennisnetwerk, volledige transparantie, regelmatige rapportage en verantwoording alsmede een persoonlijk contact met hun investeerders/beleggers
 6. Beleggers/investeerders tonen dikwijls voorkeur voor herinvestering in nieuwe projecten.

Nadere oriëntatie

Private equity verschaft kapitaal aan niet beurs genoteerde bedrijven waarbij het risicomanagement een centrale rol vervult. In tegenstelling tot de passieve rol van de banken gaat het bij private equity juist om het actief toevoegen van reële waarde. Zie hieronder een vergelijkend overzicht uit de V.S.

bronckel

Afbeelding 1.2: U.S. Private Equity Index and Selected Benchmark Statistics – klik voor een grotere weergave

Wat Europa betreft mogen de resultaten er ook zijn. Zo werd er tussen 2007 en 2013 voor meer dan €233 miljard in Europese bedrijven geïnvesteerd. Volgens de laatste gegevens van de European Private Equity and Venture Capital Association (EVCA) die gebruik maakt van data van meer dan 1200 Europese private equity instituten, hebben deze partijen in 2014 voor bijna €38 miljard aan “exits” gerealiseerd. De hierbij betrokken Europese bedrijven verbeterden hun productiviteit met gemiddeld 7% per jaar. Verder produceerden de 350 best presterende private equity fondsen een rendement op geïnvesteerd vermogen van gemiddeld 21,2% op jaarbasis (bron: Thomson Reuters). Dat is op zich een fraai cijfer. In Nederland dragen actieve private equity partijen intussen voor 14% bij in het BBP.

Een belangrijk voordeel voor de investeerders bij private equity is de vrije beschikking over voorkennis, althans voor zover er reëel sprake is van volledige transparantie. Op deze wijze kunnen investeerders hun beslissing baseren op inside informatie uit de eerste hand en daarmee een veel beter (risico)beeld verkrijgen. Een groot verschil met beursfondsen is dat beleggers in private equity directe invloed op het te voeren beleid kunnen uitoefenen. Het beleid van beursfondsen is voorts vooral gericht op de kwartaalresultaten zonder altijd een scherp oog te hebben voor de (middel)langere termijn. Een nadeel is de directe liquiditeit zoals op de beurs maar ‘pooling’ biedt desgewenst uitkomst.

Na een “vergelijkend warenonderzoek” binnen deze markt bleek Momentum Capital (MC) met zetel in Amsterdam gezien de resultaten, kwaliteit van bestuur, visie met focus op *innovatie (zie http://bit.ly/1CVKWtS) sterke voorkeur te hebben.

Focus en funding MC

Met focus op substantiële waardegroei (value investing) vormen de ingebrachte (externe) specialismen zowel strategisch, tactisch als operationeel een integraal onderdeel van het management. Een dergelijke inzet vereist een bestuurder die het groeipotentieel adequaat weet aan te sturen, de aanpak om dat potentieel maximaal te benutten en de performance te optimaliseren. In dat groeiproces speelt de exit strategie een belangrijke rol met opties als een beursgang, fusie of overname dan wel verkoop.
Voor welke partijen biedt MC een serieus alternatief?

 • Vermogende particulieren vanaf €100.000 per deelname, eventueel te splitsen onder familie of relaties
 • Ondernemers/grootaandeelhouders
 • Institutionele partijen als pensioenfondsen

Samengevat: de aanpak van MC kenmerkt zich met name door substantiële waardecreatie middels actief management in niet-beursgenoteerde ondernemingen, zonder gebruikmaking van bankfinanciering en/of hefboomconstructies (risico), met continuïteit, innovatie en toekomstbestendigheid als belangrijkste uitgangspunten.

Middels een vrijblijvende afspraak verkrijgt de investeerder/belegger via een persoonlijke presentatie een uitstekend inzicht in de wijze waarop wordt geopereerd waarbij het risico in de aanloopfase nooit voor rekening van de participant komt. Verder staat altijd de mogelijkheid open ook met andere bestaande deelnemers kennis te maken. Sinds oprichting in 2004 werkt MC intussen samen met ruim 500 participanten die voor een niet onbelangrijk deel hun kapitaal na het bereiken van “de exit” opnieuw wensen in te zetten.

Tenslotte, afhankelijk van de fiscale wensen bestaat in overleg desgewenst de mogelijkheid tot aangepaste investeringsmogelijkheden waarbij te denken valt aan een VBI of BOF modus.

Bron: Robert Broncel

25 reacties

 1. Wat een slap verhaal ! Leuk verkooppraatje , daar begint het op te lijken. Volgens mij komen er juist veel problemen als mensen zulke rendementen na gaan jagen.. Geld verdienen vanuit je luie stoel en je ” HELPT ” er ook nog andere mensen mee… Bla ,Bla
  Totaal Biflatie onwaardig , wat ik je brom..

 2. er zijn heel veel vreemde zaken gaande, nu in het nieuws dat de Shell wil gaan boren in Alaska/ noord pool, terwijl de olieprijs rond de 40 dollar zit en men verwacht dat de olieprijs nog meer kan zakken omdat China economisch niet meer draait. Waarom wil de Shell daar nieuwe olievelden ontwikkelen? de huidige olieprijzen komen nooit boven de productieprijzen uit die oliewinning in dat gebied gaat kosten. Weet de Shell iets dat de gemiddelde econoom niet weet, om olie te boren bij de noordpool zit je al snel op iets van 100 dollar per vat, waarom wil de Shell een olieveld gaan ontwikkelen op de noord pool Alaska? het verhaal klopt niet. tenzij de huidige velden zo goed als leeggepompt zijn om de markt een korte termijn te overspoelen met olie, omdat de huidige prijzen zo laag liggen wordt er niets ontwikkeld, hoe zijn de productiemogelijkheden over vier vijf jaar? hoe lang duurt het om weer nieuwe velden te openen en hoeveel tijd gaat hier over heen? grote kans dat in de periode tussen het ontwikkelen van nieuwe velden en het uitgeput zijn van de huidige een heel groot productie gat gaat vallen. hoe je het went of keert, die lage prijzen van vandaag worden over een aantal jaar gecompenseerd met hele hoge prijzen.

  1. Goed punt , Had het bericht ook vernomen en ben benieuwd naar Houtskool zijn visie hierover. Toch twijfel ik of China niet meer draait… met welke maatstaven gaan we dit meten ?

   De docu over groei en wiskunde van Dr. Albert A. Bartlett onlangs weer zitten kijken en dat is toch stuitend ! Ook als China maar twee procent groeit per jaar verdubbeld de economie dus elke 35 jaar ! Maarrrrr…. maar twee procent in de huidige beleving is natuurlijk achteruitgang en word het boven de 4 a 5 pas weer interessant.

 3. Een klein groepje mensen die het ‘recht’ hebben om papiertjes te drukken waar de rest van de mensen van afhankelijk zijn voor hun levensonderhoud. Das een echt probleem. Voor die rest van de mensen dan, he 🙂 Tis nie moellek.

  1. Je moet t zo zien, om het nog wat simpeler te maken:

   Degenen die ‘papiertjes’ mogen drukken , dat zijn de Baron met aaaal zen knechten , oa B2 en Vlugge Japie en Gouwe Draakie en imf en phr en ehst en ….verzin maar een naam.
   En die ze tegen werken en willen onderwerpen zijn oa Bassie en Adriaan en de rest van de mensen, en ons .

   Ik heb er verder geen cijfers van hoor. Maar zo is het ongeveer.

   1. Maar ik heb iets unieks. Vanmiddag stopte er hier een auto.Echt een grote, zon limosien. Er werd op de deur geklopt en ik deed open, en het was een man met een chauffeurspet op. Ze hadden pech met de auto en of ik telefoon had want ze hadden geen bereik.

    Ik zeg ja, kom maar even binnen zal ik zien wat ik kan doen, ik heb ook een computer en zo. Dus die vent kwam binnen, hoop gemodder op die computer.

    Zegt ie: men baas zit in de auto nu al zo lang te wachten… dus ik zeg vraag m dan ook even binnen, kan ie even hier op de bank zitten en geef ik m een bak koffie.

    Die vent naar buiten om het te vragen, en daarna kwam ie terug met een ouwe man achter hem aan, die bijna viel op t trapje van men veranda, maar t ging net goed.

    Dus ik stel me netjes voor en die man zegt alleen: Nath.

    Ik zeg ok Nath, ga zitten, en wil je wa drinken?
    Allemaal in t engels he, dat wel. Maar ondertussen dacht ik, wat een kakker man, en ik werd toch wel een beetje nieuwsgierig wat ik op facebook zou kunnen vinden over hem dus zei ik : Exkjoes mie but wat is joer foel neem?
    Ik praat ook redelijk wat engels.

    “Natteniel Rotsjaalt” zeidie. Ik dacht: eigenlijk niks. Dom geboren en nooit wat bijgeleerd he. Dus ik zei : okee naais toe miet joe!
    Now wie goe upstees for to fix te kar ent seek internet!

    Dus wij weer naar boven waar men computer staat… en zoeken en doen, dus uiteindelijk konden we t regelen, maar op een of andere manier liet het me niet los…rotsjaalt… ik dacht t zal toch niet he!!!

    Dus ik heel voorzichtig aan die chauffeur… hoezo kwamen jullie hier eigenlijk met de auto?

    “Oh mr Nath wanted toe see the nature and possibilities here!”

    Ik zeg tegen em: from won sukkel to another: is he one of the rothschilds?
    “but off course he is” said the sukkel.

    En daarna werd t zwart voor men ogen he.

    Ik stormde naar beneden en da menneke daar op de bank had meteen 4 oorvijgen te pakken.
    Hij begon te huilen. “dont hurt me” zeidie.

    Ik zei: “aai noo wat joe aar up toe!! Joe want toe dominoes the world!!!!!
    Ik weet veel van economische dingen , moet je weten.

    Hij huilde nog harder, en ik kreeg eigenlijk toch wel medelijden met m en wou m toch maar een kans geven.

    En daar gaat het hele verhaal nou om.

    Hij zei: als je denkt dat ik niet moet doorgaan met mijn plannen en de mensen met rust moet laten : daag me dan uit! (in het engels)

    En dat deed ik!

    Ik startte mijn commodore 64 op en stopte Nath een joystick in zijn hand.

    “Als je van me wint met Exploding Fist mag je gewoon doorgaan met je plannen en als ik win is de wereld gered , en laat je ons met rust!!!”

    https://www.youtube.com/watch?v=j_3rmoA1JKY

    Een weddenschap from hell!.

    Hoe het afloopt lees je na de reclame!

     1. Ik heb het voor mekaar gekregen dat we een tegenstander mogen kiezen…

      The best exploding fist speler van ons tegen Nath….of een van zijn aangewezen kandidaten…

      De wereld staat op het spel… R, come in

      De match der matchen!!! Alle hollywoodfims op een stokje!!!

     2. @Manuel,

      Helaas beste biflaten, het mannetje in het rode karatepak bleek Manuel te zijn…

      Zoek eerst mijn eerdere (door jou onbeantwoorde) reactie maar eens op elders op een ander artikel dan vallen we andere biflaten minder lastig met onze passionele, retro gevoelens van toen. Ik moet wel bekennen dat ik het verhaaltje met de chauffeur met een grote grijns heb gelezen en dat ik de herkenning van de beelden van ‘Exploding Fist’ met een grote Oh Ja ! heb ontvangen.

     3. Ik moet wel bekennen dat ik het verhaaltje met de chauffeur met een grote grijns heb gelezen

      wissik wel

     4. met flauwekul kun je ook leut hebben , ipv angst 🙂

      maar dat heet dan creativiteit. En programmeren is een vorm. Onder andere.

      Dat is ook de reden waarom ik tot nu toe vergeefs steeds contact zoek met je. Biflatie heeft geen email adres van me. Dus neem gewoon dat adres wat ik aangaf en wees geen schijter.

 4. Zijdelings is onderstaande link toch wel een on topic verhaaltje. Betalen door ruilhandel. En het artikel lijkt me ook wel iets voor Manuel:

  http://www.ftm.nl/column/draghi-en-merkel-forceren-bankroet-van-griekenland/

  Eigenlijk heel paradoxaal. Het helpt de Grieken verder maar de EU zal denken ook weer niet want er wordt bijv. weer geen btw afgedragen en dus worden weer minder echte Euro’s gegenereerd om de schulden af te betalen. De belastingdienst heeft het nakijken… Leuker kunnen we het niet maken.

  1. Dat is net waarom ze geen zelfvoorzienende ruilgemeenschappen willen R.

   En wanneer krijg ik eens mail van je ouwe knakker. Geen mens zit te wachten op het onderscheppen van je mail. Je bent een arme sloeber net als ik 🙂

 5. Hebben jullie al gezien dat veel beursindexen een mooie DUBBELE top gemaakt hebben?

  crash zeer aanstaande!!?

  Vandaag weer zon solide energie en olie bedrijf -50% hele dikke rooie cijfers
  Marathon Oil Corporation..

 6. Dit moet je zien , eindelijk een duidelijk en eerlijk beeld van de situatie op dit moment.
  Deze heren zouden goede schrijvers zijn voor deze site.. !
  https://www.youtube.com/watch?v=XxAbZSqPBfs
  @ Koen , Is een samenwerking met Market Update van Jaap R. geen optie ? Market Update heeft ook een goede berichtgeving en voldoende vernieuwende artikelen.

  Zeer jammer dat die site niet loopt qua reacties.. Bundel de krachten !!

  1. goede link, wat je beseft als je de oude garde van de journalistiek aan het woord hebt, is dat de nrc en de volkskrant ooit goede kranten zijn geweest, tegenwoordig is zelfs de pravda beter dan de nrc voor je nieuwsberichten

   1. wat ze ten aanzien van de oekraine vergeten is dat de oekraine bestaat uit etnische oekrainers en etnische russen, de oekraine wat oekrainers betreft is niet 1 land, er wonen ook nog steeds etnische oekrainers in roemenie , hongarije en overige buurlanden. de etnische russen is een hele grote groep in de oekraine, misschien nog groter dan de etnische oekrainers, in ieder geval in de oostelijjke delen.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.