René Tissen: Een kwestie van solvabiliteit

15

Wederom een puik artikel van René Tissen. Wat ons betreft één van de betere in Nederland, iemand die gewoon durft te zeggen wat hij denkt: ‘Ik sluit niet uit dat de aanstaande ondergang van Griekenland en Spanje tot een wereldcrisis zal lijden die zijn weerga niet kent en dus erger zal worden dan de Amerikaanse Lehman-crisis van 2008‘. | De situatie met betrekking tot de Europese schuldencrisis neemt steeds dramatischer vormen aan. Van een climax of misschien zelfs een anticlimax is echter nog geen sprake. Terecht zijn alle ogen momenteel op Griekenland gericht. Het echte gevaar voor de eenheid van de Eurozone ligt in Spanje en daar is van vele kanten en al veel eerder op gewezen.

Exit

Geen wonder dat voor, na of zelfs gelijktijdig aan een Grexit er nu ook gesproken wordt van een Spexit en in dezelfde trant van een Itexit. In dat laatste begrip zit een wrang woordgrapje verborgen (‘I Tax It’), maar er wordt mee bedoeld dat ook Italië snel eieren voor zijn geld kan gaan kiezen vanwege de eerder door premier Monti geuite zorg dat Spanje zijn land wel eens zou kunnen besmetten met het dodelijke schuldenvirus.

Ziek voordat je het weet

Deze besmetting is echter allang een feit, maar pas nadat die daadwerkelijk wordt ingezien begint het balletje van de ondergang te rollen. Burgers hebben als vanouds eerder in de gaten dat ze besmet zijn dan regeringen, politici en banken. Zorgelijk is dat de besmetting zich inmiddels uitstrekt tot Frankrijk en België en via beide landen oprukt naar Nederland. Lees verder op RTLZ.