René Tissen: Economisch radicalisme

18

René Tissen, RTLZ | Het streven naar een 30-urige werkweek in Duitsland zal ook in Nederland tot een discussie over het arbeidsmarktbeleid leiden, inclusief de rol van de overheid. Naar verwachting verschijnt vandaag in de Duitse pers een open brief van zo’n 100 vooraanstaande wetenschappers, politici en werkgevers met daarin de oproep aan de regering Merkel om geleidelijk, maar doelgericht een werkweek voor iedereen van maximaal 30 uur mogelijk te maken, onder – en dat is net zo opmerkelijk- het volledige behoud van salaris. Meer geld voor minder.

Preventieve crisismaatregel

Voor werkgevers betekent het voorstel een radicale verhoging van de loonkosten. Voor werknemers breekt het paradijs aan. Er komt meer tijd beschikbaar om geld uit te geven en dat behoedt Duitsland voor het ineenstorten van de nu nog robuuste economie. Want de belangrijke consumentenuitgaven blijven op niveau, of stijgen zelfs. In feite gaat het hier om een preventieve crisismaatregel.

Uitstoot van arbeid

Tegelijkertijd neemt de prestatiedruk op werknemers toe, namelijk om het verlies aan arbeidsproductiviteit te compenseren via slimmer werken, onder andere met behulp van nieuwe intelligente technologieën en zelfs mens vervangende technologieën. Met name in Amerika wordt al een tijd zichtbaar dat er een radicale verschuiving gaande is van zelfdenkende mensen naar zelfdenkende soft- en hardware, in alle facetten van de economie en samenleving.

Méér werk

Maar zover is het in Duitsland voorlopig nog niet, hoewel Duitsland wel degelijk hoog technologisch ontwikkeld is. Vandaar dat men verwacht dat de introductie van een 30-urige werkweek door de bank genomen tot méér (klassieke) werkgelegenheid zal leiden, in plaats van minder. Ook in Duitsland is de komende jaren mensenwerk nodig en alleen al het perspectief daarop is voor de meeste burgers voldoende om zich geen zorgen over de toekomst te maken, ook niet op latere leeftijd. Hier gaat het dus eveneens om een preventieve crisismaatregel. Lees verder op RTLZ.