Productie Industrie daalt, omzet stijgt

0

De gemiddelde dagproductie van de Nederlandse industrie was in januari 2012 bijna 2% lager dan in januari 2011. In december produceerde de industrie nog 3,5% meer dan een jaar eerder. De productie kromp het sterkst in de transportmiddelenindustrie en wel met 8%. De productie in de elektrotechnische en machine-industrie nam 2% af, in de voedings- en genotmiddelenindustrie en in de basismetaal en metaal productenindustrie met ruim 1%. Alleen in de aardolie-, chemische, rubber- en kunststofproductenindustrie nam de productie toe, de groei bedroeg bijna 2%.

Voor het bepalen van de kortetermijnontwikkeling van de productie kan het beste gekeken worden naar voor seizoeneffecten gecorrigeerde cijfers. Omdat de seizoenvrije maandcijfers soms een wat grillig verloop vertonen, wordt hiervoor het tweemaandsgemiddelde ten opzichte van twee maanden eerder gebruikt. Na correctie voor werkdageffecten en seizoeninvloeden was in de periode december 2011 – januari 2012 de industriële productie 0,3% groter dan die in oktober – november 2011.

De industrie behaalde in januari 8% meer omzet dan een jaar eerder. Ook in december 2011 bedroeg de omzetstijging 8%. De samenstelling van de werk- en feestdagen was in januari 2012 gunstiger dan in januari 2011. Het positieve effect hiervan op de omzetontwikkeling wordt geraamd op ongeveer 3%. De producten van de industrie waren 5,5% duurder dan een jaar eerder.

In de aardolie-, chemische, rubber- en kunststofproductenindustrie nam de omzet het meeste toe (+16%). Wel was de groei in deze branche voor tweederde toe te schrijven aan hogere prijzen. De omzet nam in de basismetaal- en metaalproductenindustrie en in de elektrotechnische en machine-industrie met 4% toe. De voedings- en genotmiddelenindustrie boekte een kleine omzetstijging van 1%. In de transportmiddelenindustrie nam de omzet daarentegen met 4% af. De omzet op de binnenlandse markt was in januari 10% hoger dan een jaar eerder. Op de buitenlandse markt bedroeg de omzetgroei bijna 7%. (bron: CBS)