Problemen in spanje worden steeds groter

33

September is begonnen en regeringsleiders komen weer terug van vakantie. Nu zal gaan blijken of de stijging van de aandelenmarkten en de daling van de rentestanden van landen als Spanje en Italië zijn gebaseerd op fundamentele veranderingen, in plaats van lage volumes. Tijdens de vakantiemaanden is namelijk genoeg gebeurd om je als Spaanse belegger zorgen te maken: Regio’s die voor het eerst officieel hulp vragen aan de overheid, verder toenemende werkloosheid, spaargelden die wegvloeien naar het buitenland en banken die steeds meer afhankelijk worden van het ECB infuus. De eurocrisis is terug van vakantie, de problemen in Spanje worden steeds groter. Kortom, problemen in Spanje.

spanje problemen

Regio’s in nood

Dat de Spaanse regio’s een groot probleem vormden voor de centrale overheid hebben we al eerder verteld. Dat Catalonie, Murcia, Valencia en nu ook Andalusië voor het eerst publiekelijk bekend moesten maken dat men hulp nodig had van de centrale overheid, was dan ook geen verrassing. Het kan zomaar het startschot zijn voor andere regio’s om ook hulp aan te vragen bij de overheid. Bovenstaande tabel (via creditwritedowns) laat het Bruto Binnenlands Product (BBP) per regio zien en de schuld die hier tegenover staat. De derde kolom berekent het percentage schuld ten opzichte van het BBP. Zo komen we dus op een BBP van in totaal 1 biljoen euro, terwijl er 140 miljard euro aan regionale schulden tegenover staat. Dit wordt normaliter nooit meegenomen in de officiele statistieken. Het tweede gedeelte van de grafiek laat zien wanneer de schuld moet worden afbetaald. De overheden dienen €35,8 miljard dit jaar af te betalen, terwijl hiervan €18,5 miljard in de tweede helft van dit jaar gefinancierd dient te worden. Met regio’s effectief uitgesloten van de kapitaalmarkt is het dus aan de Spaanse overheid om de regio’s te redden.

Spaargelden vloeien in recordtempo weg

Een ander groot probleem op dit moment in Spanje, is dat burgers steeds meer geld opnemen bij de bank. Ook in juli vloeide Spaanse spaargelden steeds sneller weg. Inwoners vertrouwen hun bank nauwelijks meer. Niet alleen vanwege mogelijke solvabiliteitsproblemen maar ook omdat ze bang zijn dat de spaargelden mogelijk in gevaar komen bij een reddingsplan. Maar liefst €74 miljard, gelijk aan 5% van het totale spaargeld, werd weggehaald bij Spaanse banken en wordt  vermoedelijk richting Duitse of Zwitserse banken overgesluisd. Onderstaande tabel, samengesteld door Goldman Sachs, laat dan ook zien dat het tempo van wegvloeiende spaargelden steeds sneller gaat.

Banken meer afhankelijk van de ECB

De al eerder genoemde solvabiliteitsproblemen blijken wel uit het feit dat Spaanse banken voor steeds hogere bedragen lenen bij de ECB. Uit de meest recente data van de ECB blijkt dat Spaanse banken voor een record van €375,5 miljard hebben geleend. Een stijging van maar liefst €38 miljard ten opzichte van juni. Vanaf  januari is dit een stijging van 257 miljard euro.

Steeds meer slechte leningen

De grafiek hieronder laat het percentage ECB fondsen ten opzichte van het gehele balanstotaal zien. Niet alleen moeten banken meer lenen bij de ECB, ook het percentage “slechte” leningen neemt met schrikbarend tempo toe. Inmiddels staat 9,42% van de totale leningen in de boeken als “slecht” en is het zeer de vraag of deze ooit terugbetaald zullen worden. Dit terwijl Spaanse banken waarschijnlijk ook nog een flink deel van de nog uit te geven Spaanse obligaties zullen moeten opkopen. Omdat investeerders nauwelijks nog geinteresseerd zijn, zullen nationale banken in het gat moeten springen, terwijl de aanbodzijde volgens UBS de komende tijd alleen maar zal toenemen.

slechte leningen

Over de auteur

Biflatie.nl publiceert artikelen over de crisis en de huidige (macro)-economische situatie. Ook nieuws over bitcoin & cryptocurrencies, de huizenmarkt, goud & grondstoffen, de machthebbers en het monetaire systeem. Twitter: @Biflatie