‘ Recessie door krimpende bestedingen ‘

13

Ewald Engelen, Het Parool | De recessie komt volgens het CPB door krimpende binnenlandse bestedingen. De ‘forse bezuinigingen op het ambtenarenapparaat’, schrijft het CPB, zijn hoger dan groeiende zorguitgaven, waardoor de overheidsconsumptie netto daalt. Huishoudens hebben dit en volgend jaar fors minder te besteden; ‘terwijl de contractlonen minder snel stijgen, nemen de prijzen juist sneller toe, vooral als gevolg van beleid’ – lees belastingverhogingen. Bovendien krimpt de export doordat ‘het budgettaire beleid in de meeste eurolanden restrictief is’ – lees: andere overheden doen al net zo’n onbezonnen greep in de portemonnee van hun burgers als die van ons.

Vooral de ontwikkeling van de particuliere consumptie is dramatisch. ‘Het volume daarvan,’ zo schrijft het CPB, ‘is in 2013 terug op het niveau van 2001.’ Oftewel, wij zijn de welvaartswinsten die we sinds de introductie van de euro hebben geboekt – eerder door het CPB geraamd op een werkweek per jaar – door vier jaar falend Europees beleid weer kwijtgeraakt. Lees verder op Parool.nl

Over de auteur

Biflatie.nl publiceert artikelen over de crisis en de huidige (macro)-economische situatie. Ook nieuws over bitcoin & cryptocurrencies, de huizenmarkt, goud & grondstoffen, de machthebbers en het monetaire systeem. Twitter: @Biflatie